หลวงพระบาง ไฮไลท์เที่ยวครบ 3DN (QV)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN4A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม- แสนสุขาราม-วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช- พระธาตุหมากโม

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-น้ำตกกวางสี-บ้านผานม– พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุหมากธาตุพูสี-ตลาดมืด 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

11,555
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500


     
Powered by MakeWebEasy.com