หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3DN (QV)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN4A04

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 สนามบินสุวรรณภูมิ–หลวงพระบาง–น้ำตกตาดกวงซี–พระธาตุภูษี–ตลาดไนท์บาร์ซา

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ตักบาตรตอนเช้าเช้า–ตลาดเช้า–พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง–ล่องเรือน้ำโขง–บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง

 วันที่สามของการเดินทาง :

 หลวงพระบาง–วัดวิชุนราช–พระธาตุหมากโม–เวียงจัน–ประตูชัย–พระธาตุหลวง–สนามบินสุวรรณภูมิ 

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่

14,999
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,000


     
Powered by MakeWebEasy.com