ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 6D5N (BUS)

รหัสสินค้า : IN5A01

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : สิบสองปันนา

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ-เชียงราย

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เชียงของ-ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน (ชายแดนจีน)-เชียงรุ้ง-ถนนคนเดิน  

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง – พิพิธภัณฑ์ชนชาติ –โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง-วัดป่าเจย์-9จอม12เชียง-แหล่งชาโบราญใหญ่-ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมการแสดงบนเรือ-เชียงรุ้ง-เมืองหล้า   

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ตลาดเช้าเมืองหล้า-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงนำทา-ห้วยทราย-เชียงของ     

 วันที่หกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ  

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

11,500
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,000


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

IN1A02 - 3D2N

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟ่ต์ชาบู

 
฿ 12,999 ฿ 12,999

IN1A01 - 2D1N

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ9วัด ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง .. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี .. เจดีย์มหาวิชยะ ..วัดพระหินอ่อน .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร*** Yangon holy 9 Yangon โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)

 
฿ 7,999 ฿ 7,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com