สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาทิตลิส | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ยอดเขาทิตลิส Switzerland Tour ทัวร์เมืองลูเซิร์น (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU1A01 - 7D4N

มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล | ซูริค | เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน | น้ำตกไรน์ | กรุงเบิร์น | เมืองเจนีวา | ทะเลสาบเจนีวา | The Jet d’Eau | นาฬิกาดอกไม้ | Red Cross Building | Palais des Nations | ชาวาน เดอ โบกิส | Aubonne Outlet | เมืองโลซาน | เมืองเวเว่ย์ | เมืองมองเทรอซ์ | ทาซ | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคิน | แองเกิลเบิร์ก | เมืองกลาทท์บรูกจ์ | สนามบินซูริค

Share

Share

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  มี.ค 62 - มิ.ย 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations    

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ                                               

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก                                          

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์                                 

 วันที่หกของการเดินทาง :

 เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค                           

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

เริ่มต้น 53,900

ราคาเด็ก 0-2 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ลด 50% จากราคาทัวร์
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,500


     
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Tour เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2019 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2562 ทัวร์สวิส 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส อิตาลี ทัวร์สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี่ ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส อิตาลี่ ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส ทัวร์สวิส การบินไทย ทัวร์สวิส สงกรานต์ สนามบินซูริค เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้ Red Cross Building Palais des Nations ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet เมืองโลซาน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com