อิตาลี่ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส | ทัวร์อิตาลี่ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวอิตาลี่ เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวฝรั่งเศส | ทัวร์เวนิส ทัวร์กรุงโรม ทัวร์ยอดเขาทิตลิส ทัวร์ทะเลสาบลูเซิร์น ทัวร์ปารีส ทัวร์หอไอเฟล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU1A02 - 9D6N

EUROPE IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน มิลาน เวนิส ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก ดิจอง ปารีส เดินทางโดยสายการบินระดับโลก Etihad airways

Share

Share

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี่ ฝรั่งเศส  มี.ค 62 - มิ.ย 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กรุงโรม – โคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – จตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานปอนเต เวคคิโอ – จัตุรัสชิกนอเรีย       

 วันที่สามของการเดินทาง :

 หอเอนเมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร                                                                 

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - Galerie Victor Emmanuel

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - Lion Monument - สะพานไม้ชาเปล-ทะเลสาบลูเซิร์น - ช็อปปิ้งย่าน Old Town

 วันที่หกของการเดินทาง :

 กรุงเบิร์น - Clock Tower - Einstein House – บ่อหมีสีน้ำตาล- Town Hall – เมืองดิจอง

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 ดิจง – กรุงปารีส – หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย

 วันที่แปดของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี

 วันที่เก้าของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เริ่มต้น 59,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,500


     
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland Tour เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2019 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก 2562 ทัวร์สวิส 2562 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ทัวร์สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี่ ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส อิตาลี่ ฝรั่งเศส ทัวร์สวิส ทัวร์สวิส การบินไทย ทัวร์สวิส สงกรานต์ } ทัวร์อิตาลี่ เที่ยวอิตาลี่ ทัวร์อิตาลี่ 2562 ทัวร์อิตาลี่ ราคาถูก 2019 ทัวร์อิตาลี่ ราคาถูก 2562 ทัวร์อิตาลี่ สวิส ฝรั่งเศส 2562 ทัวร์อิตาลี่ สวิส ฝรั่งเศส 2019 นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม โคลอสเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน จตุรัสโรมัน น้ำพุเทรวี่
Powered by MakeWebEasy.com