ฝรั่งเศส ปารีส | ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ปารีส เที่ยวฝรั่งเศส เที่ยวปารีส | ทัวร์หอไอเฟล ทัวร์พระราชวังแวร์ชายส์ (WY)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU1A04 - 5D3N

MONO PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 5วัน3คืน ◊ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ◊ เดินทางโดยสายการบินระดับโลก Oman Air เครื่องใหม่ล่าสุด B787-8 Dream Liner ◊ ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จัตุรัสคองคอร์ด ◊ ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป แกะสลักและเครื่องเรือน ◊ ล่องเรือแม่น้ำแชน ◊ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท ◊ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

Share

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ฝรั่งเศส  เม.ย 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติมัสกัต-สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ปารีส- หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่ -จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช-ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 วันที่สามของการเดินทาง :

 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ปารีส –พระราชวังแวร์ชายส์–ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท–ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เริ่มต้น 35,333
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com