ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8D5N (QR)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU2A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา   

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค                           

 วันที่สามของการเดินทาง :

 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice                                                                                        

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก                                                       

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า

 วันที่หกของการเดินทาง :

 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ                                     

 วันที่แปดของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

49,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,500


     
Powered by MakeWebEasy.com