อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6D3N (EY)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU3A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน –ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ซิตี้ทัวร์ลอนดอน-ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–หอนาฬิกาบิ๊กเบน–เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์–ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม–ตุรัสทราฟัลการ์-ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด    

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์  

 วันที่หกของการเดินทาง :

 ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

39,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

11,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com