รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6D4N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EU6A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 มอสโคว์ –วิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM       พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)

 วันที่สามของการเดินทาง :

 มอสโคว์ –สนามบินภายในประเทศ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น– พระราชวังแคทเธอรีน –จัตุรัสพระราชวัง–อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –นั่งรถไฟความเร็วสูง- มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน –ตลาดอิซมาลอฟสกี้ -สนามบินโดโมเดโดโว

 วันที่หกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

54,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com