ออสเตรเลีย เมลเบิร์น NEW YEAR 5D3N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU1A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป** ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังกาล**

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 นครเมลเบิร์น– กรุงเทพ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

61,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

9,900


     
Powered by MakeWebEasy.com