ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท NEW YEAR 6D4N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU1A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์

 วันที่สามของการเดินทาง :

 นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น - ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น  

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมสวนสัตว์ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

 วันที่หกของการเดินทาง :

 เมลเบิร์น - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

74,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,900


     
Powered by MakeWebEasy.com