ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6D4N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU1A03

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

 วันที่สามของการเดินทาง :

 นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

 วันที่หกของการเดินทาง :

 นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

66,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

9,900


     
Powered by MakeWebEasy.com