Hobbit Tour นิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6D4N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU2A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท  

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ฮามิลตั้น – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิทและฟาร์ม - โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 โรโตรัว– อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ -ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์

 วันที่หกของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

69,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8,900


     
Powered by MakeWebEasy.com