เกาะเหนือ เกาะใต้ นิวซีแลนด์ไฮไลท์ 7D5N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU2A02

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง

 วันที่สามของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ  

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์             

 วันที่หกของการเดินทาง :

 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค          

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ   

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

108,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

15,900


     
Powered by MakeWebEasy.com