เกาะเหนือ เกาะใต้ นิวซีแลนด์ NEW YEAR 8D6N (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AU2A03

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

 วันที่สองของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ ชมเมือง

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา                                                          

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเต อานาว - ล่องเรือชมทะเลสาบ - และหนอนเรืองแสง

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

 วันที่หกของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์  - หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว - พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

 วันที่แปดของการเดินทาง :

 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

116,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

19,900


     
Powered by MakeWebEasy.com