แอฟริกาใต้ เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ 8D5N (SQ)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AF2A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์         

 วันที่สองของการเดินทาง :

 สิงคโปร์ –เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ –TABLE MOUNTAIN - ช้อปปิ้ง V&A WATERFRONTเมนูพิเศษ..ล็อปสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้อ

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เคปทาวน์ – CAPE PENNINSULA- ล่องเรือชมแมวน้ำ – ชมเพนกวิน - ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย–เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป– นั่งรถรางสู่.. CAPE POINTเมนูพิเศษ..กุ้งมังกร                                                         

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เคปทาวน์ –เหิรฟ้าสู่..เมืองโจฮันเนสเบิร์ก –หมู่บ้านเลเซดี –สวนเสือ   Sandtonเมนูพิเศษ..Carnivore

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 พริทอเรีย–บากาบุง– กิจกรรมส่องสัตว์ - พิเศษ..รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง

 วันที่หกของการเดินทาง :

 บากาบุง- GAME DRIVE ยามเช้า –ซันซิตี้

 วันที่เจ็ดของการเดินทาง :

 ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก –สิงคโปร์

 วันที่แปดของการเดินทาง :

 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

89,900 


     
Powered by MakeWebEasy.com