ทัวร์เขาใหญ่ ไนท์ซาฟารี โคราช นครราชสีมา | ทัวร์ไนท์ซาฟารี Night Safary เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E1A01 - 3D2N (BUS-เข้าอช.)

มหัศจรรย์เมืองโคราช สัมผัสมนต์เสน่ห์ผืนป่าเขาใหญ่ Night Safary 3D2N (BUS) | โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์โคราช 3วัน 2คืน | อยุธยา | ตลาดน้ำทุ่งบัวชม | อ.ปากช่อง นครราชสีมา | ไร่ทองสมบูรณ์คลับ | เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม | อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | น้ำตกเหวสุวัต | ผาตรอมใจ | ผาเดียวดาย | ทุ่งหนองผักชี | Night Safary | ฟาร์มโชคชัย | ไร่สุวรรณ | วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม | ตลาดมวกเหล็ก |

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้  

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - อยุธยา - ตลาดน้ำทุ่งบัวชม - อ.ปากช่อง นครราชสีมา - ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - ค่ำคืนไนท์ปาร์ตี้

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้า สู่ จ.นครราชสีมา บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
09.00 น.   ถึง อ.วังน้อย อยุธยา แวะให้ท่านเที่ยว ตลาดน้ำทุ่งบัวชม 
12.00 น.   ถึง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ( ค่าเครื่องเล่นทุกชนิด ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการนี้ )
15.00 น.   นำท่าน Check In เข้าที่พัก เขาใหญ่ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ 
16.00 น.   จากนั้นอิสระให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแต่งกายแสดงโชว์ปาร์ตี้ในงานเลี้ยงค่ำคืนนี้

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม ระหว่างรับประทานอาหารท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ พร้อมบริการเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ อาทิ โซดา / น้ำอัดลม / น้ำ/ น้ำแข็งฟรี!! เพื่อสร้างสีสันให้ท่านได้สนุกสนานในวันพักผ่อนกันอย่างเต็มที่
22.00 น.   หลังอาหารอิสระให้ท่านเข้าที่พัก คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  เขาใหญ่พานอราม่าฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - น้ำตกเหวสุวัต - ผาตรอมใจ - ผาเดียวดาย - ทุ่งหนองผักชี - Night Safary

08:00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร
10.00 เดินทางสู่ เขาใหญ่พานอราม่า ฟาร์ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ด  
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำท่านยลความงามของ น้ำตกเหวสุวัต เขาเขียว ผาตรอมใจ ผาเดียวดาย 
16.00 ช่วงบ่ายพาท่านไปเดินเล่นยามเย็นที่ ทุ่งหญ้าหนองผักชี 
18.00 บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ 
19.00 จากนั้นนำท่านไปสนุกตื่นเต้นกับ กิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน Night Safary 
22.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก ฝันดีราตรีสวัสดิ์ ZZzz

 วันที่สามของการเดินทาง :  ฟาร์มโชคชัย - ไร่สุวรรณ - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม - ตลาดมวกเหล็ก - กรุงเทพฯ

08:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
10:00 เดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย
11:00 ชิมข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณ
12:00 บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม หรือ วัดพระขาว
15:00 ช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดมวกเหล็ก จ.สระบุรี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

             

 

อัตราค่าบริการ

คณะเดินทาง 50 ท่าน (กรณี 1 คัน)คณะเดินทาง 40-44 ท่าน
คณะเดินทาง 80-89 ท่าน
คณะเดินทาง 35-39 ท่าน
คณะเดินทาง 70-79 ท่าน

5,099

5,2995,499
คณะเดินทาง 45-49 ท่าน
คณะเดินทาง 90-100  ท่าน
คณะเดินทาง 30-34 ท่าน
คณะเดินทาง 60-69 ท่าน
คณะเดินทาง 25-29 ท่าน
คณะเดินทาง 50-59 ท่าน (กรณี 2 คัน)

5,099

5,6995,999

เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว / ช่วง High season ต.ค-ม.ค เพิ่มท่านละ

500

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     
Powered by MakeWebEasy.com