ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ ฮวาเหลียน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์ไทจง ทัวร์อุทยานทาโรโกะ ทัวร์ฮวาเหลียน ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์อุทยานเย่หลิ่ว 5D4N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1A03 - 4D3N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ อุทยานทาโรโกะ 5D4N (TG) Happy New Year 2020 ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ ฮวาเหลียน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี อาหารพิเศษ...เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด เสี่ยงหลงเปา

Share

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
 
( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวนTG634 (07.45-11.55) – ไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง – เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย – เข้าที่พักมบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไถจง – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น – เข้าที่พัก(อาบน้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) – เคาท์ดาวน์ย่านตึกไทเป 101

 วันที่สามของการเดินทาง : 

 ไทเป – นั่งรถไฟด่วนไปฮวาเหลียน – เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมระบำพื้นเมือง – เข้าที่พัก

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - อุทยานเย่หลิ่ว - ปล่อยโคมลอยผิงซี - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - เมนูเสี่ยงหลงเปา - เข้าที่พัก

วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ไทเป - วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ TG633 (13.55-16.50)

                       

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

35,500

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

32,500
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

6,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com