ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ ฮวาเหลียน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์ไทจง ทัวร์อุทยานทาโรโกะ ทัวร์ฮวาเหลียน ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์อุทยานเย่หลิ่ว 5D4N

AS1A03 - 4D3N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ อุทยานทาโรโกะ 5D4N (TG) Happy New Year 2020 ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ ฮวาเหลียน โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ปล่อยโคมลอยผิงซี อาหารพิเศษ...เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด เสี่ยงหลงเปา

Share

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
 
( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวนTG634 (07.45-11.55) – ไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง – เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน – ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย – เข้าที่พักมบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไถจง – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น – เข้าที่พัก(อาบน้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) – เคาท์ดาวน์ย่านตึกไทเป 101

 วันที่สามของการเดินทาง : 

 ไทเป – นั่งรถไฟด่วนไปฮวาเหลียน – เมนูพิเศษ กุ้งมังกรไต้หวันซีฟู้ด – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน – ชมระบำพื้นเมือง – เข้าที่พัก

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - อุทยานเย่หลิ่ว - ปล่อยโคมลอยผิงซี - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - เมนูเสี่ยงหลงเปา - เข้าที่พัก

วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ไทเป - วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ TG633 (13.55-16.50)

                       

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

35,500

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

32,500
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

6,500


     
สินค้าเกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com