ไต้หวันปีใหม่ เหนือ ใต้ ไทเป เกาสง เจดีย์เสือมังกร ทะเลสาบสุริยันจันทรา | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน | ทัวร์ไทเป ทัวร์เกาสง ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AS1A05 - 5D4N

มหัศจรรย์ไต้หวันปีใหม่ เหนือ ใต้ ไทเป เกาสง เจดีย์เสือมังกร ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N (CI) Happy New Year 2020 ทัวร์เกาสง ทัวร์ไทเป โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI) บินเข้าไทเป-ออกเกาสง เที่ยว เหนือ ใต้ ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เกาสง สวนสนุก E-DA WORLD-วัดฝอกวงซัน เจดีย์ เสือมังกร อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่าพรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน

Share

Share

กำหนดการเดินทางทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน (CI838 08.30-13.10) - ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่าพรีเมี่ยม พิเศษ บุฟเฟต์เบียร์ไม่อั้น - เข้าที่พัก

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไทเป - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - เมนู DIAN SHUI LOU เสี่ยวหลงเปา - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - เข้าที่พัก

 วันที่สามของการเดินทาง :

 หนานโถว - ไถหนาน - พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย - ป้อมโบราณฉือขั่นโหลว - ถนนโบราณอันผิง - เกาสง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเห่อ - เมนูสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน - เข้าที่พัก

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 เกาสง - ร้านขนมพายสัปปะรด - วัดฝวอกวงซาน - อดีตสถานทูตอังกฤษ - ช้อปปิ้ง E-DA OUTLET - เข้าที่พัก - เค้าดาวน์ย่านห้าง DREAM MALL

 วันที่ห้าของการเดินทาง

 เกาสง - ถ่ายรูป DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD - เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ (CI389 14.5517.35)

                                      

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กอายุ 2 - 12 ปี (มีเตียง)

35,500

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

32,500
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

5,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com