Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4D3N | ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์ไถจง ทัวร์จิ่วเฟิ่น ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TVZ13 - 4D3N

มหัศจรรย์ทัวร์ไต้หวัน Taiwan is calling me 4D3N | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์ไถจง ทัวร์จิ่วเฟิ่น ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน | ไต้หวัน - เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน | ทัวร์ไต้หวัน | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | Taiwan Tours | Taiwan Tour | Tours Taiwan | Tour Taiwan |

Share

รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน  :  TVZ13 Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 
ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

พัก เถาหยวน 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

กำหนดการเดินทาง :   เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) 

วันที่โปรแกรมท่องเที่ยวเช้าเที่ยงเย็นโรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  VZ562 BKK-TPE 10.05-14.40
เมืองไถจง – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

 

   Century Hotel
 หรือระดับใกล้เคียงกัน
2

เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ -  เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง

    Guide Hotel
 หรือระดับใกล้เคียงกัน
3ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

   

   

Relite Hotel
หรือระดับใกล้เคียงกัน

 4


ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
VZ563 TPE-BKK 15.40-18.35

 

 

 Izumisano Center hotel 3*
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

                


อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน  ผู้ใหญ่ ท่านละ 

ราคาพิเศษ... เริ่มต้นเพียง 

15,888

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,500


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้