Falling in Love Taiwan ไทเป ไถจง อาหลีซาน จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5D4N | ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์ไถจง ทัวร์อาหลีซาน ทัวร์จิ่วเฟิ่น ทัวร์สุริยันจันทรา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TVZ14 - 5D4N

มหัศจรรย์ทัวร์ไต้หวัน Falling in Love Taiwan 5D4N | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์ไถจง ทัวร์อาหลีซาน ทัวร์จิ่วเฟิ่น ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | | ไต้หวัน - บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – มณฑลเจียอี้ - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน | ทัวร์ไต้หวัน | โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | Taiwan Tours | Taiwan Tour | Tours Taiwan | Tour Taiwan |

Share

รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน  :  TVZ14 Falling in Love Taiwan ไทเป ไถจง อาหลีซาน จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค

วัดหลงซาน ตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

พัก เถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน สูตรต้นตำรับ

กำหนดการเดินทาง :   เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2566 ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) 

วันที่โปรแกรมท่องเที่ยวเช้าเที่ยงเย็นโรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  VZ562 BKK-TPE 10.05-14.40
เมืองนิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

 

   Century Hotel
 หรือระดับใกล้เคียงกัน
2

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – มณฑลเจียอี้

    Ren Yi Lake Hotel
หรือระดับใกล้เคียงกัน
3ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนอี้จง

   

   

Hotel Inn Express Taichung
หรือระดับใกล้เคียงกัน

 4


ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - Germanium Shop - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

 

 

 Relite Hotel
หรือระดับใกล้เคียงกัน
5

ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101  – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
VZ563 TPE-BKK 15.40-18.35

    

                


อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน  ผู้ใหญ่ ท่านละ 

ราคาพิเศษ... เริ่มต้นเพียง 

19,888

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้