New
Best Seller

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฎร์ธานี | โปรแกรมทัวร์เขาสก ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขื่อนรัชชประภา ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย ทัวร์สุราษฎร์ธานี 4D3N (แพ+เมือง)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : S6A01 - 4D3N

มหัศจรรย์กุ้ยหลินเมืองไทย ดินแดนงามเขาสกเขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย 4D3N (แพ+เมือง) | โปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี โปรแกรมทัวร์เขาสก โปรแกรมทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน โปรแกรมทัวร์เขื่อนรัชชประภา ทัวร์เขาสก ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย 4วัน 3คืน | เที่ยวสุราษฎร์ธานี | เที่ยวเขาสก | เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน | อุทยานแห่งชาติเขาสก | สันเขื่อนรัชชประภา | ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา | กุ้ยหลินเมืองไทย | แท่งหินสามเกลอ | แพพักในเขื่อนเชี่ยวหลาน | น้ำตกบางหอย | ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น | นั่งเรือชมหมอกยามเช้าเขื่อนเชี่ยวหลาน | อ.เมืองสุราษฎร์ | ร้านบ้านบนเขาวิวสวย | เดินเล่นชมเมืองยามเย็น ชมวิวบรรยากาศแม่น้ำตาปี ณ สะพานนริศ | ถนนคนเดินตลาดศาลเจ้า | พระบรมธาตุไชยา | ไข่เค็มไชยา | สวนนายดำ เมืองส้วมแปลก | จ.เพชรบุรี | กรุงเทพฯ

Share

 กำหนดการเดินทาง :  ( กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี

18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ศูนย์การค้า SC PLAZA สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี) โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง) 
18.30 ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

 วันที่สองของการเดินทาง :  สุราษฎร์ธานี - อุทยานแห่งชาติเขาสก - สันเขื่อนรัชชประภา - ล่องเรือชมเขื่อนรัชชประภา - กุ้ยหลินเมืองไทย - แท่งหินสามเกลอ - แพพักในเขื่อนเชี่ยวหลาน - น้ำตกบางหอย - ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น

07.00 น. ฟ้าสางที่ จ.สุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นแวะเที่ยวชม ตลาดเช้าบ้านตาขุน ตลาดท้องถิ่น ชิมอาหารอร่อยรสชาติถิ่นเมืองใต้ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเช้าตลาดอัธยาศัย หลังอาหารเดินทางต่อ
09.00 น. นำท่านไปเที่ยวชมบริเวณ สันเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชียวหลาน  ชมวิวอ่างเก็บ
10.00 น. เดินทางต่อสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน อุทยานแห่งชาติเขาสก
10.30 น.  นำท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ล่องอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนเสมือนภูมิประเทศที่กุ้ยหลินประเทศจีน จนได้รับการขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ชมวิว แท่งหินกลางน้ำ หรือ เขาหินปูนสามเกลอ ภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำเรียงรายสลับกันสวยงาม เก็บภาพความงามเป็นที่ระลึก
13.00 น. นำท่าน Check In ณ แพพักในเขื่อนเชี่ยวหลาน รับประทานอาหารเที่ยง (1) อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง
14.00 น. หลังอาหารอิสระให้ทุกท่านพักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ( เพื่อความปลอดภัยกรุณาสวมชูชีพขณะเล่นน้ำ)
15.00 น. นำท่านเดินทางไปชมความงามของ น้ำตกบางหอย น้ำตกหินปูนที่ซ่อนตัวอยู่ภายในธรรมชาติ(แล้วแต่สภาพอากาศ)
17.00 น. นำท่านล่องเรือไป ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า
18.00 น. สมควรก่เวลานำท่านเดินทางกลับแพที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของแพพัก หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อน 

 วันที่สามของการเดินทาง :  นั่งเรือชมหมอกยามเช้า - อ.เมืองสุราษฎร์ - ร้านบ้านบนเขาวิวสวย - เดินเล่นชมเมืองยามเย็น ชมวิวบรรยากาศแม่น้ำตาปี ณ สะพานนริศ - ถนนคนเดินตลาดศาลเจ้า

06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ นำท่านไป นั่งเรือชมหมอกยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟิน
07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของแพพัก หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. สมควรแก่เวลา Check Out ออกจากที่พัก ขึ้นเรือเดินทางกลับสู่ฝั่ง
10.00 น. ถึง ท่าเทียบเรือ ให้ท่านแวะเลือกซื้อของฝากแด่คนทางบ้านตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์
12.00 น. ถึง อ.เมืองสุราษฎร์ บริการอาหารกลางวัน (4) ห้องอาหาร
14.00 น. หลังอาหารนำท่านไปดื่มด่ำชมวิวกับบรรยากาศสวยของคาเฟ่ ร้านบ้านบนเขาวิวสวย ชมวิวทะเลภูเขากว้างไกลสุดสายตา  ( ค่าเครื่องดื่มและอาหารไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์นี้ )
15.00 น. จากนั้นนำท่าน Check In ณ อ.เมืองสุราษฎร์ อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. จากนั้นเดินเล่นยามเย็นพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวบรรยากาศแม่น้ำตาปี ณ สะพานนริศ
17.00 น. เดินเล่นตลาดนัดยามค่ำคืนที่เป็นสีสันของจังหวัด ณ ตลาดศาลเจ้า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นสไตล์พื้นเมืองตามอัธยาศัย หลังอาหารอิสระเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  พระบรมธาตุไชยา - ไข่เค็มไชยา - สวนนายดำ เมืองส้วมแปลก - จ.เพชรบุรี - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 น. จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  09.30 น. ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อที่ อำเภอไชยา 
11.00 น. ถึง จ.ชุมพร แวะให้ท่านท่องเที่ยว สวนนายดำเมืองส้วมแปลก จุดแวะพักรถที่มีของแปลกเป็นจุดขาย อย่าง ส้วมแปลกๆ  และ จำหน่ายของที่ระลึกมากมาย 
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางถึง จ.เพชรบุรี แวะให้ท่านเลือกซื้อขนมหวานของฝากขึ้นชื่อเมืองเพชรฯ พร้อมเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

7,999

8,99911,49918,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง )
ลดท่านละ

400


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้