รวมไหว้พระ วัดสวย วัดศักดิ์สิทธิ์ ห้ามพลาด ในจังหวัดลำปาง

16395 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมไหว้พระ วัดสวย วัดศักดิ์สิทธิ์ ห้ามพลาด ในจังหวัดลำปาง

   จังหวัดลำปาง หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าเมืองเขลางค์นคร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามโดดเด่น โดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปี ความงดงามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายหายไป

วัดพระธาตุดอยพระฌาน “พระไดบุตสึ ลำปาง” วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่เรียกว่า ดอยพระฌาน สามารถมองเห็นทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รอบทิศทาง วัดพระธาตุดอยพระฌาน ก่อสร้างด้วยศิลปะอ่อนช้อยแบบล้านนาดั้งเดิม ภายในวัดมีองค์พระธาตุเก่าแก่สีขาวยอดฉัตรสีทองอายุกว่า 100 ปี เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองลำปาง นอกจากนี้นำท่านไปชมแลนด์มาร์กใหม่สุดว้าว ขอพร “พระไดบุตสึ ลำปาง” องค์หลวงพ่อไดบุตสึองค์ใหญ่ ตั้งโดดเด่นท่ามกลางป่าเขียวขจีของดอยพระฌาน ให้ความรู้สึกบรรยากาศราวกับอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

วัดพระธาตุเสด็จ ที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือ องค์พระธาตุเสด็จ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นศิลปะสมัยเชียงแสน กว้าง 7 วา สูง 15 วา คล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า และมีสีเหลืองทองอร่าม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ เรียกว่า วิหารกลาง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อห้ามญาติ ไม่ว่าใครได้มาเที่ยวลำปางจะต้องมากราบไหว้เพื่อขอพร

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จึงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อเมืองลำปาง มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ด้านหลังมณฑปสวยสง่าตามแบบศิลปะพม่า ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
  
วัดศรีรองเมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2448 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของวิหารไม้ที่โดดเด่น มีลักษณะเป็นวิหารหลังใหญ่ตามแบบศิลปะพม่า มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย ด้านในเป็นเพดานไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่ ตกแต่งด้วยกระจกหลากสี มีความประณีต บรรจงวิจิตรสวยงาม และยังมีพระประธานไม้สักทองอายุกว่า 100 ปี มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
 

 วัดศาสนโชติการาม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าฝาง ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความโดดเด่นทั้งตัวพระธาตุและวิหารไม้สัก ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบศิลปะพม่า โดยเฉพาะวิหารไม้ที่อยู่ใกล้กับพระธาตุ ซึ่งมีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ งดงามและน่าศรัทธาสุดๆ

 วัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา เป็นวัดโบราณของเมืองลำปางที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม โดยเฉพาะพระวิหารที่สร้างโดยช่างชาวเชียงตุง โดยมีรูปแบบตามแบบศิลปะล้านนาดั้งเดิม มีลักษณะเปิดโล่ง ด้านหน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักวิจิตรบรรจง ในส่วนของโขงประตูก็ประดับประดาไปด้วยปูนปั้นลวดลายต่าง ๆ  รวมทั้งรูปสัตว์ตามแบบล้านนา และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้อีกด้วย

 

วัดอักโขชัยคีรี  สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ตรงที่ปรากฏการณ์เงาสะท้อนภาพหัวกลับของพระธาตุ ที่จะสามารถชมได้ภายในวิหารชมเงา โดยภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพสีของพระธาตุกลับหัวอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหินไม้โบราณ เป็นซากไม้ดึกดำบรรพ์ให้ชมอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปดูเงาสะท้อนพระธาตุกลับหัว สามารถไปชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ของทุกวัน

วัดปงยางคก ภายในวัดเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่ามากมาย สิ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาถึงวัดปงยางคก หนึ่งในนั้นก็คือ การเยี่ยมชมวิหารจามเทวี มีลักษณะเป็นวิหารไม้อันงดงาม มีหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น ด้านในวิหารส่วนแรกจะเปิดโล่ง และส่วนสุดท้ายของวิหารจะมีผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบสามด้าน ตามแบบศิลปะล้านนา ยุคหริภุญชัย สกุลช่างเขลางค์ สวยงามน่าไปเที่ยวชมมาก ๆ

วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมปิง เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา มีพระธาตุและวิหารที่งดงาม แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือภาพเงาสะท้อนกลับหัวของพระธาตุที่เกิดขึ้นภายในอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน และยังมีโบราณวัตถุจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วย

 วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง  โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและวิหารต่าง ๆ ที่สร้างด้วยไม้งดงาม ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลู ในส่วนของวิหารหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายภายในวัด ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดของเมืองลำปางเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

 

 รวมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย  :  goo.gl/1MGYkA

  รวมแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย (เที่ยวอิสระ)  :   goo.gl/8KzjGw

 

อยากเที่ยวโทร  :  02-4443173, 089-219-0822
Line id : MagicOntour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการนำเที่ยวเลขที่ 11/05819
www.magic-ontours.com

+++ ติดตามเราได้ที่ เมจิกออนทัวร์ +++

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้