รวมไหว้พระ วัดสวย วัดศักดิ์สิทธิ์ ห้ามพลาด ในเชียงใหม่-เชียงราย

16274 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวมไหว้พระ วัดสวย วัดศักดิ์สิทธิ์ ห้ามพลาด ในเชียงใหม่-เชียงราย

เชียงใหม่และเชียงราย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เมื่อได้ไปเที่ยวแล้วจะตกหลุมรัก ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่แสนจะสดชื่น สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย หรือแม้แต่ผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ซึ่งทริปนี้ขอเอาใจสายบุญ ชวนกันเข้าวัดเชียงใหม่ไหว้พระ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นเต็มไปด้วยอารธรรม และความงาม เห็นแล้วปลื้มปริ่มแน่นอนค่ะ

 

วัดผาลาด

ภายในวัดวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วยต้นเฟิร์น มอส ปกคลุมตามโบราณสถานอันเป็นจุดเด่นน่าชมหลายแห่ง อย่าง วิหารและเจดีย์ ที่สร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย บ่อน้ำ ที่ชาวบ้านมักเรีกกัน่า บ่อน้ำทิพย์ และ พระพุทธรูปริมผา
ที่อยู่ : 101 บ้านห้วยผาลาด หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น)

วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 วิหารวัดต้นเกว๋นเป็นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก 
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ มีนาค 2 ตัวอยู่สองข้างบันไดทอดไปสู่วัดซึ่งสูง 300 กว่าขั้น และมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุด้วย นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
ที่อยู่ : ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดเจดีย์หลวง

เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ราวบันไดเป็นรูปนาคเลื้อยบริเวณหางตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
ที่อยู่ : ริมถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ท้าวเวสสุวรรณ ณ ม่อนกุเวร

สถานที่ตกแต่งสไตล์ศาลเจ้าญี่ปุ่น สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่น เมื่อเข้าไปก็จะได้พบกับซุ้มชำระล้างขจัดสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของญี่ปุ่น ท้าวเวสสุวรรณ (หรือท้าวกุเวร) เป็น 1 ใน 4 ของ ท้าวจตุโลกบาล ที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง 4 ในสวรรค์ชั้นแรกบนสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น โดยท่านเป็นเทพประจำทิศเหนือ ผู้ปกครองโลกด้านทิศเหนือ คอยผู้ปกปักรักษาดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 
เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ที่คอยปกปักรักษาป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภยันอันตาย รวมถึงเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง และยังคอยช่วยเหลือเทพองค์อื่นๆ ในการทำภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วงสำเร็จ จึงเป็นที่มาของการนิยมไปสักการะเพื่อเสริมกำลังใจให้ทำการใดก็ไร้อุปสรรค ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และเสริมโชคลาภ

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด แต่ชื่อของวัดที่มีมาแต่เดิม เมื่อคราวแรกสร้างวัดนี้ ชื่อว่า วัดมหาโพธาราม หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดโบราณ ที่พระเจ้าติโลกราช พระราชาธิบดี องค์ที่ 22 แห่งพระราชวงศ์มังราย โปรดให้ หมื่นด้ามพร้าคต หรือ สีหโคตเสนาบดี เป็นนายช่าง ดำเนินการก่อสร้าง ศาสนสถาน และเสนาสนะ ขึ้นเป็นอาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 1999 เมื่อการสถาปนาอารามสำเร็จแล้ว พระเจ้าติโลกราช โปรดให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อ พระอุตมปัญญา มาสถิตเป็นอธิบดีองค์แรก

 

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล เดิมเป็นวัดมอญ (เม็ง) เดิมชื่อวัดมะเล่อ หรือมะเลิ่ง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระราชชายาดารารัศมีขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดชัยมงคล เพราะเหตุที่ว่าเป็นท่าลงเรือเจ้านายฝ่ายเหนือจะล่องเรือไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางคนก็เรียกว่าอุปาเม็ง หรือ อุปานอก เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดบุพพาราม
ที่อยู่ : ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกัน สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ หอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา
ที่อยู่ : ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดศรีสุพรรณ

 วัดศรีสุพรรณ มีความอลังการของอุโบสถที่ทำจากเงินและอลูมิเนียมหลังแรกของโลก ภายในวัดศรีสุพรรณก็น่าประทับใจยิ่งนัก เมื่ออุโบสถหลังเก่าทรุด กลุ่มศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณจึงร่วมมือกันสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา ฝีมือสลักลวดลายสวยงามให้ทุกคนได้ชมและเรียนรู้ ฝึกฝนฝีมือการสลักลวดลายได้เช่นกัน
ที่อยู่ : 100 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

 เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ พระเจ้ากือนาธรรมิกราช ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัยวัดอุโมงค์นี้หมายเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีกำแพงอิฐปรากฏอยู่ทั้งสี่ด้าน วัดนี้น่าสนใจมากๆค่ะ ห้ามพลาดนะคะ
ที่อยู่ : 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วัดพระธาตุดอยคำ (พระเจ้าทันใจ)

วัดพระธาตุดอยคำ (พระเจ้าทันใจ) สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี
ที่อยู่ : วัดพระธาตุดอยคำ หมู่ 3 เมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

วัดป่าดาราภิรมย์

วัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่นี่มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน

วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็นต้นมา เมื่อเข้ามาภายในวัดจะสะดุดตากับพระวิหารหลังโตที่อยู่ตรงหน้า ลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ ตรงซุ้มบันไดเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ สัตว์ในวรรณคดีที่มีหัว เป็นช้างตัวเป็นนกผิดจากซุ้มบันไดในวัดอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพญานาค แต่ใช่ว่าจะไม่มีเสียทีเดียว เพราะที่หน้าอาคารอื่นๆ ก็ยังมีซุ้มบันไดเป็นรูปพญานาค ลักษณะการก่อสร้างวิจิตรงดงามไม่แพ้กัน

วัดร่องขุ่น  จ.เชียงราย

 สิ่งที่โดดเด่นเมื่อมาเยือนวัดร่องขุ่นก็คือ "พระอุโบสถ" ที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงช่อฟ้า ใบระกา และรายละเอียดซึ่งแตกต่างไปจากวัดแห่งอื่น โดยตัวพระอุโบสถที่เน้นสีขาวบริสุทธิ์นั้นสื่อแทนพระบริสุทธิคุณขณะที่กระจกขาววาววับจับประกายระยิบระยับ
การเดินทาง
ถนนสายเชียงราย-กรุงเทพฯ ถ้ามาจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ วัดร่องขุ่นจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 816 ถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1/A2) เลี้ยวเข้าไปประมาณ 100 เมตร จะมีป้ายบอกเป็นระยะ ๆ

 

วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นด้วยพระอุโบสถโทนสีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ถือเป็นวัดเด่นแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ด้านหน้าทางขึ้นพระอุโบสถมีงานปูนปั้นรูปพญานาคคู่ตัวใหญ่ศิลปะไทยประยุกต์ นอกจากนี้งานปูนปั้นโดยรอบพระอุโบสถ ก็ทำได้อย่างสวยงามในผลงานระดับพรีเมี่ยม ทำให้วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามกันเป็นจำนวนมาก
การเดินทางไปวัดร่องเสือเต้น
ตั้งอยู่ในเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร เดินทางถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกแล้วถึง ทางแยก เลี้ยวซ้านประมาณ 250 เมตร เข้าไปถนนสายแม่ยาวแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร เข้าสู่วัดร่องเสือเต้น

 

วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีคณะศรัทธาจากประชาชนคนท้องถิ่นจากพุทธศาสนิกชนต่างจังหวัดและต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการและปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาที่สำคัญในเชียงรายในเวลาปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความอลังการและยิ่งใหญ่ที่แตกต่างออกไปจากวัดที่มีรูปแบบพุทธศิลป์ล้านนาที่มีอยู่มากในจังหวัดเชียงราย โดยวัดห้วยปลากั้งจะมีรูปแบบศิลปะจีนหรือพุทธนิกายมหายาน คือ เคารพสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก
การเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง
ใช้เส้นทางจากถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำกก ลงสะพานให้ชะลอความเร็ว เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณแยกไฟแดงเข้าสู่บ้านใหม่ตำบลริมกก มุ่งหน้าผ่านร้านอาหารเอกโอชาจนเจอ 3 แยก ให้เลี้ยวขวาไปทางตำบลแม่ยาว ผ่านไปประมาณ 1 กิโลเมตร สังเกตุจากป้ายบอกทาง ทางเข้าวัดจะอยู่ฝั่งขวามือของถนน ขับไปตามเส้นทางที่ป้ายบอกไว้ วัดห้วยปลากั้งอยู่ซ้ายมือ

 

วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง หรือชื่อเดิมว่า วัดพระมหาชินธาตุเจ้า ตั้งอยู่บนยอดดอยตุงดอย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาดอยนางนอน มีพระบรมธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล พระบรมธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ร่วมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลาวบางพื้นที่ก็มีความเคารพศรัทธาในพระธาตุดอยตุงเช่นกัน โดยชาวเชียงรายมีประเพณีเดินขึ้นดอยบูชาพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกำหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง และเป็นสถานที่สำคัญมากๆของชาวเชียงรายเลยก็ว่าได้มื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน สหภาพพม่า ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการทุกปี  วัดพระแก้ว

จุดเด่นของวัดพระแก้วคือการได้เยี่ยมชม "โฮงหลวงแสงแก้ว" มีลักษณะเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ เช่น พระพุทธสิหิงค์จำลอง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย นับเป็นจุดที่น่าสนใจและต้องพลาดโดยเด็ดขาด เพราะที่นี่ได้รวบรวมของสำคัญ ของล้ำค่า และของโบราณทางพุทธศาสนาล้านนาเอาไว้มากมาย
การเดินทาง
เมื่อถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ

      

 วัดพระธาตุผาเงา

 วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสน มีจุดเด่นที่ "หลวงพ่อผาเงา" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะสมัยเชียงแสนสิงห์สาม มีเปลวรัศมี ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี ที่มาของชื่อ “หลวงพ่อผาเงา”

 

 

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอแม่สรวย และหลายตำบลของอำเภอแม่สรวย ซึ่งวัดแสงแก้วโพธิญาณงผสมผสานระหว่าง โลกธรรม แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจน แล้วยังมีการผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก "พุทธธรรม" อันลึกซึ้งเอาไว้ แทบทุึกองค์ประกอบของวัด

 

ถ้าไปเชียงใหม่ หรือ เชียงราย วัดก็เป็นสถานที่ ที่เราควรจะไปกราบสักการะบูชากันสักครั้งนอกจากจิตใจสงบแล้วยังได้เจอความงดงามของวัดและสถานที่ในวัดอีกด้วยนะคะ 

 

  โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงแสน ไหว้พระล้านนาโบราณ :  goo.gl/aAXPSx

  โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น  :  goo.gl/6oqt8Z

  โปรแกรมทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 2 เมือง  :  goo.gl/71uKgz

  รวมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย  :  goo.gl/1MGYkA

   รวมแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย (เที่ยวอิสระ)  :   goo.gl/8KzjGw

 

อยากเที่ยวโทร  :  02-4443173, 089-219-0822
Line id : MagicOntour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการนำเที่ยวเลขที่ 11/05819
www.magic-ontours.com

+++ ติดตามเราได้ที่ เมจิกออนทัวร์ +++

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้