AS5B03 : มหัศจรรย์มาเลเซีย มะละกา เลโก้แลนด์ กัวลา เก็นติ้ง ปุตตราจาย่า (OD)

4734 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS5B03 : มหัศจรรย์มาเลเซีย มะละกา เลโก้แลนด์ กัวลา เก็นติ้ง ปุตตราจาย่า (OD)

 
 เที่ยวสุขใจไปมาเลเซีย เลโก้แลนด์ แดนอัศจรรย์
 

MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   ณ " ประเทศมาเลเซีย  "
เยือนดินแดน มาเลเซีย พักร้อนคราวนี้พาครอบครัว เที่ยวเลโก้แลนด์ แดนอัศจรรย์มะละกา- เลโก้แลนด์-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า
เติมเต็มทริปเที่ยวของ ท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการ
เดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า“ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”!! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com
 
วันแรก  
กรุงเทพ -  สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ยะโฮร์
06.30.  
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Airเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวย ความสะดวกแก่ท่าน
08.40.   เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Thai Lion Airเที่ยวบินที่ OD525 (ใช้เวลาบิน2 ชม.)
11.50.   เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
13.00 น. บริการอาหารกลางวันมื้อที่ 1  นำท่านเดินทางต่อสู่ ยะโฮร์บารู ระหว่างทางชมธรรมชาติอันเขียวขจีของต้นปาล์มน้ำมัน ที่เรียงรายสองข้างทางอันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย และสัมผัสความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวมลายู
18.00 น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม New York หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามสะดวก (โรงแรมมีบริการwifiภายในห้องพัก)
วันที่สอง  
ยะโฮร์ - สวนสนุก LEGOLAND (แห่งแรกของเอเชีย) - มะละกาเมืองมรดกโลก
07.00 น.   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 ) หลังอาหารนำท่าน สู่ LEGOLAND ยะโฮร์ 
09.00 น.    ถึงสวนสนุกเลโก้แลนด์  นำท่านสัมผัสแห่งแรกของเอเชีย แห่งที่หกของโลก ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 เครื่องเล่น  7 โซน คือ Lego Kingdom , Imagination    Land of Adventure , Lego Techic, TheBeginning , Lego City Minuland  โดยใช้ตัวต่อเลโก้มากที่สุดถึง 50ล้านตัว จุดศูนย์กลางที่นี่คือ Miniland  ที่จำลองสิ่งก่อสร้างโดดเด่นทั่วเอเชีย ในอัตราส่วน 1:20 ซึ่งทั้งคน รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน จะเคลื่อนไหวเหมือนจริงได้ด้วยปุ่มปังคับเพียงปุ่มเดียว ว้าววววว !  เชิญท่านและครอบครัวสนุกสุดเหวี่ยงกันแบบไม่รู้ลืมกันตามอัธยาศัย  (เพื่อความสะดวกอาหารกลางวันอิสระ) 
15.00 น.   
นำท่านเดินทางสู่ มะละกา  เมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติศาตร์อันยาวนาน  ชมความงดงามของ  Stadthuys , Victoria Fountain, Christ Church  หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Squareและย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ  St  Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี  ผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าใน วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกันSt. Ancis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด  (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago) 
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำท่านเข้าพัก โรงแรม ECO TREE หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม  
มะละกา - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งฯ
07.00 น.  
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4 )  หลังอาหารอำลามะละกา
นำท่านเดินทางทางสู่  เมืองใหม่ ปุตราจายา  เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงาม ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่ง และ บนพื้นดินส่วนหนึ่ง ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู ชมทำเนียบรัฐบาลที่มีอาคารอันงดงามตระการตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์  ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศริมทะเลสาปแสนคลาสสิค  จากนั้นนำท่านสู่ตึกปิโตรนัส ถ่ายรูปตึกแฝดที่สุงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่าน ชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี   และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม    K.L.TOWER  สื่อสาร ( ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก )
12.00 น.   
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองในหมอก สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชีย ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืม ท่านจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากระดับน้ำทะเล ถึงยอดเขา เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)  เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ
**สุภาบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน** 
หรือท่านจะเลือกเก็บภาพกับสิ่งสำคัญของโลกที่จำลองอาทิ ตึกแฝดปิโตรนัส หอไอเฟล , เทพีเสรีภาพ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, คลองเวนิซ เป็นต้น หรือจะเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งกันตามสะดวก 
( เลือกทานอาหารเย็นตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย )
วันที่สี่  
ไร่สตอเบอรี่ - เก็นติ้งฯ - ช้อปปิ้งใต้ตึกแฝด - กรุงเทพ
07.00 น.  
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 ) นำท่านนั่งกระเช้า ลงจากยอดเขาฝ่าทะเลหมอกซึ่งปกคลุมบนยอดเขาชมทัศนียภาพของขุนเขาระหว่างนั่งกระเช้าจากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ช แวะชม ไร่สตอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดทั้งปีเชิญท่านชิมหรือซื้อฝากคนทางบ้าน เพลินเพลินกับการถ่ายรูปกับต้นสตสตอเบอรี่หากโชดดีที่นี่ท่านอาจจะได้ชมสวนดอกไม้ลาเวนเดอร์เต็มทุ่งบานสะพรั่ง(ขึ้นกับฤดูกาล)
จากนั้นนำท่านลงจากเขาเก็นติ้งสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะชมร้านขายช็อกโกแลตราคาถูกซึ่งมีคุณภาพ และรสชาติสุดแสนอร่อย และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยาจีน  และ ขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมายในรูปแบบเหมือนสินค้าโอทอปของมาเลเซีย
12.00 น.   
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่  8)  ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านสู่ ตึกแฝดปิโตรนัส ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งร้านค้าภายในตึกแฝด ซึ่งเป็นห้างช้อปปิ้ง KLCC ขนาดใหญ่
ก่อนเดินทางสู่สนามบิน 
14.10 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงทพฯ
17.10 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ OD522
18.20 น.   
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ   พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ไทยไลอ้อนแอร์ พร้อมภาษีสนามบิน 
- โรงแรมระดับ 3 ดาว 3  คืน
- ค่าเข้าสวนสนุกเลโก้แลนด์และกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเก็นติ้ง     
- อาหารตามระบุในรายการ  8  มื้อ
- หมวกที่ระลึก      
- หัวหน้าทัวร์ไทย  1 ท่าน และ มัคคุเทศก์มาเลเซีย  1 ท่าน
- ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ.   
- รถโค้ชปรับอากาศตามขนาดผู้โดยสาร /ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง ท่านละ1 ใบ น้ำหนัก 20 ก.ก.หากนำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  และทีมงาน ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ 
-ทิปพนักงานยกกระเป๋า,อาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง, โทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  
(กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง)
การจองและการชำระเงิน
ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุลและที่อยู่ของผู้จอง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของท่าน  FAX มายังเบอร์ 02-809-4989 สำหรับ คนไทยต่างด้าว เดินทางได้ โดยขอวีซ่าและแจ้งเข้าแจ้งออก ที่ตรวจคนเข้าเมือง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 7,000  บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย  15 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง  มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
   เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
   ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
3. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  หรือถือ   ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989**
เอกสาร

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

การยกเลิก
-กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง  มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
   เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
   ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และบริษัทขอสงวน สิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ ถึง 16 ท่านขึ้นไป
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ,กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
9. ให้ถือว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเสมือนสัญญาของการขายทัวร์ที่ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องได้ ในกรณีใดๆ

หมายเหตุ :  
1. ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด บริษัทไม่แนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินที่บินต่อกัน เที่ยวบินต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าของสายการบินนั้นๆ และก่อนการจองตั๋วเครื่องบินจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบวันเดินทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้งว่า กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งมีกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ทางบริษัทออกเดินทางได้
 2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพิมพ์ รายละเอียดรายการจากทางเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้ง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะยึดถือตามรายการฉบับสมบรูณ์เท่านั้น
 

 

 

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยวมากกว่า
                                                                                                               8 ปี ทำให้เรามีคำว่า
"จิตสำนึกและจรรยาบรรณ" มากพอที่จะ
                                                                                                                 
ปฏิบัติในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำ                                                                                                                     ความเสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                         
...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
 

บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์เก็นติ้ง,ทัวร์สิงคโปร์,สิงคโปร์,เที่ยว สิงคโปร์,สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ,เก็นติ้ง,เก็นติ้งไฮแลนด์,ทัวร์เก็นติ้ง,ทัวร์ เก็นติ้งไฮแลนด์,เที่ยวมาเลเซีย,มาเลเซีย,ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์,ทัวร์ สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล, singapor package tour,malasay package tour , บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์สิงคโปร์,ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ,ทัวร์ปีนัง,คาเม รอน,มะละกา,เก็นติ้ง,สิงคโปร์,Malaysia- Singapore,Genting,Legoland,Universal Studio,ไร่ชา,ไร่สตอเบอร์รี่,เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์,โรงงานช็อก แล๊ต,Cameron High land,Kuala Lumpur,ปุตราจาย่า,ยะโฮร์บารู,ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด,Orchard Road,เกาะเซ็นโตซ่า,มะละกา( ดัชสแควร์/ โบสถ์เซ้นต์พอล/ ป้อมปืนฟามอซ่า )

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้