AS1A01-B : มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ทาโรโกะ เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ (CI)

5451 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS1A01-B : มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ทาโรโกะ เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ (CI)

 

   เที่ยวสุขใจไปไต้หวันโรแมนติค ทริปเจาะลึก เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ

ทริปพิเศษ.. เที่ยวให้แปลก เที่ยวให้ต่าง เจาะลึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่ กินสไตล์
พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว
8

MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 5 วัน 4 คืน 

ณ “ เกาะไต้หวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไต้หวันมีดี (Me:D) แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพาคุณไปเจาะลึก " ท่องต่างแดนแบบกรุ๊ปเล็ก เน้น กินอาหารท้องถิ่น เที่ยวที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม่ " สำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นแตกต่างไม่ซ้ำใคร .... ค้นพบมหัศจรรย์ท่องเที่ยวมุมใหม่ @ ไต้หวันเมืองในฝัน ไปกับสไตล์เรา สไตล์ Magic On Tourเจาะลึกวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่ กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว เที่ยวสนุกยิ่งขึ้นกับการลงมือทำทุกขึ้นตอนกิจกรรมแบบฉบับไต้หวันสไตล์ ทำชาไข่มุก รวมฮิตที่เที่ยวใหม่ที่คัดสรรมาเอาใจ  คนชอบเที่ยว ที่ท่านต้องไปกับเราเท่านั้น !! ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ นั่งรถไฟจี๋จี๋ สู่หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง  สัมผัสบรรยากาศนิวซีแลนด์ ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  อลังการภูเขาหินอ่อนที่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชิมอาหารชนเผ่า  ในบรรยากาศสุดสบาย โรแมนติคพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ สะพานคู่รัก ถนนโบรานตั้งส่วย เยือนหมู่บ้านสุดคลาสิคจิ่วเฟิ้น เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน  โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง    :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 7 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม      !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwan-ontours.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก
ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 


 
06:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน
MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน
08:25 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 066 ( มีบริการอาหารบนเครื่อง )
13:05 น.    เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที่คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
14:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (1) อิ่มอร่อยกับเมนู สเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน เสริฟท่านด้วยสเต็กที่มาในรูปแบบกระทะร้อนให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยไม่ว่าจะเป็นหมู เนื้อ ไก่ ปลาแซลมอน ปลาหิมะ พร้อมเพิ่มเติมความอร่อยกับอีกหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ให้ท่านเลือกชิมไม่อั้น หลังรับประทานอาหารเดินทางต่อสู่  เมืองไทจง
17:00 น.   ถึง เมืองไทจง นำท่านซึมซับกลิ่นอายไต้หวันแบบต้นตำหรับแท้ๆ กับ กิจกรรมทำชาไข่มุกสูตรต้นตำหรับด้วยตัวท่านเอง สนุกสนานกับทุกขั้นตอนการลงมือทำ และขั้นตอนเด็ดสุดที่ถือเป็นหัวใจหลักของรสชาติความอร่อย นั่นก็คือ ลีลาการเชคเครื่องดื่ม
18:30 น.    จากนั้นไปเดินเล่นถนนคนเดิน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืน ที่มีสินค้าหลากหลาย ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองไทจง ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งยามราตรี และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ  อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดไนท์
21:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ TAICHUNG PLAZA HOTEL (4 ดาว)
หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์  www.taichung-plaza.com
 

              วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ไทจง - หนานโถว - ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ - สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่ SPA OUTDOOR
  
06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
08:00 น.    เดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ สถานที่ท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย ท่ามกลางภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอากาศเย็นสบาย ตื่นตาตื่นใจไปกับตลาดจำลองสมัยโบราณของชาวญี่ปุ่น นำท่าน ค้นหาที่มาของชื่อหมู่บ้านปีศาจ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากร้านขายของต่างๆเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
11:00 น.    จากนั้นเดินทางต่อสู่ สถานีรถไฟจี๋จี๋ นำท่านไปสัมผัสความสวยงามคลาสสิกของสถานีรถไฟโบราณ ชมความเก่าแก่ของหัวรถไฟรุ่นเก่าอายุกว่าร้อยกว่าปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับมุมต่างๆของสถานี พร้อมชิมขนมตั๋วรถไฟและช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย ( เวลาประมาณ 12.40 น. ) นำท่านโดยสารขบวนรถไฟท่องเที่ยว สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดผังเมืองได้อย่างสวยงามลงตัว มีโซนทะเลสาบ รายล้อมด้วยต้นสนที่ปลูกอยู่อย่างสวยงามลงตัว ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาคลอเคล้าด้วยลมเย็นสบาย ในอดีตที่นี่เป็นสถานที่พักไม้ซุงที่ตัดลงมาจากด้านบนเขา แต่ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไต้หวันนิยมมาพักผ่อนกันเป็นอย่างมาก
13:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (3) เสริฟท่านด้วยอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษข้าวในหม้อไม้ ( wood bucket bento ) อิ่มอร่อยกับชุดอาหารกล่องเบนโตะสไตล์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกมุมรับประทานพร้อมชมทิวทัศน์ได้ตามใจชอบ
15:00 น.    จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศความงดงามของเกาะที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก พร้อมนำท่านไปนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
16:30 น.    นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม
17:00 น.    นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา พร้อมนำท่านชมความอลังการของสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดมูลค่า ตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองผู่ลี่
19:30 น.    เดินทางถึง เมืองผู่ลี่ บริการอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เสริฟท่านด้วยเมนูชีวจิตน้ำแร่
20:30 น.    จากนั้นนำท่าน Check In ณ PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.pkcv.net  เชิญท่าน อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นที่ไต้หวัน ในรีสอร์ทสวยบรรยากาศดี ตั้งอยู่ริมลำธาร บริเวณรอบรายล้อมด้วยทิวเขาสูง ต้นไม้เขียวขจี มีการค้นพบว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของเมืองผู่ลี่ และที่ถือเป็นจุดเด่น ของที่นี่ ก็คือ บ่ออาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำไมต้องออนเซ็นที่ไต้หวัน ? เพราะออนเซ็นที่ไต้หวันส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีการเจือปนด้วยสารต่างๆ โดยท่านสามารถนอนแช่น้ำแร่ ชมทิวทัศน์ภายนอก หรือจะเลือกแช่น้ำแร่ในบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักที่นี่ก็มีบริการต่อไปยังห้องพักทุกห้องของรีสอร์ทด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ( หากท่านสนใจจะแช่น้ำแร่ในบ่อภายนอกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำ ) 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป - นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต
 
 

 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ด้วยที่ตั้งบนภูเขาสูง 1,750 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้ฟาร์มสไตล์ยุโรป ที่ออกแบบตกแต่งสไตล์นิวซีแลนด์แห่งนี้ เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ โซนที่เป็นจุดชมวิว นำท่านเดินเล่นชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน  เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรือจะขี่ม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
10.00 น.   ให้ท่านแวะ ชิมชาอูหลง ชาอูหลงไต้หวันถือเป็นหนึ่งในชาที่ดีมีคุณภาพโดดเด่นและมีชื่อเสียงมากอีกแห่งในโลก จากนั้นเดินทางต่อ
12:00 น.    ริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร เสริฟท่านด้วยเมนูอาหารรสเลิศเป็ดย่าง 2 รส
13:00 น.    จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินจู๋ เพื่อเดินทางเข้า เมืองไทเป โดยรถไฟหัวจรวด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของรถไฟหัวจรวด
17:36 น.    จากนั้นนำทุกท่าน โดยสารขบวนรถไฟ MRT จากไทเป สู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่คนไทยนิยมมาซื้อมากที่สุดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋หลาน
21:00 น.    ถึง เมืองอี๋หลาน นำท่าน Check In ณ YOAI HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก www.yoai-hotel.com.tw
จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งยามราตรี ณ อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกินของช้อป และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดไนท์
 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น ) - ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก ) 
 

 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ  
08:00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน เป็นเมืองทางภาคตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี  
08:30 น.    จากนั้นนำทุกท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มีลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันนี้เป็นหินอ่อนสลับกับหยกที่เรียงรายไปตลอดทางหน้าผา ด้านล่างของหน้าผามีแม่น้ำลี่อู ไหลผ่าน เป็นธารน้ำแร่ที่ไหลลงมาจากยอดเขาสูง ภายในอุทยานจะมีจุดชมวิวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอย่างเต็มอิ่ม เช่น น้ำตกฉางชุน อดีตหมู่บ้านชนเผ่า ผาถ้ำนกนางแอ่น ฯลฯ  
13:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) เสริฟท่านด้วยเมนูอาหารเซ็ทชนเผ่าพื้นเมือง     
16:00 น.    หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ เมืองอี๋หลัน เยี่ยมชม ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้าน ท่านจะได้พบวิถีชีวิตแบบชาวฮั่น ซึ่งศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านแห่งนี้ มีของพื้นเมืองให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกด้วย ท่านสามารถออกแบบของขวัญของฝากได้เองตามจินตนาการของท่าน ด้านในมีร้านค้าต่างๆมากมายอยู่ในอาคารรูปทรงโบราณ จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอีกหลายชนิด 
18:30 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป     
20:00 น.    เดินทางถึงนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอันเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน สถาปัตยกรรมทันสมัย ตัวตึกมีความสูง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเป แต่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีและการออกแบบอาคารโดยเพียง 45 วินาที ก็สามารถเข้าถึงชั้นดาดฟ้าได้ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าแบรนด์เนมชั้น 1-5 ได้ตามอัธยาศัย
21:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ GOLDEN CHINA HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.golden-china.com.tw
 

                 วันที่ห้า
     ของการเดินทาง :
 
ไทเป - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย    สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ   


 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    นำท่านไปเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้าน ณ ร้านขนมพายสับปะรด จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
10:00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอัธยาศัย
12:30 น.    บริการอาหารกลางวัน (11) เสริฟท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองยอดนิยมของชาวไต้หวัน อิ่มอร่อยในแบบฉบับไต้หวันแท้ๆ 
14:00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย หลังจากที่ท่าเรือชาวประมงเดิมในปี 1955 มีความแออัดและเก่าแก่ จึงได้มีการสร้างท่าเรือชาวประมงแห่งใหม่ในปี 1981 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวที่จะออกไปสู่ทะเล ซึ่งได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทเป เนื่องจากในยามเย็นจะมีบรรยากาศที่เย็นสบายรวมถึงภาพพระอาทิตย์ตกน้ำที่บริเวณปากอ่าว จุดชมวิวที่สำคัญของที่นี่คือ สะพานคู่รัก ซึงมีความยาว 164.9 เมตร กว้าง 5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 9,000 คน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนรูปโค้ง เพื่อเชื่อมสองฟากฝั่งบริเวณท่าเรือชาวประมง และนำทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณตั้นส่วย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำ มีลักษณะเป็นปากอ่าวที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งและจุดชมวิวที่มีผู้คนมาเดินช็อปปิ้งและพักผ่อนไปด้วยในตัวและเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดไนท์  
19:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22:45 น.    อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 065 ( มีบริการอาหารบนเครื่อง )
01:15 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **อัตราค่าบริการ
  •  ผู้ใหญ่ท่านละ                39,900        บาท      ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้   7   ท่านขึ้นไป )
  •  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                             ท่านละ    39,900       บาท
  •  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)         ท่านละ     38,900      บาท
  •  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)     ท่านละ     37,900      บาท
  •  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         5,500           บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร 11 มื้อ และ ค่าเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
• ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ่มที่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ

• ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ ( ประมาณท่านละ NT.750 )
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
• ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ่มจากกรงุเทพฯ

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า


เอกสาร
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด 
• หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ 
• หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง 
• หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน) 
• กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
** หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ
  ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
   แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
  ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ( มีหัวหน้าทัวร์ ) 
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
• คณะจองผู้ใหญ่ต่ำกว่าจำนวน 7 ท่าน *** แต่ทั้งนี้หากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี
  ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสง

 
 


                                                                                                               ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                               8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                               ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                               เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                             ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


 
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้