AS1A01-C : มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (TG)

1617 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS1A01-C  : มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (TG)


   เที่ยวสุขใจไปไต้หวันโรแมนติค ทริปเจาะลึก เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ

ทริปพิเศษ.. เที่ยวให้แปลก เที่ยวให้ต่าง เจาะลึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่ กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว8

MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน 

ณ “ เกาะไต้หวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไต้หวันมีดี (Me:D) แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพาคุณไปเจาะลึก " ท่องต่างแดนแบบกรุ๊ปเล็ก เที่ยวเน้น กินอาหารท้องถิ่น ที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม่ " สำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นแตกต่างไม่ซ้ำใคร .... ค้นพบมหัศจรรย์ท่องเที่ยวมุมใหม่ @ ไต้หวันเมืองในฝัน ไปกับสไตล์เรา สไตล์ Magic On Tour เที่ยวสนุกยิ่งขึ้นกับการลงมือทำทุกขึ้นตอนกิจกรรมแบบฉบับไต้หวันสไตล์ ทำชาไข่มุก ทำกระดาษภาพวาดโบราณ รวมฮิตที่เที่ยวใหม่ที่คัดสรรมาเอาใจคนชอบเที่ยว ที่ท่านต้องไปกับเราเท่านั้น !! ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ นั่งรถไฟจี๋จี๋ สู่หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง สัมผัสบรรยากาศนิวซีแลนด์ ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  เยือนหมู่บ้านสุดคลาสิคจิ่วเฟิ้น เติมเต็มทริปเที่ยว  ของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน  โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป"


กำหนดการเดินทาง   :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 7 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้      ราคาพิเศษ 35,900  บาท

มิถุนายน 2556  :  20-23 
กรกฎาคม 2556  :  18-21 
สิงหาคม 2556  :  08-11
กันยายน 2556  :  19-22
                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - ฟาร์มผักผลไม้จิงหย่ง - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 

05:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 4-6 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAY โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน                  
07:10 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 634 ( มีบริการอาหารบนเครื่อง )
11:50 น.    เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที่คอยต้อนรับพร้อมอำนวย  ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (1) แบบปิคนิค หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกวนซี
13:00 น.   ถึง เมืองกวนซี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มผักผลไม้จิงหย่ง ลิ้มลองผลไม้และผักสดๆปลอดสารพิษตามฤดูกาล จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองไทจง
16:00 น.    ถึง เมืองไทจง นำท่านซึมซับกลิ่นอายไต้หวันแบบต้นตำหรับแท้ๆ กับ กิจกรรมทำชาไข่มุกสูตรต้นตำหรับด้วยตัวท่านเอง สนุกสนานกับทุกขั้นตอนการลงมือทำ และขั้นตอนเด็ดสุดที่ถือเป็นหัวใจหลักของรสชาติความอร่อย นั่นก็คือ ลีลาการเชคเครื่องดื่ม
18:00 น.    บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร นำท่านไปลองลิ้มชิมรสอาหารไทยในไต้หวัน
19:00 น.    หลังอาหารไปเดินเล่นถนนคนเดิน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลาย ที่นี่ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทจง ให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง
21:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ TAICHUNG CITY SUITESHOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์  www.citysuites.com.tw


                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
  ไทจง - หนานโถว - ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ - สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ SPA OUTDOOR 

06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
08:00 น.    เดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ สถานที่ท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย ท่ามกลางภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอากาศเย็นสบาย ตื่นตาตื่นใจไปกับตลาดจำลองสมัยโบราณของชาวญี่ปุ่น นำท่านค้นหาที่มาของชื่อหมู่บ้านปีศาจ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากร้านขายของต่างๆเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
11:00 น.    จากนั้นเดินทางต่อสู่ สถานีรถไฟจี๋จี๋ นำท่านไปสัมผัสความสวยงามคลาสสิกของสถานีรถไฟโบราณ ชมความเก่าแก่ของหัวรถไฟรุ่นเก่าอายุกว่าร้อยกว่าปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับมุมต่างๆของสถานี พร้อมชิมขนมตั๋วรถไฟและช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย ( เวลาประมาณ 12.40 น. ) นำท่านโดยสารขบวนรถไฟท่องเที่ยว สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดผังเมืองได้อย่างสวยงามลงตัว มีโซนทะเลสาบ รายล้อมด้วยต้นสนที่ปลูกอยู่อย่างสวยงามลงตัว ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาคลอเคล้าด้วยลมเย็นสบาย ในอดีตที่นี่เป็นสถานที่พักไม้ซุงที่ตัด ลงมาจากด้านบนเขา แต่ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไต้หวันนิยมมาพักผ่อนกันเป็นอย่างมาก
13:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (4) เสริฟท่านด้วยอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษข้าวในหม้อไม้ ( wood bucket bento ) อิ่มอร่อยกับชุดอาหารกล่องเบนโตะสไตล์ไต้หวัน โดยท่านสามารถเลือกมุมรับประทานพร้อมชมทิวทัศน์ได้ตามใจชอบ
15:00 น.   จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ่ง ที่เป็นที่
นิยมของชาวไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศความงดงามของเกาะที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก  พร้อมนำท่านไปนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
16:30 น.   นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม
17:00 น.   เดินทางถึง วัดกวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา พร้อมนำท่านชมความอลังการของสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองผู่ลี่
19:30 น.    เดินทางถึง เมืองผู่ลี่ บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เสริฟท่านด้วยเมนูชีวจิตน้ำแร่
20:30 น.    จากนั้นนำท่าน Check In ณ PEIKONG CREEK RESORT & SPA (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.pkcv.net  เชิญท่าน อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นที่ไต้หวัน ในรีสอร์ทสวยบรรยากาศดี ตั้งอยู่ริมลำธาร บริเวณรอบรายล้อมด้วยทิวเขาสูง ต้นไม้เขียวขจี มีการค้นพบว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของเมืองผู่ลี่ และที่ถือเป็นจุดเด่น ของที่นี่ ก็คือ บ่ออาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำไมต้องออนเซ็นที่ไต้หวัน ? เพราะออนเซ็นที่ไต้หวันส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีการเจือปนด้วยสารต่างๆ โดยท่านสามารถนอนแช่น้ำแร่ชมทิวทัศน์ภายนอก หรือ จะเลือกแช่น้ำแร่ในบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักที่นี่ก็มีบริการต่อไปยังห้องพักทุกห้องของรีสอร์ทด้วย   อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ( หากท่านสนใจจะแช่น้ำแร่ในบ่อภายนอกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำ )


                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ -วัดจงไถฉันซื่อ - ชิมชา - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป >ไทเป - เหยวหอไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  

07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    เดินทางสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ด้วยที่ตั้งบนภูเขาสูง 1,750 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปีทำให้ฟาร์มสไตล์ยุโรป ที่ออกแบบตกแต่งสไตล์นิวซีแลนด์แห่งนี้ เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่อง ของความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ โซนที่เป็นจุดชมวิว นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรือจะขี่ม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด์ เดินเล่นชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน   เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับชุดอาหารจีนสไตล์ไต้หวัน
13:00 น.    จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ โรงงานทำกระดาษภาพวาดโบราณ ให้ท่านได้สนุกสนานกับทุกขั้นตอนการลงมือทำกระดาษแบบโบราณด้วย  ตัวท่านเอง ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการทำเป็นของที่ระลึกเพื่อนำกลับไปเป็นของฝากล้ำค่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ
14:00 น.   จากนั้นนำท่านสู่ วัดจงไถฉันซื่อ วัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน และนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนมากถึง 1,000 ห้อง จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
15:00 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินจู๋ เพื่อเดินทางเข้า เมืองไทเป โดยรถไฟหัวจรวด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความเร็ว  300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ของรถไฟหัวจรวดแห่งประเทศไต้หวัน
17:00 น.    นำท่านท่องเที่ยวสู่ เหยวหอไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืน สวรรค์ของนักชิม ที่นี่เน้นขายอาหารการกินพื้นเมืองมากมายหลากหลายชนิด และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดไนท์
19:00 น.    จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอันเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันสถาปัตยกรรมทันสมัย ตัวตึกมีความสูง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเป แต่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีและการออกแบบอาคารโดยเพียง 45 วินาที ก็สามารถเข้าถึงชั้นดาดฟ้าได้ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าแบรนด์เนมชั้น 1-5 ได้ตามอัธยาศัย
21:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  www.nc-hotel.com.tw


                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ไทเป - ร้านขนมเค้กสับปะรด - น้ำตกธารทอง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค -
แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 

07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    นำท่านไปเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้าน ณ ร้านขนมพายสับปะรด จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
10:00 น.    นำท่านเที่ยวชม น้ำตกธารทอง น้ำตกที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น เหมืองทองในหบเขาแห่งนี้ เดิมที่นี่ก็เป็นที่ขุดเจาะเหมืองทอง แต่ทว่าบริเวณนี้ถูกขุดเจอตาน้ำไหล จึงปล่อยให้สายน้ำไหลลดหลั่นกันเป็นน้ำตกสวยงาม ท่ามกลางวิวเบื้องหน้าเป็นทะเลและเบื้องหลังเป็นทิวเขาสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอัธยาศัย และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารกลางวัน เลือกชิมอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย
13:00 น.    จากนั้นนำท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค พร้อมถ่ายภาพกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของไทเป ด้านข้างของ หออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
14:00 น.   จากนั้นนำทุกท่านสู่ ซีเหมินติงสแควร์ หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังของเมืองไทเป ศูนย์รวมแหล่งแฟชั่นหลากสไตล์ ทั้ง ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่คนไทยนิยมมาซื้อมากที่สุดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER
16:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองเถาหยวน      
17:00 น.   บริการอาหารเย็น (9) ณ ภัตตาคารโรงแรม CITY SUITES หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ  
20.05 น.   อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635
22:50 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์    


อัตราค่าบริการ

• ผู้ใหญ่ท่านละ                35,900        บาท      ( สำหรับคณะเดินทางโดยรถตู้   7   ท่านขึ้นไป )
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                             ท่านละ    35,900       บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)         ท่านละ    34,900      บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)    ท่านละ    33,900      บาท
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         4,500           บาท   


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร 9 มื้อ และ ค่าเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
• ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ่มที่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ ( ประมาณท่านละ NT.600 )
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
• ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ่มจากกรงุเทพฯ

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

เอกสาร

• หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
• หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
• หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง
• หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)
• กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
** หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ
  ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
   แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
  ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง ( มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
• คณะจองผู้ใหญ่ต่ำกว่าจำนวน 7 ท่าน *** แต่ทั้งนี้หากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี
  ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์


 


                                                                                                               ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                               8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                               ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                               เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                             ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8

8
8

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้