AS1A01-B มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ฟาร์มชิงจิ้ง ทาโรโกะ เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (XW)

2181 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS1A01-B มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ฟาร์มชิงจิ้ง ทาโรโกะ เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (XW)

 

   เที่ยวสุขใจไปไต้หวันโรแมนติค ทริปเจาะลึก เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ

ทริปพิเศษ.. เที่ยวให้แปลก เที่ยวให้ต่าง เจาะลึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่
กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว 


8

MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 5 วัน 3 คืน   

ณ “ เกาะไต้หวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไต้หวันมีดี (Me:D) แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพาคุณไปเจาะลึก " ท่องต่างแดนแบบกรุ๊ปเล็ก เน้น กินอาหารท้องถิ่น เที่ยวที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม่ " สำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นแตกต่างไม่ซ้ำใคร .... ค้นพบมหัศจรรย์ท่องเที่ยวมุมใหม่ @ ไต้หวันเมืองในฝัน ไปกับสไตล์เรา สไตล์ Magic On Tourเจาะลึกวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่ กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว เที่ยวสนุกยิ่งขึ้น รวมฮิตที่เที่ยวใหม่ที่คัดสรรมาเอาใจคนชอบเที่ยว ที่ท่านต้องไปกับเราเท่านั้น !! ทริปเดียวเที่ยวคุ้มชิงจิ้ง-ทาโรโกะ พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศนิวซีแลนด์ ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตื่นตาตื่นใจไปกับอลังการภูเขาหินอ่อนที่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ชิมอาหารชนเผ่า เที่ยวอุทยานแห่งชาติเหอฮวานซาน เยือนหมู่บ้านโบราณสุดคลาสิคจิ่วเฟิ้น ล่องเรือทะเลสาบในบรรยากาศสุดสบาย ลงมือทำเค้กสับปะรดสนุกกับทุกขั้นตอนเพื่อเป็นของฝากจากไต้หวันแด่คนที่คุณรักในแบบฉบับของคุณเอง ช้อปปิ้งสุดมันส์ไปกับไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไทเป ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่นร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์ มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง    :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
       
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม     !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com

 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
23.50 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง )
วัดกวนอู ชมทิวทัศน์ชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ - เดินเล่นในสวนชมน้ำพุเต้นระบำ

 
03.10 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน XW182 ( ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง )
08.10 น.    เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที่คอยต้อนรับพร้อมอำนวย ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ เมืองหนานโถว
11.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร 
12.30 น.   หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำท่านล่องเรือ ชมบรรยากาศความงดงามของเกาะที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก พร้อมนำท่านไปนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
14.00 น.   นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา พร้อมนำท่านชมความอลังการของสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง 
15.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ ชิงจิ้ง ด้วยที่ตั้งบนภูเขาสูง 1,750 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปี ทำให้ฟาร์มสไตล์ยุโรปที่ออกแบบตกแต่งสไตล์นิวซีแลนด์แห่งนี้ เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ ความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
17.30 น.   จากนั้นนำท่าน Check In ณ CINGJING GUEST HOUSE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.cingjing.gov.tw 
18.30 น.    บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร 
19.30 น.    หลังอาหารนำท่านไป เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสวย ชื่นชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิดที่ประดับตกแต่งอยู่โดยรอบ พร้อมชมโชว์น้ำพุเต้นระบำประกอบเสียงเพลง 
20.30 น.   จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกกระดาษ CARTON KING เป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
21.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับสบายไปกับอ้อมกอดของธรรมชาติและอากาศเย็นสบาย ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - อุทยานแห่งชาติเหอฮวานซาน ต้นไม้พันปี - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น) อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต

 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    นำท่านสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ โซนที่เป็นจุดชมวิว นำท่านเดินเล่นชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรือจะขี่ม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
11:30 น.    จากนั้นนำทุกท่านสู่ อุทยานป่าเหอฮวนซัน สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามสมบูรณ์ ที่นี่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สูงที่สุดของเมืองฮัวเหลียน ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขา ( ในระดับน้ำทะเล3,200ม./กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว )
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
14:30 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน เป็นเมืองทางภาคตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
15:30 น.     จากนั้นนำทุกท่านสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มีลักษณะคล้ายช่องลึกที่อยู่ระหว่างยอดเขาสูงกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งของแม่น้ำที่ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันนี้เป็นหินอ่อนสลับกับหยกที่เรียงรายไปตลอดทางหน้าผา ด้านล่างของหน้าผามี แม่น้ำลี่อู ไหลผ่าน เป็นธารน้ำแร่ที่ไหลลงมาจากยอดเขาสูง ภายในอุทยานจะมีจุดชมวิวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสธรรมชาติ
ที่สวยงามอย่างเต็มอิ่ม เช่น น้ำตกฉางชุน อดีตหมู่บ้านชนเผ่า ผาถ้ำนกนางแอ่น ฯลฯ
17:00 น.    จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋หลาน 
19:00 น.    บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร
21:00 น.    ถึง เมืองอี๋หลาน นำท่าน Check In ณ YOAI HOTEL (4 ดาว)  หรือเทียบเท่า www.yoai-hotel.com.tw
จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งยามราตรี ณ อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกินของช้อป


 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - กิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
10:00 น.    หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหม ขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่น จึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอัธยาศัย
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร 
14.30 น.   นําท่าน ร่วมกิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด ให้ทุกท่านลงมือป้ันขนมเค้กสัปปะรดด้วยตนเอง เมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับไปเป็นของฝาก ให้กับคนพิเศษได้อีกด้วย พร้อมกันนี้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้านที่ ร้านขนมพายสับปะรด จากนั้นเดินทางต่อ
16.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง เมืองไทเป สู่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่คนไทยนิยมมาซื้อมากที่สุดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER
19.00 น.   บริการอาหารเย็น (8) ณ ห้องอาหาร
20.00 น.   จากนั้นนำทุกท่านไปตะเวนราตรีกันต่อ ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดิน ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
21.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.ntphotel.com        
 

                 วันที่ห้า
     ของการเดินทาง :
 
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
09:40 น.    อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน XW181 ( ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง )
12:35 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **


อัตราค่าบริการ

 
 
ผู้เดินทาง  4 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  5-6 ท่าน
 
 ผู้เดินทาง 7 ท่าน
 
 ผู้เดินทาง 8-10 ท่าน

25,900     

23,900     

21,900      

20,900      
 
ผู้เดินทาง  10-11 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
ผู้เดินทาง  12-13 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
 ผู้เดินทาง 14-15 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
 ผู้เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป
(มีหัวหน้าทัวร์)

25,500     

24,500     

23,500     

23,000    

• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่     1,000  บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000  บาท
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท
• ราคาพิเศษ !! ไม่มีแถมกระเป๋า


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร 9 มื้อ และ ค่าเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
• ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ่มที่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
• ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ ( ประมาณท่านละ NT.750 )
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
• ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ่มจากกรงุเทพฯ

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า


เอกสาร
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด 
• หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ 
• หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง 
• หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน) 
• กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
** หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ
  ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
   แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
  ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองผู้ใหญ่ต่ำกว่าจำนวน *** แต่ทั้งนี้หากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี
  ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 
 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                              ใน วิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                           ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้