AS1A01-C มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ชิงจิ้ง ฟาร์มอู๋หลิง ฝูโซ้ซาน เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (XW)

2857 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS1A01-C มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ชิงจิ้ง ฟาร์มอู๋หลิง ฝูโซ้ซาน เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ (XW)

 

   เที่ยวสุขใจไปไต้หวันโรแมนติค ทริปเจาะลึก เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ

ทริปพิเศษ.. เที่ยวให้แปลก เที่ยวให้ต่าง เจาะลึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่
กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว 
8

 
MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 6 วัน 4 คืน   

ณ “ เกาะไต้หวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไต้หวันมีดี (Me:D) แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพาคุณไปเจาะลึก " ท่องต่างแดนแบบกรุ๊ปเล็ก เน้น กินอาหารท้องถิ่น เที่ยวที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม่ " สำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นแตกต่างไม่ซ้ำใคร .... ค้นพบมหัศจรรย์ท่องเที่ยวมุมใหม่ @ ไต้หวันเมืองในฝัน ไปกับสไตล์เรา สไตล์ Magic On Tourเจาะลึกวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่ กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว เที่ยวสนุกยิ่งขึ้น รวมฮิตที่เที่ยวใหม่ที่คัดสรรมาเอาใจคนชอบเที่ยว ที่ท่านต้องไปกับเราเท่านั้น !! ทริปเดียวเที่ยวคุ้มชิงจิ้ง ฟาร์มอู๋หลิง-ฝูโซ้ซาน พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศนิวซีแลนด์ ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตื่นตาตื่นใจไปกับอลังการไม้ดอก ไม้ผล ชมดินแดนแห่งภูเขาหิมะและซากุระดอย ฟาร์มฝูโซ้ซาง ฟาร์มอู๋หลิง ชิมอาหารชนเผ่า เที่ยวอุทยานแห่งชาติเหอฮวานซาน เยือนหมู่บ้านโบราณสุดคลาสิคสือเฟิน จิ่วเฟิ้น ชมประติมากรรมธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบในบรรยากาศสุดสบาย ลงมือทำเค้กสับปะรดสนุกกับทุกขั้นตอนเพื่อเป็นของฝากจากไต้หวันแด่คนที่คุณรักในแบบฉบับของคุณเอง ช้อปปิ้งสุดมันส์ไปกับไนท์มาร์เก็ตชื่อดังของไทเป ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่นร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์ มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง    :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
       
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 
23.50 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง )
วัดกวนอู ชมทิวทัศน์ชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ - เดินเล่นในสวนชมน้ำพุเต้นระบำ

 


03:10 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน XW182 ( ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง )
08:10 น.    เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที่คอยต้อนรับพร้อมอำนวย ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ เมืองหนานโถว 
11:30 น.    บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร
12:30 น.    หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำท่านล่องเรือ ชมบรรยากาศความงดงามของเกาะที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก พร้อมนำท่านไปนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
14:00 น.    นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา พร้อมนำท่านชมความอลังการของสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง
15:00 น.    นำท่านเดินทางสู่ ชิงจิ้ง ด้วยที่ตั้งบนภูเขาสูง 1,750 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปี ทำให้ฟาร์มสไตล์ยุโรปที่ออกแบบตกแต่งสไตล์นิวซีแลนด์แห่งนี้ เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ ความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
17:30 น.     จากนั้นนำท่าน Check In ณ CINGJING GUEST HOUSE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.cingjing.gov.tw
18:30 น.    บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร
19:30 น.    หลังอาหารนำท่านไป เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสวย ชื่นชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิดที่ประดับตกแต่งอยู่โดยรอบ พร้อมชมโชว์น้ำพุเต้นระบำประกอบเสียงเพลง
20.30 น.   จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกกระดาษ CARTON KING เป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
21.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับสบายไปกับอ้อมกอดของธรรมชาติและอากาศเย็นสบาย ราตรีสวัสดิ์                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - อุทยานแห่งชาติเหอฮวานซาน ชมดินแดนแห่งภูเขาหิมะและซากุระดอย ฟาร์มฝูโซ้ซาน - ฟาร์มอู๋หลิง


07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.    นำท่านสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ โซนที่เป็นจุดชมวิว นำท่านเดินเล่นชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรือจะขี่ม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
11.30 น.   จากนั้นนำทุกท่านสู่ อุทยานป่าเหอฮวนซาน สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามสมบูรณ์ ที่นี่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สูงที่สุดของเมืองฮัวเหลียน ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขา ( ในระดับน้ำทะเล3,200ม./กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว )
12:00 น.   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
15.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มฝูโซ้ซาน เป็นฟาร์มแห่งแรกของรัฐบาลไต้หวัน ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำการวิจัยพืชเมืองหนาวต่างๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึก ด้วยที่ตั้งบนภูเขาสูง 2,614 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ฟาร์มแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งฮวงจุ้ยที่ดีอีกแห่งของไต้หวัน มีชื่อเสียงในการเพาะปลูกผลไม้เมืองหนาว แอ๊ปเปิ้ล สาลี่ และ ฟาร์มไม้ดอกนานาชนิด ในแต่ละเดือนจะมีดอกไม้หลายสายพันธุ์สลับสับเปลี่ยนกันมาอวดโฉมต้อนรับผู้มาเยือน หากท่านเดินทางมาในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ที่นี่จะกลายเป็นดินแดนสีชมพูแวดล้อมไปด้วยดอกซากุระหลายพันต้น นับเป็นสถานที่พักตากอากาศที่สวยงามและเป็น ที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน  
18.00 น.   นำทุกท่านสู่ ฟาร์มอู๋หลิง ดินแดนสวยงามสี่ฤดูที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
19.00 น.   บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร
20.00 น.    จากนั้นนำท่าน Check In ณ WULING FARM หรือเทียบเท่า www2.wuling-farm.com.tw/room/index.php
เชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อน หลับสบายไปกับอ้อมกอดของธรรมชาติและอากาศเย็นสบาย ราตรีสวัสดิ์
 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ฟาร์มอู๋หลิง - อี๋หลาน - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก ) - จุดถ่ายภาพตึกไทเป 101 ณ ภูเขาเซี่ยงซาน หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดปลาไทเป - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
08:00 น.    นำทุกท่านชม ฟาร์มอู๋หลิง ดินแดนแห่งภูเขาหิมะ และซากุระดอย ที่นี่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย ด้วยทัศนียภาพที่หลากหลายในสี่ฤดูกาลของ อู๋หลิง ทำให้ที่นี่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว หากเดินทางมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะ เต็มไปด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติและเสน่ห์ของดอกพีช ดอกพลัม แอปเปิ้ล ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีดอกไม้ที่บานในภูเขาและหุบเขา ฤดูเก็บเกี่ยวของที่นี่คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมมีผลไม้สุกสีสันสวยงามอยู่บนต้น ในฤดูใบไม้ร่วงใบเมเปิ้ลมากมายดั่งไฟที่ลุกล้อมกรอบด้วย ภูเขา ฤดูหนาวก็จะมีผลึกหิมะสีขาวครอบคลุมยอดเขา และที่นี่ยังเป็นที่อาศัยของปลาแซลมอนสายพันธุ์พิเศษที่มีเฉพาะที่ไต้หวันเท่านั้นด้วย
12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน (7) เสริฟท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองยอดนิยมของชาวไต้หวัน
13.00 น.   จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอันเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันสถาปัตยกรรมทันสมัย ตัวตึก มีความสูง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเป แต่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีและการออกแบบอาคารโดยเพียง 45 วินาที ก็สามารถเข้าถึงชั้นดาดฟ้าได้ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าแบรนด์เนมชั้น 1-5 ได้ตามอัธยาศัย            
14.00 น.     จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปชมวิวสวยๆในมุมสูงของเมืองไทเป ณ เขาเซียงซาน หรือ Elephant Mountain ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวช้าง
15.00 น.                   นำทุกท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายภาพกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ
ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของไทเป ด้านข้างของ หออนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 
16.00 น.                   เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่อง ติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ซึ่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลัก จากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี 
18.00 น.    จากนั้นพาทุกท่านไปตื่นตากับ ตลาดปลาไทเป ที่นี่ขายปลาและอาหารทะเลสดหลากหลายชนิด ว่ากันว่าหากมาไต้หวันแล้วอยากลองชิม ซูชิ หรือ ซาชิมิ อาหารญี่ปุ่นที่สดอร่อย ไม่แพ้ที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องให้มาลองทานที่นี่ ตลาดนี้จะมีทั้งรูปแบบตลาดสดแบบดั้งเดิมและ เป็นตลาดแบบสมัยใหม่ติดแอร์ โซนที่ขายอาหารญี่ปุ่นนี้ จะอยู่ในโซนที่เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่นี่ต้องยอมรับเลยถึงสุขอนามัย ที่เรียกได้ว่าสะอาดมีมาตรฐานมาก ภายในตลาดจะมีทั้งโซนอาหารสดและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ให้ทุกท่านเลือกช้อปเมนูที่อยากทาน หยิบใส่ตระกร้าและหลังจากชำระเงิน จะมีจุดให้ยืนกินกันได้แบบฉบับคนท้องถิ่นจริงๆ และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดปลา
20.00 น.    จากนั้นนำทุกท่านไปตะเวนราตรีกันต่อ ณ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่คนไทยนิยมมาซื้อมากที่สุดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER
21.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ LEALEA HOTEL TAIPEI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.lealeahotel.com/taipei/
 

                 วันที่ห้า
     ของการเดินทาง :
 
กิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - อุทยานเย่หลิว
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 


 
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
08:00 น.    นําท่าน ร่วมกิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด ให้ทุกท่านลงมือป้ันขนมเค้กสัปปะรดด้วยตนเอง เมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับไปเป็นของ ฝาก ให้กับคนพิเศษได้อีกด้วย พร้อมกันนี้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้านที่ ร้านขนมพายสับปะรด
09:00 น.    นำทุกท่านชม หมู่บ้านโคมลอยสือเฟิน เป็นหม่บ้านที่ผลิตโคมไฟแบบโบราณ ซึ่งที่นี่จะจัดงานประจำปีขึ้นทุกปี ในช่วงปีใหม่ของจีนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ วันงานจะมีโคมไฟ 100,000- 200,000 ดวง ลอยสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืน 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ห้องอาหาร     
13:00 น.    หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหม ขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่น จึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอัธยาศัย 
14.00 น.   พาทุกท่านเดินสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมและสามารถซื้อ
กลับไปเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี
20:00 น.    จากนั้นนำทุกท่านไปตะเวนราตรีกันต่อ ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดิน ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารค่ำเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัยในตลาดไนท์
21.00 น.     สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ HOTEL ORCHARD PARK (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.hotelorchardpark.com/
 

                 วันที่หก
     ของการเดินทาง :
 
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
09:40 น.    อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน XW181 ( ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง )
12:35 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **


อัตราค่าบริการ


 
 
ผู้เดินทาง  2 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  3 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  4 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  5-6 ท่าน
 
 ผู้เดินทาง 7 ท่าน

44,900     

35,500     

29,900     

27,900     

25,900      
 
 ผู้เดินทาง 8-10 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  10-11 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
ผู้เดินทาง  12-13 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
 ผู้เดินทาง 14-15 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)
 
 ผู้เดินทาง 16 ท่าน
(มีหัวหน้าทัวร์)

24,900      

28,900     

27,900     

26,900     

25,900    

• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่     1,000  บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000  บาท
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,800 บาท
• ราคาพิเศษ !! ไม่มีแถมกระเป๋า


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร 10 มื้อ และ ค่าเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
• ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ่มที่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
• ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ ( ประมาณท่านละ NT.750 )
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
• ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ่มจากกรงุเทพฯ

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

เอกสาร
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด 
• หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ 
• หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง 
• หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน) 
• กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
** หมายเหตุ โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ
  ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
   แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
  ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 2 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองผู้ใหญ่ต่ำกว่าจำนวน *** แต่ทั้งนี้หากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี
  ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์

 
 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                              ใน วิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                           ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้