Best Seller

น่าน พะเยา ภูลังกา พัก2เมือง | ทัวร์น่าน ทัวร์พะเยา ทัวร์ภูลังกา | เที่ยวภูลังกาน่าน ภูลังกาพะเยา |

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N1A05 - 4D3N

มหัศจรรย์ดินแดนทะเลหมอก พะเยา ภูลังกา น่าน ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ร้านกาแฟไทลื้อ Magic Mountain 4D3N | โปรแกรมทัวร์ภูลังกา ทัวร์น่าน ทัวร์พะเยา 4วัน 3คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน | ดอยเสมอดาว | พระธาตุแช่แห้ง | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุเขาน้อย | วัดมิ่งเมือง | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อ | อ.ปัว | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | ถนนคนเดินปัว | วัดภูเก็ต | วัดพระธาตุเบ็งสกัด | ต้นดิ๊กเดียม วัดปรางค์ | ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา | วนอุทยานภูลังกา | ร้านกาแฟ Magic Mountain | ภูลังกาพะเยา | ต้นกำเนิดแม่น้ำยม | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

Share

กำหนดการเดินทาง :  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อ - อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ถนนคนเดินปัว

05:00 เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน
09:30 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 นำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อ.ท่าวังผา วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว
15:30 นำท่านสู่ อ.ปัว จิบกาแฟชมวิวทุ่งนา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง ร้านลำดวนผ้าทอ
17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร 
19:00 เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง :  วัดพระธาตุเบ็งสกัด - ต้นดิ๊กเดียม วัดปรางค์ - วัดภูเก็ต - ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา

08:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out 
09:00 นำท่านท่องเที่ยว อ.ปัว ชมโบราณสถาน วัดพระธาตุเบ็งสกัด
10:00 จากนั้นชมความอัศจรรย์ของ ต้นดิ๊กเดียมวัดปรางค์ 
11:00 ชมความงาม วัดภูเก็ต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูลังกาพะเยา

12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูลังกา จ.พะเยา
16:00 เดินทางถึง ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา

17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ ภูลังกาพะเยา
18:00 อิสระรับประทานอาหารเย็น สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
19:00 หลังอาหารเข้าที่พัก พักผ่อน ภูลังกาพะเยา

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ภูลังกา ร้านกาแฟ Magic Mountain - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ นำท่านไปจิบกาแฟชมวิว ภูลังกาพะเยา ร้านกาแฟ Magic Mountain 
07:00 บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
11:00 ถึง จ.แพร่ บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางกลับ 
12:00 ถึง จ.แพร่ ไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ  
13:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                  


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,799

7,90010,29917,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้