ทัวร์ปาย ทัวร์ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N3A01 - 4D3N

มหัศจรรย์เมืองสามหมอก บ้านรักไทย บ้านจ่าโบ่ พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง ปาย แม่ฮ่องสอน 4D3N | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน พักบนปางอุ๋ง 4วัน 3คืน | เชียงใหม่ |  ออบหลวง | สวนสน | แม่ฮ่องสอน | กระเหรี่ยงคอยาว | พระธาตุดอยกองมู | วัดจองคำ | วัดจองกลาง | บ้านรักไทย | พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง | ปางอุ๋ง | ภูโคลน | สะพานซูตองเป้ | จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ | กินเตี๋ยวห้อยขา | จุดชมวิวปางมะผ้า | อ.ปาย | สะพานประวัติศาตร์ | Coffee In Love | วัดน้ำฮู | โล้ชิงช้า ณ บ้านสันติชล | ถนนคนเดินปาย | ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก | อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง | โปงเดือดป่าแป๋ | กาดทุ่งเกวียน | ลำปาง

Share

กำหนดการเดินทาง  :   เดือนธันวาคม :  วันปีใหม่ 30 ธ.ค 66 – 2 ม.ค 67 กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง   :  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  ออบหลวง - สวนสน - แม่ฮ่องสอน - กระเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง - บ้านรักไทย - พักโฮมสเตย์ปางอุ๋ง

05.00 ฟ้าสางที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
06.00 ชมเขาหินจูบกัน ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง แกรนด์แคนยอนเมืองไทย                    
07.00 ระหว่างทางผ่านชม สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบและสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามสองข้างทาง จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางผ่าน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
11.30  ถึง อ.เมือง แม่ฮ่องสอน บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
12.30 หลังอาหารเที่ยวชม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำท่าน ทัวร์แม่ฮ่องสอน ชม หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า เยี่ยมชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงชาวปะดอง   
13.30 นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของ จ.แม่ฮ่องสอน 
14.30 นำท่านเที่ยวชมวัดแฝด  วัดจองคำ วัดจองกลาง 
15.00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ บ้านรักไทย 
ชมบ้านดินและวิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศจากชาพันธุ์ดี
16.30 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย
17.30 ถึง ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุด สดชื่นท่ามกลางผืนป่าและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แวดล้อมไปด้วยขุนเขาสวยท่ามกลางอากาศหนาวเย็น

18.00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง : ปางอุ๋ง - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ - กินเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวปางมะผ้า - อ.ปาย  สะพานประวัติศาตร์  Coffee In Love - วัดน้ำฮู - โล้ชิงช้า ณ บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ อิสระเดินเล่นเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกไล่เลี่ยคลุมผืนน้ำ ณ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ภายในหมู่บ้านรวมไทย
07.00 บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out ท่องเที่ยวต่อ
08.00 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน 

09.00 เที่ยวชม สะพานไม้ซูตองเป้ 
11.00 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ไปรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ ถ่ายภาพเช็คอินกับ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ 
12.30 จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 
15.00 ถึง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาตร์ ร้าน Coffee In love
16.00 นำท่านเที่ยวต่อไปยัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานบ้านสันติชล 

17.00 จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทปาย 
18.00 จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี เดินเล่น ตลาดปายยามค่ำคืน หรือ ถนนคนเดินปาย ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **  

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - โปงเดือดป่าแป๋ - กาดทุ่งเกวียน ลำปาง - กรุงเทพฯ

05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านท่องเที่ยวสู่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
07:00 บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (6) ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของทะเลหมอกห้วยน้ำดัง  
09:00 จากนั้นชม Unseen in Thailand ณ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง 
14:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                                

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,999

8,49910,29917,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400

กรณี Joy Tour เริ่มที่เชียงใหม่ ลดท่านละ 

200


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้