ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง บ้านจ่าโบ่ บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์ทุ่งบัวตอง ทัวร์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N3B01 - 4D3N

มหัศจรรย์เที่ยวปายหัวใจสีเหลือง ชมบัวตองบาน ณ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 4D3N | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางอุ๋ง ทัวร์ทุ่งบัวตอง ทัวร์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์บ้านรักไทย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4วัน 3คืน | เชียงใหม่ |  ออบหลวง | สวนสน | ทุ่งดอกบัวตอง | แม่ฮ่องสอน | พระธาตุดอยกองมู | วัดจองคำ | วัดจองกลาง | พักบ้านรักไทย | ปางอุ๋ง | ภูโคลน | สะพานซูตองเป้ | จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ | กินเตี๋ยวห้อยขา | จุดชมวิวปางมะผ้า | อ.ปาย | สะพานประวัติศาตร์ | Coffee In Love | วัดน้ำฮู | โล้ชิงช้า ณ บ้านสันติชล | ถนนคนเดินปาย | ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก | อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง | โปงเดือดป่าแป๋ | กาดทุ่งเกวียน | ลำปาง

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง   :  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  ออบหลวง - สวนสน - ทุ่งดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ จองกลาง - พักบ้านรักไทย

05.00 ฟ้าสางที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
06.00 ชมเขาหินจูบกัน ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง แกรนด์แคนยอนเมืองไทย                    
07.00 นำท่านผ่านชม สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบและสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างสองข้างทาง
08.00 จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
11.00 ถึง อ.ขุนยวม นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่อูคอ นำท่านชม ทุ่งดอกบัวตอง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่บานสะพรั่งต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือนทุกปีในช่วงเดือน พ.ย-ธ.ค ของทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สรรสร้างความมหัศจรรย์โดยธรรมชาติ
12.30 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15.30 ถึง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนำท่าน ทัวร์แม่ฮ่องสอน นมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู 
16.00 นำท่านเยี่ยมชม วัดจองคำ วัดจองกลาง 

17.00 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ บ้านรักไทย
18.00 ถึง บ้านรักไทย นำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทบ้านรักไทย เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาสวยท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
19.00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง : ปางอุ๋ง - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ - กินเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวปางมะผ้า - อ.ปาย  สะพานประวัติศาตร์  Coffee In Love - วัดน้ำฮู - โล้ชิงช้า ณ บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

05.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นสู่ ปางอุ๋ง
06.00 เดินทางถึง ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ภายในหมู่บ้านรวมไทย
08.00 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน 
09.00 เที่ยวชม สะพานไม้ซูตองเป้ 
11.00 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ไปรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ ถ่ายภาพเช็คอินกับ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ 
12.30 จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ปาย ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 
15.00 ถึง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาตร์ ร้าน Coffee In love
16.00 นำท่านเที่ยวต่อไปยัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานบ้านสันติชล 

17.00 จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ทปาย 
18.00 จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี เดินเล่น ตลาดปายยามค่ำคืน หรือ ถนนคนเดินปาย ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **  

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - โปงเดือดป่าแป๋ - กาดทุ่งเกวียน ลำปาง - กรุงเทพฯ

05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านท่องเที่ยวสู่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
07:00 บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (6) ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของทะเลหมอกห้วยน้ำดัง  
09:00 จากนั้นชม Unseen in Thailand ณ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง 
14:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                                

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,999

8,49910,29917,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,800
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400

กรณี Joy Tour เริ่มที่เชียงใหม่ ลดท่านละ 

200


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com