ทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพล ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ | ทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพล ทัวร์ตาก ทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำปาง ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพลตาก อุทยานพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N5A03 - 3D2N

มหัศจรรย์นอนแพเขื่อนภูมิพล ตาก ระยะสั้นเกาะวาเลนไทน์ อุทยานพุทธบาทเขาหนาม ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 3D2N (BUS) | โปรแกรมทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพล ทัวร์ตาก ทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำปาง ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพลตาก อุทยานพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์ 3วัน 2คืน | ทัวร์ตาก | ทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพล | อุทยานพุทธบาทเขาหนาม | เกาะวาเลนไทน์ | ลำพูน | วัดพระธาตุหริภุญชัย | เชียงใหม่ | วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร | วัดพระสิงห์วรวิหาร | ทัวร์คลองแม่ข่า โอโตรุเมืองเชียงใหม่ | ตลาดไนท์เชียงใหม่ | ช้อปปิ้งของฝากเชียงใหม่ | วัดพระธาตุลำปางหลวง

Share

กำหนดการเดินทาง :
กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - ตาก - ล่องแพเขื่อนภูมิพล - อุทยานพุทธบาทเขาหนาม - เกาะวาเลนไทน์

06.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน  MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
06.30 น.    มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้า แบบปิกนิก (1) พร้อมเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
12.00 น.     เดินทางถึง เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เปลี่ยนพาหนะเป็น แพสำราญ ล่องเขื่อนภูมิพล จากนั้นนำท่านลง ล่องแพเขื่อนภูมิพล   
บริการอาหารกลางวัน (2) ( เมนู : ข้าวผัดเรือนแพ ส้มตำบุพเฟ่ต์ ข้าวเหนียว ไก่ทอด ข้าวเกรียบ ขนมหวาน  ผลไม้ )
13.00 น.     หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก บนแพ (ห้องละ 4-6 ท่าน) เชิญทุกท่านสนุกกับการ ล่องแพสำราญ เหนือเขื่อนภูมิพล พักผ่อนดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขา และสายน้ำปิง เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนแพ
ถึง เกาะพระพุทธบาทดอยเขาหนาม หรือ อุทยานพุทธบาทเขาหนาม นำท่านเดินเท้าขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
ล่องเที่ยวต่อสู่ เกาะวาเลนไทน์ หรือ เกาะดอยลานเกาะ ที่เต็มไปด้วยตำนานแห่งความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง
15.30 น.    พิเศษสำหรับคณะ !! ให้ท่านสนุกสนานกับการตำส้มตำทานเอง เป็นอาหารว่างยามบ่าย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการทำกิจกรรม เสริฟไม่อั้น !!  พร้อมการบริการอย่างใกล้ชิดจากทางทีมงานเพื่อความปลอดภัยและประทับที่สุดของทุกท่าน ระหว่างการล่องแพชมแก่งต่างๆ และชมความงามของ หน้าผาหยกที่สูงเสียดฟ้า ซึ่งได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง”
18.00 น.  บริการอาหารค่ำบนแพ (3) ระหว่างรับประทานอาหารท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมกลางคืน เอนเตอร์เทรนท่านด้วยดนตรีคาราโอเกะ พร้อมบริการเครื่องดื่ม น้ำ / น้ำแข็ง  เสริฟไม่อั้น !! เพื่อสร้างสีสันให้ท่านได้สนุกสนานในวันพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ หลังจากสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ก่อนส่งทุกท่านเข้านอน พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง : ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญชัย - เชียงใหม่ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - วัดพระสิงห์วรวิหาร - คลองแม่ข่า โอโตรุเมืองเชียงใหม่ - ตลาดไนท์เชียงใหม่

07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ บริการอาหารเช้า (4)  หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระ
08.00 น.    แพล่องนำท่านกลับสู่ เขื่อนภูมิพล จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัส เดินทางต่อสู่ จ.เชียงใหม่
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 น.     เดินทางถึง เมืองลำพูน นำท่านไหว้พระ ณ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูน จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดเชียงใหม่
15.00 น.     เดินทางถึง เมืองเชียงใหม่ นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุเจดีย์หลวงองค์ใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
จากนั้นไปไหว้พระขอพรกันต่อที่ วัดพระสิงห์วรวิหาร ประดิษฐานพระสิงห์ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่   
16.00 น.     ช่วงบ่ายหลังแดดร่มลมตกนำท่านไปเดินเล่นถ่ายรูป ณ คลองแม่ข่า โอโตรุเมืองเชียงใหม่ แลนด์มาร์คสุดฮิตกลางเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบรรยากาศสบายๆตามอัธยาศัย
17.00 น.     จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น.    จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดไนท์เชียงใหม่ ( ตลาดไนท์พลาซ่า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที่ตลาดเปิด ) ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่กาดคนเดิน
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นสไตล์พื้นเมืองตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  ช้อปปิ้งของฝากเชียงใหม่ - วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น.    จากนั้นนำท่านไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากเชียงใหม่ ณ ร้านวนัสนันท์ ช้อปสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคปหมู แหนม ผลไม้แปรรูปต่างๆ 
09.00 น.    ถึง จังหวัดลำปาง สู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง 
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13.00 น.      หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น.     ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ  
22.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                             

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 41-50 ท่านผู้เดินทาง 31-40 ท่านผู้เดินทาง 25-30 ท่าน

5,699

6,5996,999


     
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้