ปาย ปางมะผ้า พักบ้านจ่าโบ่ โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ แม่ฮ่องสอน | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางมะผ้า ทัวร์โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์แม่ฮ่องสอน

รหัสสินค้า : N3A02 - 4D3N

มหัศจรรย์แม่ฮ่องสอน บ้านจ่าโบ่ นั่งแพถ้ำลอดปางมะผ้า แอ่วชุมชนกลางหุบเขา บ้านแม่ละนา พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ ชมวิวสวยกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ สู่ปายเมืองมากเสน่ห์ 4D3N | | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางมะผ้า ทัวร์โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์ปาย โปรแกรมทัวร์ปางมะผ้า 4วัน 3คืน | เชียงใหม่ | สะพานประวัติศาตร์ | Coffee In Love | อ.ปางมะผ้า | ถ้ำลอดปางมะผ้า | พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ | จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ | หมู่บ้านแม่ละนา | วัดแม่ละนา | ก๋วยเตี่ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ | อ.ปาย | จุดชมวิวปางมะผ้า | สะพานบุญโขกู้โส่ | วัดน้ำฮู | บ้านสันติชล | วัดพระธาตุแม่เย็น | ถนนคนเดินปาย | อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง | โปงเดือดป่าแป๋ | กาดทุ่งเกวียน | ลำปาง

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : แม่ฮ่องสอน

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2564 : 30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน

18:00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถตู้ มุ่งหน้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน คืนนี้เชิญท่านพักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  แม่ฮ่องสอน - สะพานประวัติศาตร์ - Coffee In Love - อ.ปางมะผ้า - ถ้ำลอดปางมะผ้า - พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่

06:00 ฟ้าสางที่ จ.เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (1)
11:00 ถึง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาตร์ 
จากนั้นไปจิบกาแฟ ร้าน Coffee In love 
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ปางมะผ้า
14:00 เดินทางถึง อ.ปางมะผ้า นำท่านเที่ยวชม ถ้ำลอดปางมะผ้า 
16:30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

17:00 จากนั้นเข้าที่พักเขาค้อ Check In ณ โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ โฮมสเตย์ที่พัก
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ - หมู่บ้านแม่ละนา วัดแม่ละนา - ก๋วยเตี่ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ - อ.ปาย - จุดชมวิวปางมะผ้า - สะพานบุญโขกู้โส่ - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย

07:00 อรุณสวัสดิ์ ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลจากหมอกบริเวณที่พัก พร้อมบริการอาหารเช้า (4) 
09:00 จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านจ่าโบ่ ชมบรรยากาศความเป็นอยู่ ถ่ายภาพเช็คอินกับ จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่
10:00 นำท่านนั่งรถเที่ยวไปยัง ชุมชนบ้านแม่ละนา ไหว้พระขอพร ณ วัดแม่ละนา จากนั้นกลับที่พักเก็บสัมภาระ Check Out
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจ่าโบ่ อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวและวิวสวยงามหลักล้านเบื้องหน้า
13:00 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 
14:30 ถึง อ.ปาย เที่ยวชม สะพานบุญโขกู้สุ่ย สะพานไม้แห่งศรัทธา จากนั้นเที่ยวต่อไปยัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนจีนยูนานบ้านสันติชล
17:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ รีสอร์ท อ.ปาย
18:00 บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารเย็นอิสระในการท่องราตรี เดินเล่น ถนนคนเดินปายยามค่ำคืน หรือ ถนนคนเดิน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - โปงเดือดป่าแป๋ - กาดทุ่งเกวียน ลำปาง - กรุงเทพฯ

05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านท่องเที่ยวสู่ จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
07:00 บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (7) ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินของทะเลหมอกห้วยน้ำดัง  
09:00 จากนั้นชม Unseen in Thailand ณ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง 
14:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
23:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                 


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง  6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,799

7,99910,09917,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

N3B01

มหัศจรรย์เที่ยวปายหัวใจสีเหลือง ชมบัวตองบาน ณ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 4D3N

 
฿ 6,599 ฿ 6,599

N3A01

มหัศจรรย์เมืองสามหมอก บ้านจ่าโบ่ ซูตองเป้ พักบ้านรักไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4D3N 

 
฿ 6,599 ฿ 6,599
New
Best Seller

CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง 4D3N (เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง) | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | โครงการหลวงตีนตก | ผาน้ำลอด | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | วัดอุโมงค์ | โครงการบ้านข้างวัด | วัดพระธาตุดอยคำ | วัดต้นเกว๋น | กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา |ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ตลาดมูเซอ | ตาก | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
Best Seller

N4A02 - 3D2N

มหัศจรรย์ไปภูดูวิว โต้ลมหนาวนอนนับดาวบนภูทับเบิก @ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ชมทุ่งดอกกระดาษ 3D2N | โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า 3วัน 2คืน | พิษณุโลก | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | ลานหินแตก | ทุ่งดอกกระดาษ | ผาบอกรัก | ผาสลัดรัก | ผารักยืนยง | ผาคู่รัก | ผาไททานิค | โรงเรียนการทหาร | กังหันน้ำ | ภูทับเบิก | แปลงปลูกกะหล่ำปลี | จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก | ร้านกาแฟ Route 12 | วัดพระธาตุผาแก้ว | Pino Latte Café | เขาค้อ | พระบรมธาตุเจดีย์ | พระตำหนักเขาค้อ | พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) | อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ | ไร่กำนันจุล | พระพุทธมหาธรรมราชา

 
฿ 6,299 ฿ 6,299
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com