ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว ถนนลอยฟ้าโค้งเลข 3 | ทัวร์น่าน ทัวร์สะปัน ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ปัว ทัวร์แพร่

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N1A07 - 4D3N

มหัศจรรย์ดินแดนดอย น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว ถนนลอยฟ้าโค้งเลข 3 หมู่บ้านสะปัน ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ร้านกาแฟไทลื้อ 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์น่าน ทัวร์สะปัน ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ปัว ทัวร์โค้งหมายเลข 3 ทัวร์หมู่บ้านสะปัน ทัวร์ดอยเสมอดาว ทัวร์วัดภูเก็ต ทัวร์ร้านกาแฟไทลื้อ 4วัน3คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | อ.สะปัน | คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง | ถนนลอยฟ้าโค้งเลข 3 | บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ | ชมวิวหมู่บ้านสะปัน | หยุดเวลาคาเฟ่ | อุ่นไอมางคาเฟ่ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | จุดชมวิวลานดูดาว | จุดชมวิว 1715 | อ.ปัว | ถนนคนเดินเมืองปัว | วัดภูเก็ต | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

Share

กำหนดการเดินทาง :  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง  :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 สมควรแก่เวลา ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน

 วันที่สองของการเดินทาง  :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - งาช้างดำ - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน  

05:00 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 นำท่านท่องเที่ยว เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ
11:00 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง   
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ชม ซุ้มลีลาวดี  วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง 
16:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองน่าน
17:00 ชมอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19.00 น.
เดินเล่น กาดข่วงเมืองน่าน อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารท้องถิ่นในถนนคนเดิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง  :  คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ - ชมวิวหมู่บ้านสะปัน หยุดเวลาคาเฟ่ อุ่นไอมางคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - จุดชมวิว 1715 - ถนนคนเดินเมืองปัว / ชมวิวยามเย็น วัดภูเก็ต 

07:00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 น. นำท่านไปชิลล์กับคาเฟ่ริมทางถนนสายลอยฟ้า ณ เดอะวิว@กิ่วม่วง
10.00 น. จากนั้นแวะเช็คอินกับอันซีนแห่งใหม่ของน่าน คือ ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 บนทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข – บ่อเกลือ จากนั้นเดินทางต่อสู่ บ่อเกลือ
11.00 น. ถึง อ.บ่อเกลือ 
เที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ 
12.00 น. 
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านไปยังเขต อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สู่ หมู่บ้านสะปัน ดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวที่สวยงามตามธรรมชาติ ณ หยุดเวลาคาเฟ่ คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน
14.00 น. นำท่านไปจิบกาแฟ ณ อุ่นไอมางคาเฟ่ เสพธรรมชาติชมวิวภูเขา ฟังเสียงลำธารน้ำขับกล่อม
15.00 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชม จุดชมวิวลานดูดาว และ จุดชมวิว1715 
17.00 น. จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปัว อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมือง ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
 
หรือ หากไม่ตรงกับวันที่มีถนนคนเดิน นำท่านท่องเที่ยว อ.ปัว ชมภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามยามเย็น ณ วัดภูเก็ต
19:00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :   อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06.00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 จากนั้นนำท่านไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อสินค้าผ้าทอไทลื้อ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ
11.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมทุ่งนา ลิ้มลองอาหารสไตล์พื้นเมืองตามอัธยาศัย  ( ไกด์แนะนำ )
12.00 น. หลังอาหารนำท่านอำลาเมืองธรรมชาติสวย จ.น่าน
15.00 น. เดินทางถึง จ.แพร่ แวะให้ท่านกราบสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ 

18.00 น. ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) 
24.00 น. เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,699

7,5999,89916,899

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้