New
Best Seller

ทัวร์เชียงราย บ้านผาฮี้ ดอยผาหมี ดอยตุง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ไร่ชาฉุยฟง | ทัวร์เชียงราย ทัวร์บ้านผาฮี้ ทัวร์ดอยผาหมี ทัวร์ดอยตุง ทัวร์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ทัวร์ไร่ชาฉุยฟง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CRB-N2A01 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย ชุดสุดฮิต นอนบ้านผาฮี้ เที่ยวดอยตุง ดอยผาหมี ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ไร่ชาฉุยฟง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย โปรแกรมทัวร์ผาฮี้ โปรแกรมทัวร์ดอยตุง โปรแกรมทัวร์ดอยผาหมี โปรแกรมทัวร์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โปรแกรมทัวร์ไร่ชาฉุยฟง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | วัดร่องขุ่น | ไร่สิงห์ปาร์ค | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | มโนรมย์ คาเฟ่ริมน้ำกก | ถนนคนเดินเชียงราย | หอนาฬิกาเชียงราย | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ | บ้านผาฮี้ | จิบกาแฟชมวิว พักบ้านผาฮี้ | ดอยผาหมี | ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน

Share

 กำหนดการเดินทาง :  ( กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เชียงราย

18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
20.30 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย

 วันที่สองของการเดินทาง :  เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - มโนรมย์ คาเฟ่ริมน้ำกก - ถนนคนเดินเชียงราย - หอนาฬิกาเชียงราย

07:00 เดินทางถึง  จ.เชียงราย  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงราย 
08:00 เที่ยวชม วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่นของเชียงราย สร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 
10.00 นำท่านไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด ( ถ่ายรูปด้านนอก )
11.30   บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13.00  หลังอาหารนำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมวัดสวยอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
14.00  นำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ำเงินฟ้าเอกลักษณ์ จากฝีมือสล่านก
15.00  ช่วงบ่ายไปพักผ่อนคลายกับบรรยากาศสุดชิลล์ ณ มโนรมย์คาเฟ่ คาเฟ่สวยริมน้ำกก
16.30  นำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เมืองเชียงราย เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 
18.00  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเชียงราย เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นในถนนคนเดินตามอัธยาศัย
19.00  จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของ หอนาฬิกาเชียงราย ชมงานพุทธศิลป์ หอนาฬิกาเปลี่ยนสี 
20.00 ส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนัก - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ จิบกาแฟชมวิว พักบ้านผาฮี้

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out 
09.00 เที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่บนดอยสูงทิวทัศน์ที่สวยงาม
10.00  เดินทางต่อสู่ ดอยตุง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  ชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักทรงงานของสมเด็จย่า
12.00   บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13.00   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ จุดชมวิวมุมสูง ตั้งอยู่บนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทย-พม่า มีทิวทัศน์สวยงาม
15.00  นำท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงาม
15.30  นำท่าน Check In เข้าที่พัก บนดอยผาฮี้ ที่พักบนยอดเขาสูงท่ามกลางวิวที่สวยงาม ที่นี่ท่านจะได้ดื่มด่ำ กับการจิบกาแฟคั่วใหม่รสชาติดี พร้อมผ่อนคลายไปกับการชมวิวภูเขาและทิวทัศน์
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) เก็บสัมภาระ Check Out อำลาดอยผาฮี้ นำท่านท่องเที่ยวต่อ
08.30  ระหว่างทางผ่านชม ดอยผาหมี เป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาอาข่า บรรยากาศดี
09.00 นำท่านเที่ยวย้อนรอยหมูป่า ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ถ่ายรูปกับ ฮีโร่ถ้ำหลวง อนุสาวรีย์จ่าแซม หรือนาวาตรีสมาน กุนัน
10.00  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12:00  รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00  หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

18:00  ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
22:00  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,999

8,29910,59917,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้