มิถุนายน

2338 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มิถุนายน

ทุ่งดอกกระเจียวบาน จ.ชัยภูมิ
 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหยในเขต   ต.บ้านไร่  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ
"ทุ่งดอกกระเจียว"  เกิดจากดอกกระเจียวป่า หลากหลายสายพันธุ์  ที่พร้อมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณ ของอุทยานฯและจะมีอยู่บริเวณหนึ่งใช้พื้นที่หลายไร่     ที่จะมีดอกกระเจียวขึ้นอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นทุ่ง    ซึ่ง เวลามองดูก็จะเห็นเป็นสีชมพูปนขาว   และมีสีเขียวของลำต้ันและก้านใบเป็นสีเขียวสด   ประกอบกับสีเขียว ของหญ้าทีขึ้นมาแซม ทำให้ทุ่งกระเจียว เขียวขจี สวยงามเหมือนกับทุ่งในทรวงสวรรค์เลย   โดยในช่วงฤดูฝน เริ่มต้นเดือนมิถุนายน     ถึง ปลายเดือนกรกฎาคม ของทุก ๆ ปี    ต้นกระเจียวจะออก ดอกสวยงามตระการตาไปทั่วผืนป่า  จัดได้ว่าเป็น   "นางเอกของอุทยานฯ"  ก็ว่าได้ ทั้งนี้เพราะดอกกระเจียว จะไม่มีให้เห็นเลยนอกเสียจากในช่วงเวลาที่ว่านี่เท่านั้น

พิธีบายศรีสู่ขวัญผลไม้ จ.อุตรดิตถ์
“พิธีบายศรีสู่ขวัญผลไม้” เป็นพิธีที่ทำกันเป็นประจำทุกปีในวันย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ซึ่งในวันนั้นชาว อ.ลับแล จากหลายหมู่บ้านจะมารวมตัวกันที่เฮือนลับแล ที่ตั้งอยู่บนถนนลับแล – น้ำตกแม่พูล ถนนสองเลนที่ตัดผ่านระหว่างภูเขาใน ต.แม่พูล เพื่อร่วมสืบสานประเพณีพื้นถิ่น ทั้งการจำลองบรรยากาศของตลาด นำอาหารที่ขึ้นชื่อของแต่ละหมู่บ้านมาออกร้านนำแลกเปลี่ยนกันชิม มีการจัดขบวนแห่โตกบายศรีสู่ขวัญผลไม้มาประกวดประชันกันอย่างสนุกสนาน โดยมีหมอเรียกขวัญ หรือ พ่อออก มาทำพิธีบายศรี มีการสาธิตการขนทุเรียนจำนวนมาก ๆ ด้วยจักรยานยนต์ดัดแปลงให้ชม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นวิถีของคนลับแลได้อย่างชัดเจน

อัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์
คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
ประวัติ
เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้น เมื่อเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะ เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่


งานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ
ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน งานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้าน ลานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
เลือกซื้อผลไม้ชั้นดีรสอร่อยที่มีชื่อเสียงของอำเภอทองผาภูมิ เช่น เงาะ สับปะรด ส้มโอ มะไฟ มังคุด ลองกอง ทุเรียน สะตอ ฯลฯ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปชื่อดังของท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดต่าง ๆ เครื่องจักสาน พืชผักปลอดสารพิษ ชมกิจกรรมการประกวดผลไม้ต่าง ๆ ร่วมชิม “ ขนมทองโยะ ” ขนมพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง ชมการแสดง “ รำตง ” ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวกะเหรี่ยง 


งานวันผลไม้หลังสวน จ.ชุมพร
 งานวันผลไม้หลังสวน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อำเภอหลังสวนได้มีการส่งเสริม การจัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มา เที่ยวจังหวัดชุมพร ซึ่งอำเภอหลังสวนเองได้มีตลาดผลไม้ที่ใหญ่อยู่ในตัวอำเภอ หลังสวนและเป็นที่สะดวกในการหาซื้อ งานวันผลไม้หลังสวน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่มีผลไม้มาก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน สะละ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดผลไม้อันขึ้นชื่อที่สำคัญของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น


งานวันเงาะโรงเรียน
เที่ยวชม งานวันเงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานวันเงาะโรงเรียน เงาะโรงเรียนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานี จนได้เป็นหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า "เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"
งานวันเงาะโรงเรียน จัดขึ้นประมาณ 2-8 สิงหาคมของทุกปี งานวันเงาะโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผลิตผล ทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เงาะโรงเรียนที่มีคุณภาพ เปลือกภายนอกขนต้องไม่ยาวมาก มีผิวสีแดงอมชมพูไม่แดงจัด เนื้อในต้องหวาน กรอบ ล่อนไม่ติดเมล็ด งานนี้จะจัดขึ้น บริเวณสนามศรีสุราษฎร์ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปีในตัวเมือง เพื่อนำผลิตผลเงาะโรงเรียน และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ มาแสดงและจำหน่ายแก่ผู้สนใจ กิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ได้แก่ นิทรรศการทางการเกษตร การแสดงของสุนัขสงคราม กองบิน 71 การแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว การประกวด นกเขาใหญ่การแข่งขันจักรยานสามล้อและการ ประกวดธิดาเงาะ ประกวดรถประดับด้วยผลเงาะและผลไม้อื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com