กุมภาพันธ์

4889 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กุมภาพันธ์

เบญจมาศบานในม่านหมอก
สถานที่จัดงาน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก
เพื่อเป็นการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาว และกิจกรรมการขี่จักรยานท่องเที่ยวรับสายหมอกและลมหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า    
   วาเลนไทน์ปีนี้ ขอเชิญเพื่อนๆ ชาวเที่ยวเมืองไทย มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ ในงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า” ณ บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย  นอกจากการขึ้นชมธรรมชาติและสีสันของดอกเสี้ยวบนสันภูแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆที่อยู่ในพื้นที่ตำบลตับเต่า การประกวดธิดาดอกเสี้ยว การสาธิตการปักผ้า การแข่งขันกีฬา แรลลี่ภูเขา ฯลฯ 


งานดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันแรกของงานจะมีขบวนแห่จากอำเภอต่างๆ ที่ประดับตกแต่งรถด้วยผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ซึ่งรถแต่ละคันจะมีเทพีนั่งประดับมาด้วย ส่วนบริเวณจัดงานจะมีการออกร้านของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การประกวดนางสาวไทเลยและมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย
สถานที่จัดงาน จังหวัดเลย
 
  
งานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
แม่แจ่มหรือเมืองแจ่ม คือเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีภูมิทัศน์งดงามเป็นที่เลื่องลือสำหรับผู้มาเยือน หลากหลายด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่โบราณ แบ่งการปกครองเป็น 10 ตำบล 125 หมู่บ้าน มีชนเผ่าอาศัยอยู่ 5 กลุ่ม คือชาวไทยพื้นราบ ชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าลัวะ และเผ่าลีซอ ชาวแม่แจ่ม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ พิธีการไหว้ผีปู่ย่า การดำหัวป้อเจ้าหลวง ประเพณีการตานข้าว ประเพณียี่เป็ง ที่ไม่เหมือนใครคือ พิธีการเผาหลัวหิงไฟพระเจ้า หัตถกรรมลือเลื่องของเมืองแจ่ม คือ"ผ้าซิ่นตีนจก " เป็นหัตถกรรมที่เป็นมรดกสือทอดมาจากบรรพบุรุษ ในเชิงอนุรักษ์และความผูกพันกับศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวแม่แจ่มนิยมทอผ้าใช้เอง และเป็นที่นิยมซื้อไปเป็นของฝาก 


งานเทศกาลชิมชาบ้านรักไทย
จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวรหมู่บ้านรักไทย หมู่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง หมู่บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชายแดน อยู่ในความควบคุมของกองทัพภาคที่ 3 ราษฏรมีอาชีพปลูกชาเป็นหลักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางขึ้นไปเที่ยวเป็นจำนวนมากการจัดงานเทศกาลชิมชานี้ เพื่อเป็นกาลสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ภายในงานมีการขี่ม้ารอบหมู่บ้าน เที่ยวชมธรรมชาติ ชิมชาชั้นดี ชมการแสดงจากชาวจีนยูนาน และการละเล่นพื้นบ้าน
สถานที่จัดงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประเพณีแข่งว่าวนานาชาติ
        จัดขึ้นทุกปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ระยะเวลา 3 วัน บริเวณสนามบินสตูล ก่อนถึงเมืองสตูลประมาณ 4 กิโลเมตร การเล่นว่าวในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา โดยจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมเล่นว่าวกันเป็นจำนวนมาก และพัฒนารูปของว่าวเป็นชนิดต่าง ๆ โดยมีการคิดค้นว่าวพิเศษประจำถิ่นคือ “ว่าวควาย” ต่อมาจังหวัดสตูลได้พัฒนานำว่าวมาจัดเป็นการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณสนามบินจัดแข่งขัน และในโอกาสปีมหามงคล 2555 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง ประเภทเสียงดังกังวาน ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รวม 4 รางวัล นอกจากนี้ จะมีการแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง เสียงกังวาน สวยงาม ว่าวความคิดสร้างสรรค์ ว่าวมาราธอน ว่าวพื้นเมือง (ว่าวควาย) สำหรับจุดเด่นของ งานประเพณีแข่งว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 32 คือ การปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนพรรษา 80 พรรษา โดยมีการปล่อยว่าวจำนวน 8,000 ตัวในเวลาเดียวกัน ในวันเปิดงาน และการแสดงว่าวกลางคืนที่หาดูยาก
กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงว่าวจากคณะแสดงว่าวนานาชาติที่ตอบรับเข้าร่วมงานมากถึง 18 ประเทศ ได้แก่ประเทศ แคนาดา จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เยอรมัน ฮอร์แลนด์ อิตาลี่ ญี่ปุ่น คูเวต เลบานอน มาเลเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สวิสเซอร์แลนด์ ใต้หวัน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม รวมทั้งการร่วมแสดงว่าวจากชมรมว่าวต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น ชมรมว่าวบุรีรัมย์ ชมรมว่าวสนุก Sky Kite ชมรมว่าววัดพระศรีอารย์ นอกจากนี้ยังมีการประกวด Miss Satun เทศกาลอาหารสยามอันดามัน การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน
  
เทศกาลผ่อดอกชมพูภูคา
     เทศกาลผ่อดอกชมพูภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจัดขึ้นเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม สถานที่จัดงาน จังหวัดน่าน สำหรับ "ต้นชมพูภูคา" เป็นพืชหายากชนิดหนึ่งของโลก มีดอกสีชมพูอมขาว พบแห่งเดียวที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เคยค้นพบในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีนและตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีการค้นพบอีกเลย และอาจจะสูญพันธ์จากโลกไปแล้ว จนในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการค้นพบอีกครั้งโดย ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทย ณ อุทยานแหงชาติดอยภูคาแห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่สนใจธรรมชาติ นอกจากดอกชมพูภูคาแล้ว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ยังมีพืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เต่าร้างยักษ์ ซึ่งเป็นปาล์มที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีลำต้นสูงใหญ่กว่าต้นเต่าร้างทั่วไปถึง 2 เท่า เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 8-12 เมตร เมเปิล (ก่วมภูคา) ซึ่งต้นเมเปิลนี้พิเศษตรงที่ว่า เมื่อตอนต้นเล็กใบจะมี 5 แฉก และเป็นสีแดงทั้งต้น เมื่อโตขึ้นมาใบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเหลือเพียง 3 แฉก แต่พอแก่มาใบจะกลับเป็นสีแดงอีกครั้งชมพู ภูคา เป็นพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ที่มีดอกสีชมพูอมขาวงดงาม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ ชมพูภูคา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริฯ


เกาะกูด จ.ตราด
"เกาะ กูด"เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ในน่านน้ำทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ 2รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด และเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด 80 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,625 ไร่ (โห...ใหญ่จริง ๆ ด้วย) โดยมีขนาดความยาวของเกาะ 25 กิโลเมตรและขนาดความกว้าง 12 กิโลเมตร ลักษณะ โดย ทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร สายน้ำ ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูด คือน้ำตกคลองเจ้า จะ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้น
โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำอย่างมาก น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2454ทรง พระราชทานนามว่า "น้ำตกอนัมก๊ก" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือ กษัตริย์ญวนที่เคยเข้ามาลี้ภัยจากการจราจลในสมัยรัชกาลที่ 1  ทั้ง นี้ ทางฝั่งตะวันตกของเกาะตั้งแต่อ่าวตาติ้น หาดคลองยายกี๋ แหลมหินดำ หาดคลองเจ้า หาดง่ามโข่ แหลมบางเบ้า หาดอ่าวพร้าวไปจนสุดปลายแหลมเทียน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันออกที่น่าสนใจ ได้แก่ อ่าวสับปะรด แหลมศาลา อ่าวยายเกิดอ่าวคลองหิน อ่าวจาก ล้วนแต่เป็นหาดที่มีหาดทรายสวยงาม และน้ำทะเลใส มีธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวริมหาด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยว และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ


เกาะช้าง จ.ตราด
เกาะ ช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ สมชื่อ เกาะช้างมีพื้นที่กว่า 268,125 ไร่ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต เกาะช้าง มีอยู่ด้วยกัน 2 ที่คือ 1.เกาะช้าง เกาะช้าง ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด 2.เกาะช้างที่อยู่ทะเลอันดามัน จ.ระนองเกาะช้าง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลองสน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้ามีสถานที่ราชการ อำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และเป็นที่ตั้งอุทยานฯหมู่เกาะช้างอีกด้วย ภายในเกาะช้างจะเป็นสวนยางพารา และผลไม้ลักษณะภูมิประเทศของเกาะ ช้างส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่เขาสลักเพชร มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้บนเกาะช้างเกิดน้ำตก ลำธารหลายสาย ชายหาดสวย มีอยู่มากมาย ตามชายฝั่งตะวันตก ที่ดังๆหน่อย ก็ได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ ทั้งสามหาดมี รีสอร์ทตั้งอยู่เรียงรายริมหาดมากมาย ตั้งแต่ ราคา หลังละ 500 กว่า บาทถึง 5,000 บาท ขึ้นไป นอกจากนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ รายล้อม อันได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่ามเกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะกระ เการัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกาะหมาก เกาะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ช่วงเทศกาลเกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้มัก เสนอแต่แพคเก็จทัวร์ ปัจจุบันมีทัวร์รูปแบบต่างๆ มากมายนอกจากการเล่นน้ำทะเลเที่ยวเกาะเช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขี่ช้างท่องไพร ล่องเรือ ตกปลา ไดหมึก หรือพักโฮมสเตย์กับหมู่บ้านชาวประมง ด้วยความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะช้าง นี้ เราจึงสามารถท่องเที่ยวเกาะช้างได้ทุกฤดูกาล


เกาะเสม็ด จ.ระยอง
เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ อาจเป็นเพราะที่เกาะเสม็ดนี้มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ทั่วไป เหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ดก็เพราะมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มากชาวบ้านนำมาใช้เป็นไต้เพื่อจุดไฟบนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำลำคลอง เป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ประมาณ 80% ของพื้นที่
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและคลื่นลมจัดมาก เดือนสิงหาคมมี
ฝนตกชุกคนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวเกาะที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลลักษณะแบ่งปันกันรู้จักกันแบบทุกบ้านส่วนช่วงที่ไม่มี มรสุมจะเป็นฤดูท่องเที่ยว เนื่องจากบนเกาะมีที่พักและรีสอร์ทหลายแห่ง


เกาะหมาก จ.ตราดเป็นเกาะ
ขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่งเช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคมชุมชนดั้งเดิมบนเกาะ หมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมือง ประจันตคีรีเขตรหรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง
คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยล่องเรือคลองบางหลวง
เที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน ย้อนอดีตชุมชนริมคลองบางหลวง
โลกยุคปัจจุบัน ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีจะเพิ่มมากขึ้น แต่ลึกๆแล้ว หลายคนต่างโหยหาที่จะกลับไปแนบชิดกับชีวิตแบบดั้งเดิมที่แสนจะเรียบง่ายและ เป็นมิตร  การท่องเที่ยวแบบในรูปแบบย้อนเวลาหาอดีต จึงเริ่มก่อตัวและเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนี้ในเกือบแทบทุกจังหวัด ไม่เว้นแม้แต่ กรุงเทพ  เมืองฟ้าอมร ที่มีสถานที่ให้เราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากมาย  ตลาดน้ำตลิ่งชัน คือ อีกหนึ่งคำตอบที่เราจะย้อนอดีต ไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณนั้น ตบท้ายด้วยเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมน้ำเก่าแก่ชุมชนริมคลองบางหลวง แล้วคุณจะรู้ว่าเที่ยวพักผ่อนในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1 วัน ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้เช่นกัน


หาดเขาล้าน จ.ตราด
หาดเขาล้าน เป็นหาดของราชการุณย์ หาดนี้เป็นหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ชายหาดค่อนข้างสั้นเนื่องจากมีโขดหินตามชายฝั่งหาดเขาล้านค่อนข้างเป็นที่ นิยม เนื่องจากมีที่พักในตัว ราคาจึงไม่แพงนัก นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นตามชายหาดได้โดย ในบางพื้นที่ของหาดเป็นจุดลาดชันลงไป เนื่องจากชายหาดติดกับภูเขา จึงทำให้ลงไปเล่นน้ำค่อนข้างยาก นอกจากนี้แล้วยังมีศูนย์สภากาชาดไทยให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ภายในบอกถึงประวัติความเป็นมาของหาดและเล่าถึงชีวิตของชาวกัมพูชาในสมัยก่อน ที่อพยพเข้ามายังจังหวัดตราดอีกด้วย


หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 60 กิโลเมตร ทางถนนสุขุมวิทตรงหลักกิโลเมตรที่ 301 หรือ เดินทางจากอำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 17 กิโลเมตร แผนที่หาดเจ้าหลาวเป็น หาดทรายขาวสะอาดปนสีเทายาวเหยียดสุดสายตา มีบรรยากาศสงบเงียบ ชายหาดมีต้นมะพร้าวเป็นระยะๆเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารและที่พักเปิดให้บริการ ราคาไม่แพงมากเหมือนพัทยาหรือเกาะเสม็ด


หาดทรายดำ จ.ตราด
และสุดท้ายกับหาดทรายดำ หาดที่เกิดจากแร่“ไล โมไนต์” ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยควอตซ์หรือ เป็นแร่ที่เกิดจากการผุกร่อนของเหล็ก เกิดเป็นหาดทรายดำที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่ยามน้ำลงจะเห็นเวิ้งหาดทรายดำทอดยาวประมาณ 2 กิโลเมตรและมีความกว้างยามน้ำลงเกิน 1 กิโลเมตรขึ้นไป    นอกจากความแปลกประหลาดของหาดทรายดำแล้ว หาดแห่งนี้ยังมีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์โดยมีการจัดทำเส้นทางศึกษา ธรรมชาติระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสะพานไม้ทอดยาวไปในความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสำหรับสิ่งน่าสนใจเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติสายนี้ ได้แก่ เส้นทางผ่านดงพืชพันธุ์ไม้อันร่มรื่นเขียวครึ้ม อาทิ โกงกาง ตะบูนดำ ลำพูทะเลตาตุ่ม ทะเล แสมทะเล,จุดชมปูแสมที่มีทั้งพันธุ์สีดำกับพันธุ์สีสวย,จุดชมปูก้ามดาบ,จุดชม หิ่งห้อยในยามค่ำคืน,จุดชมหอยขี้ค้อนตัวตัวรูปทรงแหลมเป็นกรวย
และจุดชมปลาตีนตัวโตที่มีพบเห็นเป็นระยะๆไปตลอดทาง ก่อนไปถึงยังบริเวณหาดทรายดำที่ทอดยาวประมาณ 2 กิโลเมตรที่ถือเป็นไฮไลท์ในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งนี่ถือเป็นป่าชายเลนที่ถือมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากป่าชายเลนทั่วไป เพราะมีหาดทรายดำอันแปลกตาให้ได้สัมผัสชื่นชมกัน


หาดบานชื่น จ.ตราด

 ถ้าพูดถึงทะเลในจังหวัดตราด หลายๆคนมักพุ่งเป้าไปที่ทะเลในหมู่เกาะช้าง ที่ประกอบไปด้วยเกาะดังๆอย่าง เกาะช้าง เกาะกูด เกาะกระดาดเกาะ หมาก เกาะหวาย เป็นต้น    ในขณะที่ทะเลบนฝั่งแผ่นดินใหญ่มักจะถูกหลายๆคนมองข้าม ทั้งๆที่หาดทรายชายทะเลบนฝั่งของจังหวัดตราดก็มีดีในตัวพร้อมที่จะรองรับนัก ท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลเที่ยวทะเลแบบนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับ 3 ชายหาดทรงเสน่ห์อันชวนเที่ยว ได้แก่          หาดบานชื่น เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบผู้คนไม่พลุกพล่าน ชายหาดแห่งนี้มีความยาวประมาณ 500 เมตร มีหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสจนมองลงไปเห็นถึงพื้นทราย ซึ่งหากใครชื่นชอบความสงบแล้วหาดนี้เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับมาพักผ่อนนอกจาก นั้นแล้วหาดบานชื่นยังมีศาลาริมชายหาดไว้รองรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนหาด ได้นั่งคุย รับประทานอาหารกันริมชายหาดอีกด้วยสำหรับผู้ที่อยากค้างคืนรับบรรยากาศทะเล ตราดยามค่ำคืนละแวกหาดบานชื่นก็มีที่พักมากมายให้เลือกสรรเมื่อมองไปในทะเล แล้วจะมองเห็นเกาะกูดอยู่ฝั่งตรงข้ามของหาดบานชื่น


หาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง
หาดแม่พิมพ์ เป็น หาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมกัน ซึ่งเป็นหาดที่ได้รับความนิยมมากของจังหวัดระยองชายหาดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ถือ ว่าเป็นคู่แข่งของหาดแม่รำพึง บรรยากาศของหาดนั้นค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว.นับว่าเป็นอีก หาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนชายหาดมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ต่อเนื่องมาจากหาดวังแก้วไปจนสุดที่หาดแม่พิมพ์.
 
หาดสวนสน จ.ระยอง
สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ  อยู่ถัดจากบ้านเพ เป็นระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ ๒๙ กิโลเมตรตามถนนเลียบชายหาดไปแหลมแม่พิมพ์ (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๕) เป็นพื้นที่ป่าสนริมชายหาดมีต้นสนหลากพันธุ์ขึ้นอยู่ ๒ ข้างทางนอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่น ๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน เป็นต้น ที่บริเวณสวนสนแห่งนี้เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำและ โดยรอบบริเวณมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว       
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้