แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ | ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวเชียงใหม่ |

รหัสสินค้า : CMB-N2A03 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ เที่ยวตามวิถี แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนเเจ่ม 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | น้ำพุร้อนสันกำแพง | โครงการหลวงตีนตก | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน | อ.เชียงดาว | วัดถ้ำเชียงดาว | วัดถ้ำผาปล่อง | เจียงดารา | พักรีสอร์ทสไตล์ท้องทุ่ง ชมวิวริมระเบียง 360 องศา | ร้านกาแฟฮิมน้ำ | กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 

                                                                    

 กำหนดการเดินทาง   :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้                         

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

 วันที่สองของการเดินทาง :   เที่ยวเชียงใหม่ - น้ำพุร้อนสันกำแพง- โครงการหลวงตีนตก- บ้านแม่กำปอง- ร้านกาแฟชมนกชมไม้- วัดแม่กำปอง  ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

06:00 เดินทางถึง เชียงใหม่  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงใหม่                                               
08:00 นำท่านแช่น้ำแร่ผ่อนคลาย ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง 
11:00 เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
11:30 ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
12:00 บริการอาหารกลางวันตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (2) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
13:00 เดินที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง  
18:00 บริการอาหารเย็นตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับเสียง น้ำตกแม่กำปอง 

 วันที่สามของการเดินทาง :  ม่อนแจ่ม - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ ดอยม่อนแจ่ม - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - อ.เชียงดาว - วัดถ้ำเชียงดาว - วัดถ้ำผาปล่อง - เจียงดารา - พักรีสอร์ทสไตล์ท้องทุ่ง ชมวิวริมระเบียง 360 องศา

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม เที่ยวเชียงใหม่ กันต่อ
08:00 ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน ทำให้ม่อนแจ่มเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมความงาม
10:00 นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เชียงดาวเที่ยวไหนดี 
12:00 ถึง อ.เชียงดาว นำท่าน ทัวร์เชียงดาว บริการอาหารกลางวัน (5) ชิมขาหมูเสวยสูตรโบราณ ต้นตำหรับขาหมูเชียงดาว 
13:00 เที่ยวชม ทริปเชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำผาปล่อง ร้านกาแฟเจียงดารา 
17:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เชียงดาว รีสอร์ทสวยเปิดใหม่ท่ามกลางวิวหลักล้านของทุ่งนา 360 องศา
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ร้านกาแฟฮิมน้ำ - กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านเที่ยว ทริปเชียงดาว จิบกาแฟสโลว์ไลฟ์ ร้านกาแฟฮิมน้ำ 
09:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
11:30 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:30 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,999

7,6999,99916,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,800

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ pantip จัดโปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่2561/2018 ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์เหนือ ทัวร์ปีใหม่2562 ทัวร์แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงดาว แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง 4วัน 3คืน เที่ยวเชียงใหม่ โฮมสเตย์แม่กำปอง  เชียงดาวเที่ยวไหนดี ทริปเชียงดาว
สินค้าเกี่ยวข้อง

CRB-N2B06 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เที่ยวตามวิถี เชียงแสน ดอยตุง แม่สาย พักโฮมสเตย์ริมโขง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงแสน ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | เชียงแสน | พระธาตุจอมกิตติ | วัดเจดีย์หลวง | พระธาตุผาเงา - โฮมสเตย์ริมน้ำโขงเชียงแสน | สามเหลี่ยมทองคำ | แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก พม่า | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ไร่ชาฉุยฟง | ตลาดไนท์เชียงราย | หอนาฬิกาเชียงราย | วัดพระแก้ว | วัดร่องขุ่น

 
฿ 6,999 ฿ 6,999

CMB-N2A10 - 3D2N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวาง เที่ยวตามรอยซีรี่ย์รักฉุดใจนายฉุกเฉิน 3D2N | โปรแกรมทัวร์ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ขุนวาง 3วัน 2คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ | จุดชมวิวดอยอินทนนท์ | ยอดดอยอินทนนท์ | สถานีเกษตรโครงการหลวง | ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง | แคมป์ปิ้งท่ามกลางดอกซากุระ | ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี | ตลาดม้ง | น้ำตกวชิรธาร

 
฿ 4,999 ฿ 4,999

CRB-N2B05 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เชียงใหม่ เที่ยวเมืองในหุบเขา แม่อาย เชียงดาว ท่าตอน ฝาง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่อาย ทัวร์เชียงดาว ทัวร์ท่าตอน ทัวร์ฝาง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เที่ยวเชียงราย | เชียงราย | วัดร่องขุ่น | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | วัดพระแก้ว | หอนาฬิกา | ถนนคนเดิน | อ.แม่อาย | สวนส้มธนาธร | วัดท่าตอน | น้ำพุร้อน อ.ฝาง | อ.เชียงดาว | โฮมสเตย์เชียงดาว | วัดถ้ำเชียงดาว | กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
New
Best Seller

CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง 4D3N (เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง) | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | โครงการหลวงตีนตก | ผาน้ำลอด | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | วัดอุโมงค์ | โครงการบ้านข้างวัด | วัดพระธาตุดอยคำ | วัดต้นเกว๋น | กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา |ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ตลาดมูเซอ | ตาก | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com