ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ พิษณุโลก | ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์พิษณุโลก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N4A02 - 3D2N

มหัศจรรย์ไปภูดูวิว โต้ลมหนาวนอนนับดาวบนภูทับเบิก เขาค้อ @ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก 3D2N | โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก 3วัน 2คืน | เพชรบูรณ์ | พระตำหนักเขาค้อ | พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) | อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ | พระบรมธาตุเจดีย์ | ไร่ GB ทุ่งกังหันลม | Mongker Drip Coffee | เขาค้อ | วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว | Pino Latte Café | ภูทับเบิก | วัดป่าภูทับเบิก | แปลงปลูกกะหล่ำปลี | ตลาดม้ง | จุดชมวิวภูทับเบิก | พระพุทธมหาธรรมราชา | ไร่กำนันจุล | กรุงเทพฯ

Share

กำหนดการเดินทาง :  วันปีใหม่ 31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - พระตำหนักเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ พระบรมธาตุเจดีย์ - ไร่ GB ทุ่งกังหันลม - Mongker Drip Coffee - เขาค้อ

04.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
05.00 ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)  
11:00 เดินทางถึง เขาค้อ ท่องเที่ยวเขาค้อ สักการะ พระตำหนักเขาค้อ
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13:00 จากนั้นท่องเที่ยวเขาค้อ  ชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

15:00 จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม ไร่ GB ทุ่งกังหันลม ชมวิวทุ่งกังหันลม และทุ่งดอกไม้ พร้อมจิบกาแฟชมวิวสวยๆ ณ Mongker Drip Coffee ( ราคาค่าเข้าไร่ GB ทุ่งกังหันลม รถรางต่างๆ และ ค่าเครื่องดื่มไม่รวมในค่าบริการนี้ )
17.00 นำท่าน Check In เข้าที่พัก บนเขาค้อ  สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้สมกับคำนิยาม "พักเขาค้อหนึ่งคืน อายุยืนหนึ่งปี"
18.00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café - ภูทับเบิก - วัดป่าภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - ตลาดม้ง

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out หลังอาหารนำท่าน ทัวร์ภูทับเบิก 
08:00 นำท่านท่องเที่ยวสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว   
10:00 จากนั้นนำท่านไปยัง Pino Latte Café ร้านกาแฟ วิวสวยที่ตั้งอยู่บนภูสูง ( ราคาเครื่องดื่มไม่รวมในค่าบริการนี้ )
11:00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 ถึง ภูทับเบิก เที่ยวชม ทัวร์ภูทับเบิก  วัดป่าภูทับเบิก 
15.00  ตื่นตาตื่นใจไปกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา
15.30 นำท่านไปเดินเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้านชม ตลาดม้งภูทับเบิก เลือกซื้อเลือกชิมผลไม้สด พืชผักสด สตรอว์เบอร์รี 
16:00 จากนั้นเข้าที่พักบน ภูทับเบิก Check In ณ ภูทับเบิก คืนนี้ท่านสามารถนอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอยสูง
17.00 อิสระมื้อเย็นท่านสามารถสั่งหมูกระทะบนดอย มานั่งกินฟีลแคมป์ปิ้ง ปิ้งย่างชิวๆ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย พร้อมชมแสงอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้า หรือ เลือกสั่งเมนูอาหารอื่นๆของที่พักได้ ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเชิญท่านเข้าที่พัก พักผ่อนไปกับอากาศบริสุทธิ์ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  จุดชมวิวภูทับเบิก - พระพุทธมหาธรรมราชา - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ท่องเที่ยว ทัวร์ภูทับเบิก อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิภูทับเบิก ตั้งอยู่ ณ จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก ชมทิวทัศน์ทะเลหมอกท่ามกลางภูเขาเรียงรายสลับซับซ้อนแบบ 360 องศา
10:00 ขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธมหาธรรมราชา
11:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ไร่กำนันจุล  
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )

13:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
20:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                 


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง  6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,999

7,7999,79915,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์เขาค้อ โปรแกรมเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมทัวร์เขาค้อ แพ็คเกจทัวร์เพชรบูรณ์ แพ็คเกจทัวร์ภูทับเบิก แพ็คเกจทัวร์เขาค้อ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาค้อ ภูหินร่องกล้า เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เที่ยวเขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิก โปรแกรมเที่ยวภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลานหินแตก ทุ่งดอกกระดาษ แปลงปลูกกะหล่ำปลี จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก ร้านกาแฟ Route 12 วัดพระธาตุผาแก้ว Pino Latte Café ทัวร์ปีใหม่

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้