โฮมสเตย์แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ (กรุ๊ปส่วนตัว)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CM-N2A08 - 3D2N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ เที่ยวตามวิถี แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนเเจ่ม 3D2N | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง 3วัน 2คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนกุเวร | โครงการหลวงตีนตก | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน | อ.เชียงดาว | วัดถ้ำเชียงดาว | วัดถ้ำผาปล่อง | จิบกาแฟ กลางทุ่งนาวิวดอยหลวงเชียงดาว | พักรีสอร์ทรีสอร์ทเชียงดาว หรือ โฮมสเตย์เชียงดาว | ร้านกาแฟฮิมน้ำ |

Share

 

 

                                                                    

 กำหนดการเดินทาง   :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้                         

 วันแรกของการเดินทาง :   เที่ยวเชียงใหม่ - คาเฟ่ริมน้ำร้านอยากกาแฟ - ม่อนกุเวร - โครงการหลวงตีนตก - ผาน้ำลอด - บ้านแม่กำปอง- ร้านกาแฟชมนกชมไม้- วัดแม่กำปอง  ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

06:00 คณะพร้อมกัน ณ เชียงใหม่  โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ  จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงใหม่                               
08:00 นำท่านเที่ยวชม หนองพญาพรหม ชุมชนออนใต้ อ.สันกำแพง ชิลล์ไปกับคาเฟ่บรรยากาศดี ริมน้ำ ติดวิวภูเขาเป็นฉากหลังสวยงาม ณ ร้านอยากกาแฟ Need Cafe' Chiang Mai
09:30 นำท่านไป ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ณ ม่อนกุเวร ตกแต่งสไตล์ศาลเจ้าญี่ปุ่น
10:30 เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก  ชม ผาน้ำลอด จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
11:30 ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
12:00 บริการอาหารกลางวันตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (2) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
13:00 เดินที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง  
18:00 บริการอาหารเย็นตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับเสียง น้ำตกแม่กำปอง 

 วันที่สองของการเดินทาง :  ม่อนแจ่ม - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ ดอยม่อนแจ่ม - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - อ.เชียงดาว - วัดถ้ำเชียงดาว - วัดถ้ำผาปล่อง - จิบกาแฟ กลางทุ่งนาวิวดอยหลวงเชียงดาว - พักรีสอร์ทเชียงดาว หรือ โฮมสเตย์เชียงดาว

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม เที่ยวเชียงใหม่ กันต่อ
08:00 ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน ทำให้ม่อนแจ่มเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมความงาม
10:00 นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เชียงดาวเที่ยวไหนดี 
12:00 ถึง อ.เชียงดาว นำท่าน ทัวร์เชียงดาว อิสระรับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ชิมขาหมูเสวยสูตรโบราณ ต้นตำหรับขาหมูเชียงดาว
13:00 เที่ยวชม ทริปเชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำผาปล่อง ร้านกาแฟกลางทุ่งนาวิวดอยหลวงเชียงดาว 
17:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เชียงดาว รีสอร์ท อ.เชียงดาว ( พักห้องละ 2 ท่าน ) หรือ โฮมสเตย์เชียงดาว ( พักห้องละ 4 ท่าน )
18:00 บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  ร้านกาแฟฮิมน้ำ - เชียงใหม่

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านเที่ยว ทริปเชียงดาว จิบกาแฟสโลว์ไลฟ์ ร้านกาแฟฮิมน้ำ 
09:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ นครพิงค์เชียงใหม่
11.00 น. เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

5,999

6,9998,59914,599

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน จัดโปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงดาว ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์เหนือ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่กำปอง เชียงดาว ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงดาว แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ทัวร์แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ทัวร์เชียงดาว เชียงดาว ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ทัวร์ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการหลวงตีนตก วัดแม่กำปอง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้