เชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง | ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม เที่ยวเชียงใหม่ตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง |

รหัสสินค้า : CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง เที่ยวตามรอยกลิ่นกาสะลอง แม่กำปอง ม่อนเเจ่ม 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | โครงการหลวงตีนตก | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | วัดพระธาตุดอยคำ | วัดต้นเกว๋น | กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา | สีมันตรารีสอร์ท | ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปาง | ตลาดมูเซอ | ตาก | กรุงเทพฯ

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 กำหนดการเดินทาง   :  ทัวร์วันปีใหม่ 2563 : 28 - 31 ธ.ค 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )       

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

17.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
18.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

 วันที่สองของการเดินทาง :   ม่อนแจ่ม - โครงการหลวงตีนตก- บ้านแม่กำปอง- ร้านกาแฟชมนกชมไม้- วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

06:00 เดินทางถึง เชียงใหม่  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงใหม่ 
08:00 ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  
11:00 เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
11:30 ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
12:00 บริการอาหารกลางวันตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (2) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
13:00 เดินที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง  
18:00 บริการอาหารเย็นตามสไตล์ที่เจ้าของบ้านจัดให้ (3) ณ ห้องอาหารของที่พักของบ้านแต่ละหลัง
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับเสียง น้ำตกแม่กำปอง

 วันที่สามของการเดินทาง :  เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา - สีมันตรารีสอร์ท - กาดทุ่งเกวียน - กาดกองต้า - ลำปาง 

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out 
09:00 ท่องเที่ยวชมวัดเก่า วัดพระธาตุดอยคำ (วัดพระเจ้าทันใจ)
10:00 ชมวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละคร กลิ่นกาสะลอง ณ วัดต้นเกว๋น

11:30 นำท่านไปเที่ยวชม ชิม กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา 
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
14:00 นำท่านสู่ สีมันตรารีสอร์ท สถานที่ถ่ายทำละครกลิ่นกาสะลอง เป็นบ้านพักนายแคว้นกับอี่นายซ้องปีบ ที่นี่เป็นคาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์บ้าน 100 ปี

15.00 สมควรแก่เวลาอำลาเชียงใหม่ แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
17:00 ถึง ลำปาง จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองลำปาง  

18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลาดโบราณริมน้ำ กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปาง - ตลาดมูเซอ ตาก - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ไหว้พระขอพรก่อนอำลา สู่ วัดเจดีย์ซาวหลัง
09:00 เดินทางต่อไปยัง สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์
10:00 นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
14:00 เดินทางถึง จ.ตาก แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้สด

18:00 ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,799

7,4999,79916,799

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,800

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

เที่ยวตามรอยกลิ่นกาสะลอง เที่ยวเชียงใหม่ตามรอยกลิ่นกาสะลอง ทัวร์เชียงใหม่ตามรอยกลิ่นกาสะลอง โปรแกรมเที่ยวลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง เที่ยวเชียงใหม่ ลำปาง วัดพระธาตุดอยคำ วัดต้นเกว๋น กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา สีมันตรารีสอร์ท ทัวร์แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์เหนือ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ทัวร์ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม โครงการหลวงตีนตก วัดแม่กำปอง
สินค้าเกี่ยวข้อง

CRB-N2B06 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เที่ยวตามวิถี เชียงแสน ดอยตุง แม่สาย พักโฮมสเตย์ริมโขง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงแสน ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | เชียงแสน | พระธาตุจอมกิตติ | วัดเจดีย์หลวง | พระธาตุผาเงา - โฮมสเตย์ริมน้ำโขงเชียงแสน | สามเหลี่ยมทองคำ | แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก พม่า | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ไร่ชาฉุยฟง | ตลาดไนท์เชียงราย | หอนาฬิกาเชียงราย | วัดพระแก้ว | วัดร่องขุ่น

 
฿ 6,999 ฿ 6,999

CRB-N2B05 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงราย เชียงใหม่ เที่ยวเมืองในหุบเขา แม่อาย เชียงดาว ท่าตอน ฝาง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์แม่อาย ทัวร์เชียงดาว ทัวร์ท่าตอน ทัวร์ฝาง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เที่ยวเชียงราย | เชียงราย | วัดร่องขุ่น | ไร่บุญรอด | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องเสือเต้น | วัดพระแก้ว | หอนาฬิกา | ถนนคนเดิน | อ.แม่อาย | สวนส้มธนาธร | วัดท่าตอน | น้ำพุร้อน อ.ฝาง | อ.เชียงดาว | โฮมสเตย์เชียงดาว | วัดถ้ำเชียงดาว | กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

 
฿ 6,999 ฿ 6,999

CMB-N2A10 - 3D2N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวาง เที่ยวตามรอยซีรี่ย์รักฉุดใจนายฉุกเฉิน 3D2N | โปรแกรมทัวร์ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ขุนวาง 3วัน 2คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ | จุดชมวิวดอยอินทนนท์ | ยอดดอยอินทนนท์ | สถานีเกษตรโครงการหลวง | ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง | แคมป์ปิ้งท่ามกลางดอกซากุระ | ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี | ตลาดม้ง | น้ำตกวชิรธาร

 
฿ 4,999 ฿ 4,999

CRB-N2B07 - 4D3N  

มหัศจรรย์เชียงราย พะเยา แอ่ว 1 ดอย 2 ภู ภูลังกา ภูชี้ฟ้า ดอยตุง 4D3N   | โปรแกรมทัวร์เชียงราย ทัวร์พะเยา ทัวร์ภูลังกา ทัวร์ภูชี้ฟ้า ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงราย | ทัวร์ภูชี้ฟ้า | เชียงราย | วัดร่องขุ่น | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ไร่ชาฉุยฟง | ภูชี้ฟ้า | ชมทะเลหมอกยอดภูชี้ฟ้า | พะเยา | น้ำตกภูซาง | อ.เชียงคำ | วัดนันตาราม | วัดพระเจ้านั่งดิน | ภูลังกา | ชมทะเลหมอกภูลังกา | ร้านกาแฟ Magic Mountain | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

 
฿ 7,499 ฿ 7,499
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com