เถาหยวน ( Taoyuan County)

4268 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เถาหยวน ( Taoyuan County)

เถาหยวน ( Taoyuan County)

 เถาหยวนส่วนใหญ่เป็นเมืองอุตสาหกรรมและอาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยโดดเด่น แต่ถ้าคุณจะต้องติดค้างที่สนามบินนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวันและไม่ต้องการที่จ่ายเงินเกินราคาที่โรงแรมของสนามบินหรือเดินทางเป็นกิโลเพื่อเข้าไทเปคุณควรพิจารณาที่จะค้างที่นี่ แม้จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่เมืองนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และมีร้านกาแฟที่อร่อยและเนื่องจากมีแรงงานต่างประเทศมาทำงานในประเทศนี้เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีร้านอาหารเอเชียใต้ที่อร่อยและถูกเช่นกัน

“Taoyuan” means “peach blossom garden” in Chinese and Taoyuan County used to be the main source of all peach blossoms in Taiwan. Even though the plant is no longer grown in the county today, Taoyuan has received international attention because of the Shimen Reservoir, the largest reservoir in the Far East, which attacks many visitors. Over 20 million travelers arrive and depart from Taoyuan International Airport every year, making Taoyuan County the gateway to Taiwan. The airport has also given Taoyuan its reputation of being a commercial county.

The multicultural ethnic groups in the county, beautiful natural landscapes, and its reputation as the kingdom of flowers and plants qualify Taoyuan as a 100% scenic destination. The CKS Mausoleum in Cihu, the CCK Mausoleum in Touliao, the Window on China Theme Park, Mt. Jiao-ban, and the Sacred Tree Area in Mt. Daguan are the most famous attractions in the county. 

 1.Bade City

Bade City – the second largest city in northern Taoyuan
Though most citizens are of Fujian origin, the veteran village culture and veteran homes are other distinctive features of the city. Dabei Pond in front of Yongan Temple in Daan Li has gorgeous scenery all year round and is a habitat for many different birds. This makes Bade City is also an ideal spot for bird watching.

2. PingZhen City

Pingjhen City – second urban center of southern Taoyuan
Pingzhen is located in the central part of Taoyuan adjacent to Chungli in the north. As the hinterland of Chungli, the economic development in Pingzhen is comparable to that of the Chungli, making it the second economic urban center of southern Taoyuan. In addition, temples in the city including the famous village god temple Guanglong Temple, the very popular Baojhong Temple, and the historical Jianan Temple.

3. Taoyuan City

Taoyuan City – Political and Economic Center of Taoyuan
Taoyuan City is the political and economic center of the county and where the Taoyuan County Government is located. It is currently the most populated city in the county and it is where the railway station and freeway exits are located.

4. Yangmei City


Yangmei City – new township for agriculture and industry
Tourism tea gardens and leisure farms are the major resources and features of Yangmei. Natural green pastures and hillsides attract city dwellers.
The most famous and popular scenic spot in Yangmei is the Weicyuan Pusin Pasture where visitors pack up during the holidays

5. Jhongli City

Jhongli City : future port of Taiwan to the world
Jhongli City is located in the heart of Taoyuan County, and became the CBD of southern Taoyuan and the center of Hakka people in northern Taiwan. Jhongjheng Park, Yuan Guang Temple, and Jen Hai Temple are all good places for relaxation and worship.

6. Daxi Township

Dasi Township – garden of folklore and city of culture
Dried tofu from Dasi is famous far and wide because of the sweet water from the township. High-quality furniture of refined craftsmanship is another specialty of Dasi. Some floral farmers have even begun to grow extensive lotus flowers in the marshland. It is a great pleasure to visit Dasi. Attractions like the Cihu Mausoleum, Asia Amusement Park, Longjuwan, Peach Blossom Garden Leisure Farm, Jaiming Temple, and Mt. Lianzo each have their own characteristics.

7. Dayuan Township

Dayuan Township – an international airport city
The Taoyuan International Airport is located in the Dayuan Township, and has brought radical changes to its industrial structure. The government has invested in large-scaled tourist and recreational areas. For example, Jhuwei Harbor, Seafood Street, and beach amusement parks will be new scenic spots in Dayuan.

8. Fuhsing Township

Fuhsing Township – center of aboriginal culture
Fuhsing Township is the largest mountainous township in northern Taiwan, famous scenic spots include Sanmin Bat Cave, Jiaobanshan Park, Little Wulai, Luofu, Lala Mountain, Baling, Dongyen Forest Amusement Park and Shihmen Reservoir. Fushing’s beauty is famous in all seasons.
Business circle plan has been promoted to create a second spring for the tourism industry in the township, includes peach farms, floral farms, the Atayal Cultural Park, the Luofu Agritourism Park, and settlement renewal.

9. Guanyin Township

Guanyin Township – new home for industry and agriculture
Guanyin Township has the largest Guanyin Industrial Park offering a lot of job opportunities in northern Taiwan. A balanced development of industry and agriculture makes Guanyin proud, the government made great efforts to promote Daguan Industrial Park and Datan Power Plant, which will definitely boost the industrial and commercial development of Guanyin Township. The Gancuan Temple, Jhuangs Ancient House, and Baisajia Lighthouse are well-known spots in the township.

10. Gueishan Township


Gueishan Township – center of industry and medicine in northern Taiwan
Guishan is being driven by the Greater Taipei Metropolitan Area and Taoyuan Metropolitan Area to become the most important industrial city in northern Taiwan and the hub connecting these two metropolitan areas with its firm industrial foundation, large residential areas built on the mountainside, the Chang Gung Golf Course, Dongfang Golf Course, tourism tea gardens and leisure farms. The Guanyin Temple in Shoushan Rock is even a Class 3 historical relic.

11. Longtan Township

Longtan Township – an emerging township for tea and technology
Longtan is surrounded by mountains , Longcyuan Tea has become a famous specialty.
The Shihmen Reservoir in the east has been a tourist attraction for a long time. The spectacular scenery and the live fish in Shimen attract people throughout the year. The Shengji Pavilion in Ling Yun Village is the largest furnace for burning offical documents, surviving from the Qing Dynasty. This pavilion has been classified as a County Historical Relic and is one of the most valuable scenic spots in Longtan Township

12. Lujhu Township


Lujhu Township – The entrance of Taiwan
Luchu holds the key position of the transportation and plays the important role as the gateway of Taiwan. It also plays an important role of a transportation network by having the nearby Taiwan Taoyuan Int’l Airport and the Nankang exit of the South-North Highway.

 13. Sinwu Township

Sinwu Township – the largest barn of Taoyuan
Xinwu was earliest developed area in southern Taoyuan. Most citizens are Hakka people.
Yongan Harbor and oyster farms in the township are the most famous. The natural pollution-free ecology makes the place an ideal spot for bird watching. The Fan-Jiang Ancient House has been classified as a Class 3 Historical Relic. The Jiudou Village Leisure Farm is a typical Hakka agricultural village. Both spots are ideal for folklore investigations.

สภาพภูมิอากาศ
เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงมีลักษณะภุมิอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียสต่อปี (ไม่รวมพื้นที่ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจจะมีหิมะในพื้นที่ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตรขึ้นไป มีฝนตกชุกและมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง

เวลา
เวลาในประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ภาษา
ใช้ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

เงินตรา
ใช้สกุลเงิน เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NTD) 35.06 NTD = 1 USD หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.2168 บาทระบบไฟฟ้า
ไต้หวันใช้กระแสไฟฟ้า แบบ 110 V. 60 Hz (ไม่เหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย

 

ฟิลม์และกล้องถ่ายรูป
ควรเตรียมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะฟิล์มเพราะที่ต่างประเทศราคาจะสูงมากโดยเฉพาะ ตามสถานที่ท่องเที่ยว และควรเตรียมถ่านใส่กล้องถ่ายรูปไปด้วยเพราะอากาศเย็นถ่านจะเสื่อมสภาพเร็ว

การใช้โทรศัพท์
โทรศัพท์ทางใกลจากไต้หวัน : รหัสโทรทางไกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ (รหัสประเทศไทย 66) + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก) + เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ถึงไต้หวันจากต่างประเทศ: รหัสโทรทางไกล+ 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก) + เบอร์โทรศัพท์

การให้ทิป
การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมารยาทของนักท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง

การขนส่ง
Transportation Information

Known as the gateway to Taiwan, Taoyuan boasts a wide-reaching transportation network that connects the county with other areas in Taiwan.taoyuan_r01

” Air
At the heart of Taoyuan’s transportation network is Taiwan Taoyuan International Airport. The 1,200 hectare airport handles over 120,000 flights carrying 1.8 million passengers and 1.1 million cargo tons per year.

” Road
Three freeways and three expressways make getting around Taoyuan both easy and convenient.

” Rail
Taiwan High Speed Rail Consortium was formed in November 1996 to bid for the HSR BOT Project and was taoyuan_r02selected the Best Applicant in September 1997. Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) was incorporated in May 1998 as the Concessionaire to build and operate the HSR service. In July 23, 1998, the agreements were signed between MOTC (representing the ROC Government) and the THSRC, which have granted THSRC a concession to finance, construct, and operate the High Speed Rail System for a period of 35 years and a concession for the development of the HSR station area for a period of 50 years. The HSR will link Taipei to Kaohsiung at a total length of 345km with 90 minutes traveling time. During the first stage of the operation, eight stations of the high speed railway will be operated, namely, Taipei, Banqiao, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan, and Kaohsiung (Zuoying), and by 2010, four more stations will be open, i.e., Nangang, Miaoli, Changhua and Yunlin.

สนามบินเถาหยวน
สนามบินนานาชาติเถาหยวนที่ไต้หวัน หรือ Taoyuan International Airport ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สนามบินที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรต่อนักเดินทางมากที่สุดในโลก ผลสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2554 และได้รับการเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้โดยเว็บไซต์อมาเดอุส (Amadeus) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ระบุว่า สนามบินแห่งนี้จัดสรรพื้นที่บริเวณผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องส่วนหนึ่งให้เป็นบริเวณแห่งความเพลิดเพลินโดยตกแต่งทั่วทั้งบริเวณด้วยรูปภาพเจ้าแมวฮัลโหลคิตตี้ (Hello Kitty) เช่นบนที่นั่งที่ผู้โดยสารใช้รอขึ้นเครื่อง ผนังตัวอาคาร สนามเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และร้านค้า เป้าหมายก็เพื่อให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินและต้องรอคอยเวลา รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยเจ้าแมวยอดฮิตและสีชมพู

ฮัลโหล คิตตี้ ดรีมแลนด์ จุดรอขึ้นเครื่องในฝัน มีแห่งเดียวที่ไต้หวัน บริเวณดังกล่าวซึ่งเรียกโดยรวมว่า ฮัลโหล คิตตี้ ดรีมแลนด์ ตั้งอยู่ในบริเวณรอขึ้นเครื่องประตูซี3 (Gate C3) ของอาคารผู้โดยสารบีในสนามบินเถาหยวน ได้มีการเปิดใช้มาตั้งแต่ปี 2550 จุดหนึ่งของบริเวณนี้มีรูปปั้นเจ้าเหมียวคิตตี้หิ้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่โดดเด่นเป็นสง่า เวลาที่รอคอยขึ้นเครื่องบินคงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เพราะนอกจากลานเครื่องเล่นสำหรับเด็กแล้ว ที่นี่ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายสารพัดสินค้าคิตตี้ รวมทั้งขนมเค้กคิตตี้สีชมพูที่มีให้ลองชิม ขนาดบอร์ดดิ้งพาส ยังเป็นรูปคิตตี้ ถามว่าแค่การตกแต่งด้วยสีชมพูกับรูปแมวหน้ากลมติดโบว์ตัวนี้มันช่วยให้สนามบินได้รับการยกย่องว่าเป็นมิตรต่อนักเดินทางมากที่สุดได้แล้วหรือ รายงานการสำรวจชิ้นนี้มีคำตอบให้ว่า ภาพเจ้าแมวคิตตี้และสีชมพูนั้นให้ผลต่อความรู้สึก “เป็นสุข” ของผู้ที่ได้พบเห็น และบรรยากาศกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักแบบนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าสนามบินเถาหยวนเลือกที่จะใช้ความเพลิดเพลินและความบันเทิงใจเป็นสิ่งช่วยให้ผู้เดินทางมีความสุขกับการใช้เวลาระหว่างการรอคอยที่สนามบิน

ด้านผู้บริหารสนามบินนานาชาติเถาหยวนเปิดเผยว่า ฮัลโหล คิตตี้ ดรีมแลนด์ ภายในสนามบินนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกที่นี่ พื้นที่ภายในบริเวณนี้แบ่งย่อยเป็น 4 ส่วน คือบริเวณโถงที่นั่งรอขึ้นเครื่อง “พิ้งกี้ คิตตี้” บริเวณร้านกิฟต์ช็อปจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของซานริโอ บริเวณสวนสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด และบริเวณที่รับเลี้ยงเด็ก

เทศกาล

1. Taoyuan Lantern Festival

 The 2013 Taoyuan lantern show will be held at Guang-Ming Riverside Park in Nankan, Luzhu from February 14th – 24th. There will be a main lantern designed like a “snake” presented at the news conference at the lobby of Taoyuan County Hall on the 22nd. This snake lantern is made to symbolize the lucky year of snake. Mayor Wu of Taoyuan County is sending out the invitation to everyone across Taiwan to come to Luzhu Township and experience this special event.Taoyuan’s main lantern this year is called the “lucky golden snake”. It is the second largest lantern in Taiwan with a height of 19 meters. This snake lantern has a long body decorated as colored ribbons with a meaning of eternal itinerancy. Combining the red lighting of Nankan River with the snake lantern will make the surrounding ambiance even more cheerful and delighted.
According to Mayor Wu, the Taoyuan lantern show is one of the three main lantern shows in Taiwan, and it’s also the only aquatic lantern show in northern Taiwan. Taoyuan has increased 40% of the total lantern numbers from last year, approximately 250 large lanterns and 1500 small lanterns more while added fireworks and 12 different unique lantern sections. Mayor Wu welcomes everyone to come and join in this special event to see the creativities that Luzhu has to offer.

2. Dried tofu festival


3. Taoyuan Lotus Flower Festival

 TAOYUAN COUNTY,
Taiwan(TraNews) – 2012 Taoyuan Lotus Flower Festival has already launched in from June 30 to august 31 in different townships in Taoyuan County. Visitors will be able to admire charming lotus flowers in Xinwu and Guanying Township. When the breeze wafts, you can smell slightly fragrance of lotus flower floating in the air. This kind of fine scent will make you superb relaxed.

Aside from admire beautiful blossoms, you can try all kinds of lotus related products, including lotus seeds, lotus root, lotus leaf and so forth. The opening ceremony in Guanying Township was hosted on July 14, 2012. The festival is going to last for 2 months; citizens should make good use of this summer and drop by this wonderful venue.

When the lotus is blossoming, the annual Taoyuan Lotus Festival also begins. There are many interesting activities included in the event, including the lion dance, the water lotus dance, the lotus garden show, return to ancient life, children’s toy classroom, flying kites, setting free fries, lovers together, and the 100-person scarecrow competition. These activities combine industry and art, allowing people learn more about the beauty of Taoyuan in addition to appreciating the lotus.

As floral leisure farms combining agriculture and tourism has been the focus industry promoted by the government these years, local farmers turn their farms into leisure farms combining natural landscapes and rural scenes, allowing visitors to do it themselves and enjoy the fun of rural life. Be welcome to visit Guanyin on holiday: to appreciate, to watch and to taste lotus with your family.

สถานที่ท่องเที่ยว
1.เขื่อนกักเก็บน้ำสือเหมิน ShihMan Reservoir

 เขื่อนกักเก็บน้ำสือเหมินเป็นหนึ่งในเขื่อนกักเก็บน้ำที่สำคัญของไต้หวันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสถานที่ที่น่าเดินทางไปเยี่ยมชม เนื่องจากเป็นที่วิเศษสุดสำหรับการหาชมดอกซากุระ ชมนก บางแห่งของเขื่อนมีปลาเป็นจำนวนมาก ผู้มาเที่ยวจะได้พบกับร้านอาหารที่บริการทำอาหารจากปลาสดๆใกล้ๆกับเขื่อนแห่งนี้

2.ถนนโบราณเมืองต้าซี Daxi Old Street

เมืองต้าซีอยู่ระหว่างภูเขาและที่ราบทางภาคเหนือของไต้หวัน และเป็นหนึ่งในดินแดนแรกที่นำความเจริญมาสู่ไต้หวันเนื่องจากมีทางออกสู่แม่น้ำ ถนนโบราณเมืองต้าซีนี้ มีสถาปัตยกรรมแบบบาโรคเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเมืองนี้มีความเจริญเกิดขึ้นก่อนเมืองอื่นๆ

ถนนโบราณเมืองต้าซีเป็นถนนโบราณที่มีชื่อเสียงของไต้หวันเป็นศูนย์กลางการค้าขายการบูรและชาซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าที่ออกแบบสไตล์บาร็อค

3.ฉือหู Cihu &Cihu Mausoleum

เป็นที่ฝังร่างของจอมพล เจียง ไค เชค ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เชื่อกันว่า ท่านเจียง เห็น เมือง ฉือหู คล้ายบ้านเกิดของท่านในประเทศจีน และได้มีบัญชาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงนำร่างของท่านมาฝังไว้ที่นี่ ประธานาธิบดี เจียง จิง กั๋ว บุตรชาย ประธานาธิบดีคนที่สองของไต้หวัน ก็ถูกนำร่างมาฝังบริเวณใกล้กันในเมืองโถเหลียว

4.Window on China Theme Park


 Window on China หรือ หน้าต่างของประเทศจีนเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ของไต้หวันสร้างขึ้นในปี1984เป็นสวนสาธารณะที่ประกอบด้วยพื้นที่3พื้นที่และสถานที่จำลองของจุดที่มีชื่อเสียงมากมายที่บรรจุในสวนสาธารณะแห่งนี้
Window on China Theme Park has the tallest water flume ride in Asia. It is 12 stories high, and it is very exciting and scary. In addition, there are many different rides in the amusement park such as “Thunder Rain”, “Nile beach”, Taiwan’s first 360 degree spinning “Rocking Boat, cute “Strawberry Ferry Wheel”, “Flying Planes”, “Jumping Stars”, etc. European Castle Amusement Park is a kids’ favorite. No matter rain or shine, kids can enjoy themselves there.

It has more than 20 rides such as kids’ favorite “Merry-Go-Around”, Taiwan’s only indoor roller coaster, crazy UFOs, Bumper Cars, and so on. There are many varied and interesting rides in the park.

5.Lala shan

 Lala shan(Lala Mountain) เป็นหนึ่งในโซนป้องกันธรรมชาติของไต้หวันมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุ500-2800ปีและมีประวัติเก่าแก่เป็นอันดับที่5ของประวัติศาสตร์ขงจื้อ เป็นป่าสงวนในภูเขาทางทิศใต้ของไทเป ซึ่งพื้นที่ประกอบด้วยซากดึกดำบรรพ์อายุมากกว่าสองพันกว่าปี

6.Taoyuan Martyrs Shrine

 Taoyuan Martyrs Shrine is one of the best-kept Shinto shrines in Taiwan built during the Japanese colonial rule. Made of Chinese juniper wood, the shrine incorporates Tang Dynasty, Japanese, and modern Taiwanese
architectural styles. Taoyuan Martyrs Shrine has very high historical and cultural value.

Taoyuan Martyrs Shrine was first constructed by the Japanese as a Jinja (literally translated as ‘spiritual society’). There were about 200 Jinja built in Taiwan during the Japanese Colonial Era. Afterward, the government announced the “Rules Regarding the Removal of Symbols of Japanese Imperialist Authority from Commemorative and Historical Sites in Taiwan”, which proscribed the destruction of Taiwan’s Jinja; Taoyuan Jinja is the only one that remains today.

อาหาร 
1. Daxi dried tofu

“Daxi” is surely the first name that comes to mind when one thinks of dried tofu because the dried tofu from Daxi is famous for being aromatic, tender and delicious. In fact, word of mouth has made dried tofu the specialty of Taoyuan County. The Hwang Ryh Shiang Store on Heping Road is the oldest dried tofu maker in town and has been accumulating cooking techniques for decades. The soft and sweet underwater tofu, spiced black dried tofu and flavored dried tofu from Hwang Ryh Shiang is famous far and wide and unique in Taiwan.

Daxi produces a wide range of tofu products, such as tofu, tohua (bean curd dessert), dried tofu, sheet tofu, vegetarian chicken, vegetarian tendon, fermented tofu, stinky tofu and soy sauce. The brand labels for these products include Hwang Ryh Shiang, Wan Li Shiang, Huang Dah Mu and Kimlan.

Because of the way they are made, dried tofu and other tofu products cannot be kept for long . Through

continual efforts, tofu makers in Daxi have overcome this preservation problem for dried tofu, and tofu products made in Daxi are seen in all major supermarket chains, making Daxi the town that stands for “dried tofu”.
Origins of tofu
In the former agricultural society, all households made tofu. Tofu-making didn’t become an industry until more recent social transformations had taken place.

Surveys indicate that the quality of Daxi tofu products is higher than other places because of the local water quality. Local tofu makers use natural water to ensure that tofu products don’t smell or contain disinfectants.

Despite geographical advantages, Daxi tofu products were only seen on the dining table of a handful of rich people in the past during Chinese New Year celebrations and other major festivals. It was not until the public opening of the Shimen Reservoir and Cihu that the mass production of tofu products began. Daxi tofu combined o
pportunity, geographical advantage and public support to make this dried tofu famous far and wide.

Daxi dried tofu daxiเป็นชื่อแรกที่ขึ้นมาได้ถ้าคิดถึงเต้าหู้แห้งซึ่งมีกลิ่นที่หอมลักษณะนุ่มและอร่อย daxi มีชื่อเสียงเพราะคำพูดปากต่อปากจากคนที่ลิ้มลอง ซึ่งร้านShiang บนถนน Hepingซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองได้สะสมเทคนิคเกี่ยวกับอาหารประเภทเต้าหู้มาหลายทศวรรษซึ่งเทคนิคที่คิดค้นมาได้ทำให้เต้าหู้แห้งนี้มีความหอมและหวานจนทำให้มีชื่อเสียงกว้างไกลไม่ซ้ำใครในใต้หวัน
ต้นกำเนิดเต้าหู้นั้นสังคมในอดีตเป็นแบบเกษตรกรรม ทุกบ้านล้วนทำเต้าหู้ไว้กินเองจึงไม่ได้ส่งผลทางอุตสาหกรรมเท่าไรนักจนไม่นานมานี้มีการสำรวจและผลแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เต้าหู้จาก daxi สูงกว่าสถานที่ที่กล่าวมา daxi ได้ผลิตเต้าหู้จากแหล่งน้ำธรรมชาติและได้ข้อดีทางภูมิศาสตร์กว่าท้องถิ่นทั่วไป

การฉลองปีใหม่และเทศกาลสำคัญอื่นๆก็นิยมใช้เต้าหู้แห้งในการฉลองจนในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทำให้มีชื่อเสียงกว้างไกล
Introduction


Dried tofu, especially that produced in Taoyuan County’s Daxi Township, counts among the country’s most beloved snack gifts.

Features/Ingredients

“Dried tofu” is tofu that has been braised in a special stew of spices. Cooked to a light yellow and carrying a hint of the aroma of soy, dried tofu can be served by itself in soy sauce or gravy, or combined with other ingredients in a variety of dishes. “Daxi dried tofu,” a darker type of this tofu, is caramelized, which gives it a distinctive flavor.

About/Origins

When Taiwan was still an agrarian society, many soy products were handmade at home. The clean and pure waters of Daxi yielded a tender tofu. Since it did not keep for long, people preserved it by caramelizing it. Over many years of improving on this technique, producers invented a wide variety of flavored dried tofu. This product is an ideal snack to share with family and friends.

2. Xinwu Goose Meat

 

Goose meat is the specialty of Xinwu Township. The township has plenty of spacious farmlands to raise geese for succulent goose meat. The goose meat is cooked in Hakka style and is famous for its sweetness.

Founded in 1961, Xinhong Goose Meat House, known as the Sanjia Shop to locals, is currently run by Chiu Guo-guang and his brothers, the third generation of this family business. The meat of the wild lion-head goose is the most popular product in the house. This goose meat has been widely reported in newspapers and magazines and attracts countless visitors who come to taste it. This House is always full during dining hours, even though the 2-storey house can accommodate up to 100 guests.

3. Zhongli Beef Noodles

The beef noodle soup from Zhongli is famous far and wide. Zhongli is one of the largest poultry and domestic animal markets in northern Taiwan. There are many famous specialties including Zupuzai and others. When Taipei people want to buy rare and weird animals, they go to Zhongli.

Meat processing techniques in Zhongli are improving all the time, especially the way vendors prepare beef entrails. These are really cheap and delicious, and consumers love them. Today, if you want to try some beef noodle soup, you can’t get it from small street vendors, but instead go to the special beef noodle soup houses all around Zhongli. Each has its own taste, such as spicy Szechwan, subtle Hakka etc. Connoisseurs must not miss it.

There are two true beef noodle soup houses in Zhongli, Yongchuan and Xinming. Both are located adjacent to the Xinming Market. Each has its own unique style. Those who have sampled their soups never stop praising them. The Zhongli Xinming Beef Noodle Soup House is famous throughout Taiwan. Beef noodle soup connoisseurs must not miss it.

Transportation
Bus service: Get off at the Zhongli Railway Station and take a Taoyuan Bus Company bus to Xinming Market. Walk along Minquan Road for about 3 minutes to get there.

Driving:
Take National Highway No. 1 and get off at the Xinwu/Zhongli Exit. Drive toward Zhongli along Minzu Road. Then turn left at Minquan Road to get there. It’s about a 5-minute ride.

4. Longtan Peanut Candy

The specialty soft peanut candy from the Wens in Longtan is an improvement on conventional peanut candy that sticks to your teeth. The new product uses crispy peanuts and has a light candy taste. It doesn’t stick to teeth and is free of preservatives, food coloring and artificial flavors. All the ingredient are natural. Moreover, the Wens have developed a wide range of flavors for the peanut candy, including original, ginger, sesame, seaweed, coconut and tea flavors. All are attractive, aromatic and yummy . Longtan Peanut Candy and the Daxi Dried Tofu have become the two major specialties of Taoyuan.

5. Longtan Longquan Tea

Longtan is covered with hills 300-400m high. The township experiences high temperatures and rain throughout the year. It is covered by mist every morning, making the place perfect for growing high quality aromatic tea. In fact, the tea from Longtan was the champion in the Taiwan Quality Baozhung Tea Competition in 1982. In 1983, former president Lee Teng-hui, who was then governor of Taiwan, named the tea Longquan tea. “Longquan Aroma” is the golden label of tea from Longtan.

In fact, records of tea exports from Longtan via the Dahan and Tamsui Rivers can be traced back to the 4th Year of the Tongzhi Regime in the Qing Dynasty. In recent years, with the promotion and guidance of the COA, Forestry Bureau, Taoyuan County Government and Longtan Farmer’s Association, tea farmers in Longtan have been renovating their tea farms and planting higher quality varieties in order to produce high quality Baozhung and Oolong teas. When you visit the tea farms in Longtan, besides enjoying the natural landscapes of tea farms, don’t forget to try the Longquan Tea. The aroma and purity of the tea will bring you great happiness and you will forget all the troubles plaguing you.

6. Fuxing Green Bamboo Shoots

Besides peaches, green bamboo shoots from Fuxing Township are also worth tasting. The green bamboo sprouts from Fuxing Township are delicate, crisp and sweet, and contain little fiber. They are mostly grown in Sanmin, Cheren and Lofu villages.
Vegetable Production and Marketing Team No. 6, formed in 1995, is devoted to the cultivation of green bamboo shoots. Team leader Chang Shu-yuan has over 40 years of experience growing green bamboo shoots. Currently, the team grows and sells products independently. The growing area is about 2 hectares, with an average annual yield of about 25,000 Taiwanese jin. The harvesting season for the product is from the third week of May to September. Many merchants from other counties get their green bamboo shoots here during the harvesting season to resell them elsewhere.

Tips for choosing green bamboo shoots
How do you choose green bamboo shoots? According to the farmer’s association staff,, do not choose those with a green tip. Those with an ox-horn shape and a thick base are good.

7. Longtan Shimen Fish

Shimen fish are difficult to catch partly because the Shimen Reservoir is very large and partly because of the remaining trees and branches on the bottom of the reservoir. This causes most fish here to be bigger than ordinary fish. The water in the reservoir is clear, so the meat of Shimen fish doesn’t taste of clay. After the Shimen Reservoir was opened for tourism, the fresh and sweet Shimen fish has become a swimming advertisement for the reservoir. This fish can be cooked in many different styles and attracts countless connoisseurs.

The species of Shimen fish include Silver carp, Chinese grass carp, common carp, Crucian carp and Mud carp. The Chinese grass carp and black carp are the dominant species. The deepwater fishes have strong meat from swimming back and forth in the reservoir. They are bigger in size and contain less bone, and are suitable for many different styles of cooking. The most common cooking styles for Shimen fish have grown from the original three (stewing, cooking with bean paste and casserole), to nearly 170 cooking styles today.

In addition to the different cooking styles, cooks have invented different cooking methods for different parts of the Shimen fish. For example, the head is ideal for soup, the jaws and back for stew, the belly for sashimi because it contains more fat, and the tail for sweet and sour dishes or fried because there is more meat.

8. Lotus Feast

Lotus is a treasure in and of itself. All parts of the lotus are usable and edible. The Lotus Feast contains dishes cooked with different parts of the lotus, making it an incredibly beautiful and romantic feast. Dishes include simmered streaky pork with lotus seeds and bamboo shoots, lotus and lavender salad, perfumed lotus tea, fresh lotus seeds, pork and lotus root soup, steamed eggs with lotus seeds, lotus and ginseng chicken soup, and steamed cod with lotus seeds. When one visits Guanyin for lotus appreciation, don’t forget to sample the lotus feast.

Additional Notes
Lotus seeds are the most common lotus product. In addition to its nutritional value, it is aromatic and tasty. According to Traditional Chinese Medicine, it helps to clean impurities in the blood, remove bruises on human body, promote gastric functions and reduce stress. Besides being a perfect tonic, the lotus seed and lotus stamen make an effective herbal medicine. Lotus seeds taste bitter and mild. They help the spleen and kidneys as well as relieve diarrhea and reduce stress. Seeds are often used to treat insomnia; wet dreams in males; menstrual bleeding in females; and diarrhea due to spleen and stomach weakness.

9. Lala Mountain Peaches

Cultivation and improvement of the Lala Mountain peach started in Taiwan in 1959 under the supervision and guidance of the precursor of the Council for Agriculture, of National Taiwan University, National Chung Hsing University and the predecessor of the Veterans Affairs Commission. Breeds imported from Japan and the USA included the Amygdalus persica (Prunus persica), Matsumoto Wase, Sunago Wase, Okubao and Nakatsu Hakuto. Breeds imported later included the Kawanakajima, Setouchi, Masahime and Gynura’s Deux Couleurs. They are large, juicy and very sweet.

The Lala Mountain peach is mostly planted in middle and upper Baling, and is famous for being large, sweet, and juicy. Peaches must be grown in cool places on high mountains 1400-2200 meters above sea level. Though Baling is located at a lower elevation of about 1500 meters above sea level, the hills surrounding Baling are undulating and covered with thick fog, so the temperature is naturally lower. This makes Baling suitable for growing fruit trees.

Diversification of peaches has occurred in recent years by growing different breeds at different elevations. The harvest season runs from June to August. The different breeds have different flavors. Peaches grown at higher altitude have softer, sweeter and juicier pulps, allowing them to monopolize the market. Peaches grown on Lala Mountain are typical high-elevation breeds.

Additional Notes
Peaches contain many different kinds of nutrients. They are fine, tasty and easily digested, and are suitable for all ages. In fact, they are specifically good for old people, women, children and weak patients. Peaches can enrich your skin, cleanse your stomach, nourish your lungs, encourage bowel movements, and increase the flow of urine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้