ไถตง (Taitung Country)

2722 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไถตง (Taitung Country)เมืองไถ่ตง เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งชื่อเมืองนี้มีความหมายว่า “เมืองทางทิศตะวันออกของไต้หวัน” แต่คนจะรู้จักในชื่อของ “Houshan” แต่โดยมากแล้วคนในท่องถิ่นจะจะให้ความหมายของชื่อเมืองนี้ว่า behind the mountains หรือ back mountains

เมืองไถ่ถังทอดยาวไปตามหาดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน ยาวกว่า 231 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,515 km2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากรทั้งสิ้น 231,863 คน เป็นเมืองส่วนสุดท้ายที่ชาวจีนฮั่น (ปลายศตวรรษที่ 19) อพยพเข้ามา

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เพิ่มเติมเข้ามา ประกอบด้วย Green Island และ Orchid Island ซึ่ง Green Island เป็นที่สำหรับคุมขังนักโทษทางการเมือง ในช่วงเหตุการณ์ “White Terror” (ปี 1949-1987) ส่วน Orchid Island เป็นที่อยู่อาศัยของ คนเตา (Tao) ชนพื้นเมืองของไต้หวัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชากรทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงเกิดข้อโต้แย้งกันที่จะใช้บางส่วนของเกาะ เป็นที่ทิ้งของเสียจากอาวุธนิวเคลียร์

Taitung ตั้งอยู่บนที่ราบขนาดเล็กระหว่างภูเขาและมหาสมุทร บริเวณทางตอนใต้ของหุบเขา East Rift มีทัศนียภาพที่ไม่ดีนัก แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจที่บริเวณดังกล่าวมีลมทะเลซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีอากาศที่เย็นสบาย ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 ชาวญี่ปุ่น ได้ทำการพัฒนามณฑล โดยได้เริ่มก่อสร้างถนนและทางรถไฟ ทำให้ชาวไต้หวันเริ่มที่จะหลั่งไหล เข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในพื้นที่

วัฒนธรรม

เมือง Taitung มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 7 วัฒนธรรมที่พบกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น Bunun, Paiwan, Rukai, Amis, Puyuma, Taoและ Kavalan ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ Taitung จะได้รับอิทธิพลมาจากการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนฮั่น

 

เมืองไถตง (Taitung City)เมืองไถตง ตั้งอยู่ในเขตเทศมณฑล Taitung ของ ไต้หวัน บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของไต้หวัน ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเทศมณฑล Taitung และเป็นหนึ่งในเมืองหลักทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวันการจะเดินทางไปยังใจกลางของเทือกเขาของไต้หวัน มีการเดินทางที่ค่อนข้างจะจำกัด ส่วนสถานที่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ก็คือ Green Island และ Orchid Island

Green Island ในอดีตเคยเป็นที่สำหรับคุมขังนักโทษทางการเมือง ในช่วงเหตุการณ์ “White Terror” (ปี 1949-1987) 

Green Island

Orchid Island เป็นที่อยู่อาศัยของ คนเตา (Tao) ชนพื้นเมืองของไต้หวัน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชากรทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงเกิดข้อโต้แย้งกันที่จะใช้บางส่วนของเกาะ เป็นที่ทิ้งของเสียจากอาวุธนิวเคลียร์ 

 

 

Orchid Island

เมืองไถตง มีพื้นที่ 109.7691 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 110,941 คน กลุ่มคนที่อาศัย ได้แก่ ชาวฟูเจี้ยน ชาวแคะ ชาวฮั่น และชนพื้นเมือง ได้แก่ เผ่า Ami เผ่า บูนัน เผ่า Rukai เผ่าPaiwan, เผ่า Yami ฯลฯ

สภาพภูมิอากาศ

ไถตง เป็นพื้นที่เขตมรสุม ช่วงฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนช่วงฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศจะมีตั้งแต่อบอุ่นไปจนถึงอุณหูมิสูง แต่ในช่วงฤดูร้อนค่อนข้างจะมีหมอกมากกว่าแดด จึงทำให้มีความชื้น

 

พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์(National Museum of Prehistory)ในช่วงปี 1980 ถึง 1990 ทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ขุดพบโลงศพหินกว่า 1500 โลง รวมทั้งโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรม Peinan มากกว่า 20,000 ชิ้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองไถตง ห่างจากสถานจริงเพียงไม่กี่กิโลเมตร วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านผลงานที่ได้นำมาจัดแสดง

และทำให้คนรุ่นหลังมีความรู้สึกรักและหวงแหนในธรรมชาติและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

บริเวณทางเข้าสู่ห้องโถง ตั้งอยู่ทางเดินฝั่งตะวันออก ห้องจัดแสดงนิทรรศการตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนอาคารสำหรับบริหารอยู่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งติดกันนั้นเป็นสระน้ำ Banyue ฝั่งด้านทิศตะวันตกจัดเป็นสวน ตัวอาคารนี้มีความโดดเด่นเพราะมีการออกแบบตามสไตล์ของท้องถิ่นไต้หวัน ออกแบบโดย Michael Graves นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิล และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Taitung tianhou temple 

Taitung tianhou templeTaitung Tin Hau Temple ตั้งอยู่บนถนน Chinese where baosangli มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ เป็นวัดที่เก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของรางวงศ์ชิง จักรพรรดิ Guangxu และชาวจีนฮั่นที่อพยพเข้ามาทำการเพาะปลูกในไถตง ภายในวัดยังมีการแกะสลักเสามังกรและสิงโต บริเวณเฉลียงด้านหน้า และประตูทางเข้าทั้งสองด้าน ในรูปของเทพเจ้าจากสรวงสวรรค์ อย่างที่ชาวโลกได้รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ Sheng Chi อย่างพิถีพิถัน ลวดลายสวยงามวิจิตรบรรจง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมจีนโบราณ

Chengchi fruit streetChengchi fruit street ตั้งอยู่บนถนน Chengchi ในช่วงหน้าร้อนบนถนนจะเรียงรายไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิด ส่งกลิ่นหอมเย้ายวลใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้หยุดและเลือกสรรผลไม้แสนอร่อยจากถนนแห่งนี้กลับไปฝากคนทางบ้าน

ผลไม้แนะนำ

- ลิ้นจี่ ในภาษาจีนนั้นคือ Lychee ลี่จือ มีความหมายว่า ของขวัญเพื่อชีวิตที่เบิกบาน เป็นผลไม้ที่มีมายาวนานกว่าพันปี ต้นกำเนิดของผลไม้ชนิดนี้มาจากประเทศจีน โดยถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์ถัง โดยเป็นผลไม้โปรดของหยางกุ้ยเฟย พระสนมของจักรพรรดิถังเสวียนจง ทรงบัญชาให้ทหารม้านำลิ้นจี่จากแหล่งปลูกทางตอนใต้ของจีน เดินทางข้ามวันข้ามคืนมาถวายที่ปักกิ่งลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ทรงคุณค่า แต่มีราคาค่อนข้างแพง มักเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน เมื่อลิ้นจี่ออกสู่ท้องตลาด ลิ้นจี่จะเป็นของฝากที่มีคุณค่าที่เหมาะสำหรับผู้รับ ลิ้นจี่เป็นไม้ยืนต้น ลูกมีสีแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ลิ้นจี้ที่นิยมทานกันจะเป็นลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิซึ่งมีลูกใหญ่กว่าลิ้นจี่ พันธุ์อื่นๆ ลิ้นจี่ที่ถือว่าเป็นลิ้นจี่ที่ดีจะมีลักษณะดังนี้ เนื้อหนาแห้ง เปลือกร่อนง่าย ผิวต้องไม่มีตำหนิ

Chenggong Township


พื้นที่บางส่วนทางตอนเหนือของมณฑล Taitung มีพื้นที่ติดกับทางด้านตะวันออกของ ซึ่งมีพื้นที่รวม 144 ตารางกิโลเมตร และ มีประชากรราวๆ 20,000 คน และหากลองสังเกตเรือข้ามฟากที่มาจากท่าจอดเรือ Chenggong Fishing จะเห็น ปลาวาฬว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆกับ Sanhsientai

Amei เป็นกลุ่มประชากรหลักที่อาศัยอยู่ในเมือง Chenggong เป็นศูนย์กลางทำประมงที่ใหญ่ที่สุดของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไต้หวัน เนื่องจากมี่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงนำมาซึ่งความเจริญของอุตสาหกรรมการประมง และความหลากหลายทางธรณีวิทยา

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

 

 

สะพาน Sansiantaiเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยชายหาดและเกาะต่าง ๆ ที่อยู่บนชายฝั่งของเมืองไถตุง ประเทศไต้หวัน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว เพื่อชมวิวโขดหินต่างๆ ที่อยู่บริเวณชายฝั่ง มีลักษณะเป็นสะพานขนาดยาวที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะ

ShihyusanShiyusan เป็นหินปูนที่ยกระดับขึ้นมาเหนือพื้นดิน มีลักษณะแคบและเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร มีรูปแบบลักษณะที่แตกต่างและไม่ซ้ำกัน

Chenggong Harborฤดูกาลแห่งการหาปลาเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารทะเลราคาถูก เมืองเจียงกงนี้ มีชื่อเดิมว่า “Malaolou” มาจากภาษาของเผ่าAmi เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งตะวันออกและตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล เป็นสถานที่ที่อบอุ่นและเย็นสบาย มีปลาอุดมสมบูรณ์

Guanshan Township


Guanshan ตั้งอยู่บริเวณที่ราบในหมู่บ้าน Hua-tung มีพื้นที่รวม 58.735 sq. km และมีประชากรราวๆ 11,000 คน มีสินค้าหลักเป็นพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว,ข้าวโพด,อ้อยแดง,ผัก และผลไม้ ข้าวของ Kwanshan มีคุณภาพดีเทียบเท่าข้าวของ Tsisanนอกจากข้าวจะเป็นสินค้าหลักแล้ว ก็ยังมีฟาร์มและสวนซึ่งเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่า อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพในด้านธุรกิจท่องเที่ยว ล่าสุด ได้มีเปิดเมืองจักรยานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักในการขี่จักรยาน ได้ขี่จักรยานชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

Guanshan Water Park


สวนน้ำ Guanshan ตั้งอยู่ด้านหลังสถานี Guanshan แบ่งออกเป็น 3 โซน ภายในมีบ่อน้ำขนาดเล็ก ลำธารน้ำพุ เป็นสถานที่ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและสามารถใช้ศึกษาระบบนิเวศได้ ทั้งนี้ยังสามารถขี่จักรยานไปตามเส้นทางชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

Rural townships

 

 

Donghe Townshipเมือง Donghe อยู่เรียบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทาง 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ 210.19 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 11,000 คน พื้นที่น้ำที่โดนกัดเซาะ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเมือง Donghe สินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้ ได้แก่ Cherimoya, mandarin และ pummelสถานที่ท่องเที่ยว

 

Meilan Recreational Agriculture Districเป็นฟาร์มที่มีความเรียบง่ายและมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลิตผลทางการเกษตร มีระบบนิเวศวิทยาและธรณีวิทยาสวยงาม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกกิจกรรมดูนกและผีเสื้อ ฟังเสียงจักจั่น เดินป่า เพื่อใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา

 

Taiyuan Glenหุบเขา Taiyuan ซึ่งมีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งรอบล้อมด้วยภูเขาและหน้าผาสูงชัน หุบเขานี้เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำ ปรากฏเป็นภาพที่สวยงาม ถือเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ

 

 

 

 

Doulan Mountain

Doulan Mountain มีทางขึ้นที่จะนำไปสู่ยอดเขา เมื่อขึ้นไปถึงยอด จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้านหน้ามองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกของเกาะกรีนและเกาะออร์คิด (Lanyu) อย่างชัดเจน มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและไกลออกไป ภูเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์

Taimali Township


พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของมณฑล Taitung อยู่ทางด้านหน้าของฝั่งตะวันออกมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่รวม 96.6522 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราวๆ 14,000 คน ดอกไม้ที่พบนานาชนิด ได้แก่ Wild lily, day lily and chamomileสถานที่ท่องเที่ยว

Jean-zen mountainภูเขา Jinzen หรือที่รู้จักกันแต่เดิมว่า ภูเขา Taimali ถือเป็นหนึ่งในสามสถานที่หลักด้านตะวันออกของไต้หวัน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ดอกลิลลี่สีเหลืองจะบานสะพรั่งกระจายทั่วหุบเขาและพลิ้วไหวท้าสายลมและแสงแดด ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลินเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม

Dawu TownshipTawu ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Taitung ติดกับฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่รวม 69.1454 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราวๆ 6,600 คน เป็นจุดหยุดรถไฟจุดแรก ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของทะเลและภูเขาที่สวยงาม เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีเสน่ห์ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงลิ้นจี่ของเมืองนี้ มีรสชาติหวานฉ่ำ ซึ่งถือเป็นผลไม้ยอดนิยมของที่นี่เลยก็ว่าได้

สถานที่ท่องเที่ยว

Dawu Harbor 

 

ท่าเรือปลา Dawu อยู่ทางด้านขวาของทางหลวงของ หมู่บ้าน Shangwu และยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆไว้ มีปลาที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งจับกันสดใหม่ทุกวัน บริเวณชายฝั่งมองเห็นภูเขาตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเล เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก ฤดูหาปลาถือเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งการออกหาปลาจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

Sanzhuku Recitation Farming area


นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝั่ง Nanxing และ Shangwu จากบริเวณ Sanzhuku Agricultural Leisure Area ซึ่งจะได้เห็นความงดงามของภูเขาและท้องทะเล สามารถใช้เวลาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ของวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากความวุ่นวายของชีวิตในเมืองได้ 

 

ทั้งนี้ในระหว่างช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ จะเป็นช่วงที่ดอกพลัมบานสะพรั่งที่จะทำให้ใครหลายๆคนอาจหลงใหลในความงดงาม ส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะเป็นฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวพลัม ซึ่งจะมีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากลูกพรัม นอกเหนือไปจากลูกพลัมกลับไปฝากที่บ้านได้

Changbin Township


 

Changbin ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑล Taitung หมู่บ้าน Changpin อยู่ถัดจาก มณฑล Taitung และ มณฑล Hualien ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 155.1868 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราวๆ 10,000 คนในปี 1968 พบถ้ำในสมัยยุคหินเก่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่พบในไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ Changbin คือ อาหารทะเล และผักป่า


 

สถานที่ท่องเที่ยว

Basian Cave 

เมือง Changbin มีถ้ำ Baxian อันมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่และมีความเก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือสุดของ Taitung

WushihbiWushibi เป็นมวลหินสีเข้ม ประกอบด้วยหินลาวาจากภูเขาไฟ ตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกมาไปในทะเลทางตอนใต้ของหมู่บ้าน Ningpu Changbin ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันดีในเรื่องเสาหินภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

Chishang Township 

 

Chihshang พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านทางตอนเหนือเป็นพื้นที่หุบเขา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 82.6854 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราวๆ 10,000 คน มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำที่สะอาดใสบริสุทธิ์ มีอากาศที่อบอุ่น เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ Tsisan ซึ่งเป็นสายพันธุ์อันมีชื่อเสียง

นอกจากนี้ยังมีเมืองอื่นๆ อีกดังนี้

Luye Township


 


Luye ตั้งอยู่บริเวณที่ราบในหมู่บ้าน Hua-tung มีพื้นที่รวม 89.7 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร

ราวๆ 10,000 คน มีการผลิต spring tea และชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือชา Fulu

Beinan TownshipBeinan ตั้งอยู่ระหว่างตอนกลางไปตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่รวม 412.6871 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราวๆ 20,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชากรพื้นเมืองเดิม 30 % และอีก 15% อพยพมาจากเมืองอื่นๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้าน Peinan มีประชากรที่หลากหลายอาศัยอยู่ ส่วนทางด้วนภูมิประเทศ เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศที่อบอุ่น เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว

Haiduan Townshipเมือง Haiduan เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไถตง มีพื้นที่ 897.9381 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4,823 คน เป็นชนเผ่าบูนัน 86% และประชากรโดยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เป็นชาวคริสเตียน คนในเมืองนี้มีการอนุรักษ์ป้องกันระบบนิเวศวิทยา จึงถือได้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีระบบนิเวศดีที่สุด

Yanping Township


 

 


Yanping ตั้งอยู่ช่วงระหว่างตอนกลางไปตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศตะวันออก เมืองนี้รอบล้อมไปด้วยทิวเขาที่มีความสูงเฉลี่ย มากกว่า 400 เมตร มีพื้นที่รวม 455.9 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 3,700 คน เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามเขียวชอุ่ม เป็นจุดที่นั่งท่องเที่ยวสามารถมาผ่อนคลาย และพักผ่อนได้ มีบ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง อีกทั้งยังมี Central Ridge National Park Administration ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเริ่มต้นวางแผนเพื่อปรับปรุงการขนส่งและการท่องเที่ยวในอนาคต

Jinfeng TownshipJinfong ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑล Taitung เมืองนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา Tawu มีพื้นที่ทั้งหมด 361.7943 ตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี้เป็นชนเผ่า Paiwan 80% และชนเผ่า Rukai 10% มีทัศนียภาพที่สวยงาม ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาสูง หุบเขา และน้ำพุร้อน ถือเป็นสวรรค์สำหรับสัตว์ป่าและเป็นหนึ่งในจุดที่สำคัญตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา

Daren Township

 


Daren พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Taitung มีพื้นที่รวม 306.4 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 4,000 คน มีทางหลวง both Southern-Cross-Island และทางรถไฟ Round-Island วิ่งผ่าน มีความงามตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความนิยมและได้กลายเป็นหนึ่งจุดที่คนรักธรรมชาติพลาดไม่ได้ที่จะเข้ามาแวะชม

Lüdao Township (Green Island)Green Island หรือที่เรียกว่า เกาะ Burning ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Taitung The มีพื้นที่รวม 15.1 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราวๆ 2,800 คน เป็นเกาะที่รอบล้อมไปด้วยปะการังที่สวยงาม

Lanyu Township (Orchid Island) 

Orchid Island มีชื่อเสียงมากในเรื่องการปลูกกล้วยไม้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Taitung มีพื้นที่ 44.6 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 3,140 คน ชนเผ่า Yami เป็นประชากรหลักของเมืองนี้ ด้านสภาพภูมิอากาศ เมืองนี้อากาศค่อนข้างชื้นและมีฝนตกบ่อย ส่วนภูมิประเทศค่อนข้างจะหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

การเดินทาง

- รถไฟ จะมีการเดินทางโดยรถไฟ East Coast express เป็นหลัก ถ้าเดินทางเริ่มจากไทเปจะใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงครึ่งถึงเจ็ดชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าหากเดินทางจากเกาสงไป Taitung โดยเส้นทางสายใต้จะใช้เวลาเดินทางเพียงสองชั่วโมงกว่าๆ แต่ไม่เกินสามชั่วโมง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ

- เครื่องบิน จะมีการให้บริการสายการบินท้องถิ่น ด้วยเที่ยวบินจากไทเปไปเกาสง

ข้อควรแนะนำ

- จะมีบริการรถเช่าและสกูตเตอร์อยู่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ แต่ต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ แต่หากไม่มีแนะนำให่ใช้บริการรถประจำทางหรือรถ Taxi

-การขนส่งโดยรถสาธารณะของ Taitung ค่อนข้าง จำกัด เมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ ไต้หวัน แต่ราคาไม่แพงมากนัก

- ส่วนหลักๆของ Taitung มีขนาดเล็กกะทัดรัดพอที่จะเดินเที่ยวชมเมืองได้

- จักรยานเป็นรูปแบบทางเลือกที่ดี สามารถหาเช่าได้หลายแห่ง ทั้งที่ริมชายหาด หรือบริเวณ ประตูทางเข้า Forest Park ทางตอนเหนือของถนน Jhongshan

- สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเขตชานเมือง การใช้บริการแท็กซี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด รถแท็กซี่จะมีค่อนข้างเยอะ ตรงบริเวณรอบตัวเมืองสถานีรถไฟเก่า (ใกล้สี่แยกถนน Guanming. และ Sinsheng Rd.)

ของฝาก

Ata Aboriginal Culture Craft ( 东台湾卡塔文化 )สตูดิโอลูกปัดและศูนย์หัตถกรรมแห่งนี้ จัดงานหัตถกรรมพื้นเมืองมากมายหลากหลายชนิดให้ได้จับจ่ายซื้อหากัน ตั้งแต่สิ่งทอรวมทั้งการงานหนังและลูกปัดแก้วที่ทำด้วยมือ เป็นต้น

‘Mochi’ (博爱路)เป็นร้านขนาดเล็กที่ขายขนม Mochi ซึงถือว่าเป็นร้านที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากในแถบชายฝั่ง เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน

ร้านแนะนำ

Cafe and Curry ( ใกล้สี่แยก SihWei และถนน Gengsheng )เป็นร้านที่ให้บริการอาหารและกาแฟท้องถิ่นของ Taitung ท้องถิ่นดิน นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และโฮมสเตย์ที่ราคาไม่แพงมาก

IWAWNA (兴安路二段187号)IWAWNA ( ไม่กี่ช่วงตึกทางทิศเหนือของสถานีรถไฟนิว) เป็นห้องอาหารที่ให้บริการอาหารพื้นเมือง อีกทั้งยังมีการเต้นรำ เหมาะกับการมากันเป็นกลุ่มเพื่อนหรือหมู่คณะ

Curry Cafeเนื่องจากว่ามณฑล Taitung มีการปลูกกาแฟกันหลายต่อหลายแห่ง เครื่องดื่มที่นิยมของเมืองนี้จึงเป็นกาแฟ ซึ่งก็ทำให้ภายใน Taitung มีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมาย นักท่องเที่ยวจึงสามารถหาดื่มกาแฟท้องถิ่นได้ง่าย

 

 

 

Eslite Bookstore (博爱路ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดใน Taitung ถ้าคุณต้องการหนังสือ ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ดีที่สุดที่ไม่ควรพลาด

 

เทศกาล

 

เทศกาลโคมไฟประจำปี จะตระการตาไปด้วยโคมไฟกระดาษทรงกลมที่เป็นรูป 12 ปีนักษัตร ที่มีสีสันสวยงาม มีการจุดประทัด และมีการแสดงต่างๆมากมาย ทำให้งานเฉลิมฉลองสนุกสนานครึกครื้น


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้