ไทเปใหม่ New Taipei

2265 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทเปใหม่ New Taipei

ไทเปใหม่ New Taipei


เกาะไต้หวัน ไทเปใหม่อยู่ติดกับกรุงไทเปโดยติดกับย่านKeelung ทางทิศเหนือ กับย่าน Yilan ทางทิศใต้และเมืองเถาหยวนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ การก่อตั้งไทเปใหม่ทำให้ประชากรในแถบชานเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

อำเภอทั้งหมด 29 อำเภอ

  

 

สภาพภูมิอากาศ
เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงมีลักษณะภุมิอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียสต่อปี (ไม่รวมพื้นที่ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจจะมีหิมะในพื้นที่ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตรขึ้นไป มีฝนตกชุกและมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง

เวลา
เวลาในประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ภาษา
ใช้ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

เงินตรา
ใช้สกุลเงิน เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NTD) 35.06 NTD = 1 USD หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.2168 บาท

ระบบไฟฟ้า
ไต้หวันใช้กระแสไฟฟ้า แบบ 110 V. 60 Hz (ไม่เหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย


ตัวอย่างปลั๊กไฟในไต้หวัน

 ฟิลม์และกล้องถ่ายรูป
ควรเตรียมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะฟิล์มเพราะที่ต่างประเทศราคาจะสูงมากโดยเฉพาะ ตามสถานที่ท่องเที่ยว และควรเตรียมถ่านใส่กล้องถ่ายรูปไปด้วยเพราะอากาศเย็นถ่านจะเสื่อมสภาพเร็ว

การใช้โทรศัพท์
โทรศัพท์ทางใกลจากไต้หวัน : รหัสโทรทางไกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ (รหัสประเทศไทย 66) + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก) + เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ถึงไต้หวันจากต่างประเทศ: รหัสโทรทางไกล+ 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก) + เบอร์โทรศัพท์

การให้ทิป
การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมารยาทของนักท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

ไทเปใหม่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและวัฒนธรรมรอบตัวเมือง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้แก่ ป้อมปราการซันโตโดมิงโกและพระราชวัง Qing ที่หลงเหลือในชนบท วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือวัด Zushi ยังมีถนนโบราณMinquan มีพิพิธภัณฑ์โดดเด่นมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์เซรามิก Yingge พิพิธภัณฑ์ศาสนา พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Shisanhang

1. Fort Santo Domingo 

ประวัติศาสตร์

สร้างโดยชาวสเปน ในปี 1628 ต่อมากลุ่มคนในท้องถิ่นโกรธที่รัฐได้เพิ่มภาษีจึงเกิดการปฏิวัติขึ้น จนประสบความสำเร็จในการโจมตีป้อมปราการและทำลายทิ้ง ในปี1637 ชาวสเปนได้ซ่อมแซมป้อมปราการ โดยใช้หินแกรนิต และยกผนังกำแพงขึ้นสูงกว่าเดิม 20 ฟุต ต่อมาในปี 1642 ชาวฮอล์แลนด์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้โจมตีและขับไล่ชาวสเปนออกจากพื้นที่ ป้อมปราการถูกทำลายอีกครั้งโดยชาวสเปนเอง ชาวฮอล์แลนด์ ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 1644 และได้เกิดจรจลขึ้นอีกหลายครั้ง จนในที่สุดการสู้รบก็จบลง การซ่อมแซมและการปรับปรุงครั้งล่าสุด เกิดขึ้นในปี 2005

ข้อมูลการท่องเที่ยว อดีตเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานกงสุลอังกฤษ เป็นอาคารสไตล์ อังกฤษสมัยใหม่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมจีน มีวิวภูเขา เปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น.

2.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen)

 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตั้งอยู่ในเมืองจิ่วเฟิ่น เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยู่บนภูเขา งดงามด้วยประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ อดีตจิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองคำที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่และทองลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนก็พากันอพยพออกไปทำกินกันที่อื่น เหลือทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำ จนกระทั่งต่อมา มีการใช้เมืองจิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม เมืองจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถนนคนเดินจิ่วเฟิ่น เต็มไปด้วยสิ่งของหลากหลาย ตั้งแต่ของกิน ของเล่น สินค้าที่สวยงามและงานฝีมือ ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนของหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้จิ่วเฟิ่นเป็นสานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

 

3. Jinguashiเป็นเมืองในเขต Ruifang มีความโดดเด่น ในเรื่องของประวัตืศาสตร์และการทำเหมืองแร่ โดยเฉพาะทองคำและทองแดง ในปี 1942 – 1945 เคยถูกใช้เป็นคุกเชลยสงครามของทหารญี่ปุ่น แม้ว่าทองคำในเหมืองจะหมดไป แต่ยังเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวดังเดิม เปิดเป็นทางการในเดือนตุลาคมปี 2004


4. Jingtong 

เป็นสถานที่ในตำบล Pingxi แต่เดิมเคยเป็นเหมืองถ่านหิน ปัจจุบันเป็นที่ร้จักของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการจัดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น มีอุตสาหกรรทเหมืองแร่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1930

5.เหย่หลิ่ว 野柳เหย่หลิ่ว (Yehliu Geo Park) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เต็มไปด้วยโขดหินและชะง่อนทราย ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำและลมทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี, รองเท้าเทพธิดา, รูปเทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้และรังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

 

6.   Zushi Temple 

สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิง ในปี 1767 โดยผู้อพยพชาวฮกเกี้ยน ถูกสร้างขึ้นจำนวนสามครั้งติดต่อกัน กว่าจะสำเร็จในปี 1947 ทุกวันที่ 6ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันเกิดของวัดแห่งนี้ มีเทศกาลเกิดขึ้นในวันนี้ เกษตรกรพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมาก เพื่อลงแข่งขันประกวดหมู มีการตกแต่งด้วยเครื่องประดับ หมูตัวไหนที่ชนะเลิศจะถูกนำบูชายัน แต่ประเพณีนี้ถูกคัดค้านจากองค์การคุ้มครองสัตว์ จึงได้ยกเลิกการบูชายันเหลือเพียงการประกาดเพื่อทำพิธีธรรมดาเท่านั้น

 7.  Sanxia Old Street 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวัน สามารถเดินทางโดยง่าย เพียงเริ่มต้นจากเขตไทเป มีแม่น้ำสามสายไหลผ่านมาบรรจบกัน จึงได้ตั้งชื่อว่า Sanxia ในปี 1920 ภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในประเทศอย่างครบครัน เพื่อการนี้จึงได้สร้างถนนแห่งนี้ขึ้น ถนนมีความยาวประมาณ 200 เมตร มีสถาปัตยกรรมแบบจีนตามร้านค้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนน และมีการแกะสลักหน้าประตูเมืองของถนนแห่งนี้ด้วย

8.Yingge Ceramics Museum 

มีที่ตั้งอยู่ใน Yingge ในไทเปใหม่ เปิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2000 พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการเซรามิก โดยการจัดนิทรรศการถาวรนำเสนอประเด่นหลัก 5เรื่อง
1. นิทรรศการเทคนิคเครื่องปันดินเผาแบบดังเดิมในท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาเซรามิกในไต้หวัน
3. ประวัติของเมืองเกี่ยวกับเครื่องปันดินเผา
4. นิทรรศการเซรามิกยุคก่อนประวัติศาสตร์ เซรามิกยุคดั่งเดิม เซรามิกร่วมสมัย
5. การสร้างผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเซรามิกชั้นสูง

 

 9.Museum of World Religionsเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในตำบล Yonghe เมืองไทเปใหม่ พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดย Hsin Tao เป็นพระในศาสนาพุทธ ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดย Ralph Appelbaum Associates นักออกแบบชาวอเมริกัน เปิดในปี 2001 โดยพระ Hsin Tao

10.Shihsanhang Museum of Archaeologyเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใน Bali เมืองนิวไทเป เป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์และแสดงสิ่งประดิษฐ์จากโบราณสถาน Shihsanhang ตั้งอยู่ตีนเขา Guanyin ใกล้ปากแม่น้ำ Tamsui ข้างๆเป็นโบราณสถานอายุประมาณ 500 -1800 ปี เกิดจากการขุดเจาะโบราณสถานในปี 1990 จึงสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา ในปี 1998 สถานปัตยกรรมโบราณคดีสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันในอดีต

11. Pinglin’s Pinglin Tea Museum

 เป็นพิพิธภัณฑ์ชาที่ใหญ่ที่สุกในโลก ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อการผลิตชาเท่านั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในภูเขาของ Pinglin ซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกของไทเปใหม่เปิดครั้งแรกวันที่ 12 มกราคม 1997 ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดงานทุกๆปี ซึ่งใช้ชื่อว่า ชาฤดูใบไม้ผลิ เริ่มจัดปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

12.  Ju Ming Museum

พิพิธภัณฑ์จูหมิง เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในภาคเหนือของไต้หวัน เป็นสถานที่กลางแจ้งที่เงียบสงบ และผ่อนคลายที่ดีแห่งหนึ่ง มีศิลปินในไต้หวันมากมายให้การยอมรับว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือสุดยอดของพิพิธภัณฑ์ หากคุณคิดจะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์จูหมิง คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารทาง จากหน้าพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ คุณสามรถตรงมาที่พิพิธภัณฑ์จูหมิงได้ทันที ซึ่งจะเปิดให้บริการวันล่ะ 2รอบ ยกเว้นวันจันทร์ พิพิธภัณฑ์จูหมิง ให้บริการครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 1999

13. Wulai (烏來)เป็นหมู่บ้านบนภูเขา อยู่ในภาคเหนือของไต้หวัน ชานเมืองของไทเปใหม่ มีประชาชนชาวพื้นเมืองเผ่า Atayal อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อสร้างรายได้ จึงได้สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำพุร้อน โดยรอบบ่อน้ำพุร้อน เป็นวิวของต้นไม้ พืชพันธุ์ มีภูเขาสูงและน้ำตกที่ใสสะอาด ซึ่งมีความสูงกว่า 80 เมตร และมีดอกซากุระบานสะพรั่งเต็มพื้นที่

14. Wulai Hot Springsอยู่ในตำบล Wulai ของเมืองไทเปใหม่ ที่นี่บ่อน้ำพุร้อนมีสารอัลคาไลน์และกรดคาบอนิกที่มีอุณหภูมิ
55 – 80 องศาเซลเซียส บ่อน้ำพุร้อนจึงสามารถผลิตน้ำแร่ที่ดีและได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับการตรวจแล้วว่าไม่มีสีและไม่มีกลิ่น น้ำแร่ทำให้ผิวชุ่มชื่น และรักษาโรคผิวหนังได้ เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เมื่อดอกซากุระสีแดงบานสะพรั่ง ผู้มาท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินกับทัศนียภาพรอบๆบ่อน้ำพุร้อนที่มีบรรยากาศโรแมนติกของชาวพื้นเมือง คุณเดินทางโดยสถานีรถไฟใต้ดิน xindian และต่อรถโดยสารประจำทางสาย 849 ไปยังสถานีที่มีบ่อน้ำพุร้อนนี้ได้ทันที

15.   Shifen waterfall

 เป็นน้ำตกที่สวยงาม ตั้งอยู่ใน Pingxi เมืองไทเปใหม่ น้ำตกไหลมาจากแม่น้ำ Keelung มีความสูง 20 เมตร หรือ 66 ฟุต มีความกว้าง 40 เมตร จึงถูกขนานนามว่า เป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในไต้หวัน

16. Fulong Beachตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Fulong ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ Shuang มีหาดทรายเป็นสีทอง ซึ่งหาได้ยากภายในไต้หวัน หาดแห่งนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่อาศัยอยู่ทางเหนือของไต้หวัน มีสะพานชื่อ สะพานสายรุ้ง เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างหาดภายในและหาดภายนอก ตั้งแต่ปี2000 มีการจัดงานเทศกาล Hohaiyan Rock ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3-5วัน ในช่วงฤดูร้อน

17. Baishawan beachชื่อหาดแห่งนี้แปลตามตัวอักษร แปลว่า หาดทรายสีขาว เป็นชายหาดที่สวยงามบนชายฝั่งทางภาคเหนือของไต้หวัน

18. The Lover’s Bridge at the Fisherman’s Wharf Danshuiตั้งอยู่ตำบล Danshui เป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมในไทเปใหม่ นับตั้งแต่เปิดในปี 2001 ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้งานหลายรูปแบบ ทั้งการประมงและการท่องเทียว ดังนั้นผู้มาท่องเที่ยวสามารถจะลิ้มรสอาหารทะเลสดๆขณะที่เดินเล่นชมวิวบนสะพานแห่งนี้ การดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ เป็น 1 ใน 8 สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการดูพระอาทิตย์ภายในไต้หวัน คุณสามารถพาครอบครัวมาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เงียบสงบได้ที่นี่

 

 

อาหาร
1. Tiedan2. A-Gei -  a most famous snack in Tamsui.

3. Taro balls  - Jiufen‘s famous product.4. box lunches  - this tasty Biandang (box lunches in Mandarin) is selling on the left of the Fulong train station.5. Soy Milk (豆漿) – is a traditional Taiwanese breakfast dish. Yonghe Soy Milk, this household name comes from the original shop which is located at Yonghe.6. Tea – Pinglin’s Baozhong tea (包種茶) is the most famous tea in Taiwan.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้